صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > مراسم یاد بود روانشادان سرورمهندس سحابی و جانباختە بانو هالە سحابی دختر گرامی ایشان، (...)

مراسم یاد بود روانشادان سرورمهندس سحابی و جانباختە بانو هالە سحابی دختر گرامی ایشان، با همکاری انجمن همبستگی پناهجویان ایرانی برگزار گردید

شنبه 11 ژوئن 2011

مراسم یادبود سحابی ها

در این مراسم جمعی از فعالان سیاسی –مدنی وپناهجویان ایرانی در ترکیە –شهر نوشهیر برای بزرگداشت و یادبود آن دو بزرگ و عرض تسلیت بە خانوادە سحابی ها وملت ایران گرد هم آمدە بودند و با تاکید بر راه و منش سحابی ها، جنایت رژیم را در برخورد ناجونمردانە با تشییع پدر اخلاق در سیاست، روانشاد مهندس عزت اللە سحابی پایە گذار جریان ملی _مذهبی و جانباختن دختر دلبندشان هالە سحابی از فعالان زنان و مادران صلح کە بە طرزی وحشیانە بدن رنجورش را در پای تابوت پدر بی جان کردند محکوم نمودند.

در این مراسم میهمانانی از فعالان شناختە شدە سیاسی آقای عباس خرسندی بە نمایندگی از شورای همبستگی ملی خارج از کشور پیام تسلیت همدردیشان را ابراز کردند و با اشارە بە منش و فعالیتهای و خاطراتی از مهندس سحابی یاد وخاطرە ایشآن را گرامی داشتند و باستایش از روش و منش مهندس سحابی در طول مبارزاتشآن، مرگ و قتل بانو هالە سحابی را محکوم کردند و این گونە رفتارهای فاشیستی حکومت در بارە فعالان سیاسی و خانوادەهایشان را نگران کنندە خواندند...در ادامە این مراسم آقای کاظم نجفی از فعالان حقوق بشری واز اعضای موسس انجمن همبستگی فعالان تبعیدی نیز بە نمایندگی از انجمن با ابراز همدردی و پیام تسلیت بە خانوادە سحابی ها بر لزوم همبستگی در این شراێط برای آزادی میهن و ادامە راه این بزرگواران تاکید کردند. این مراسم با تاکید پناهجویان شرکت کنندە بر ادامە راه سحابی ها و جانباختگان جنبش مردمی و سبز مردم ایران تا آزادی نهایی بە انجام رسید.

20 خرداد 1390

پایندە ایران

انجمن همبستگی فعالان تبعیدی-ترکیە

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0