صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > به آزار محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی و تمام مدافعان حقوق بشر پايان (...)

به آزار محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی و تمام مدافعان حقوق بشر پايان دهيد

جمعه 8 ژوئيه 2011

فراخوان فوری برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر در مورد آزار محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی و تمام مدافعان حقوق بشر

IRN 005 / 0711 / OBS 098

ايران: محکوميت ـ آزار و اذيت قضايی

۱۵ تير ۱۳۹۰

به آزار محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی و تمام مدافعان حقوق بشر پايان دهيد

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامهء مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، از شما درخواست می کند فورا در باره مساله زير در ايران اقدام کنيد.

شرح وضعيت
برنامه نظارت از منابع موثق در باره تداوم آزار و اذيت قضايی اعضا و موسسان کانون مدافعان حقوق بشر، به ويژه آقايان محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، دو وکيل دادگستری و اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر مطلع شده است.

بنا به اطلاعات دريافتی، آقای دادخواه در روز ۱۲ تير ۱۳۹۰ مطلع شد که به اتهام «اقدام و تبليغ عليه نظام اسلامی» در ارتباط با تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگويی آن، و وکالت در پرونده عليه مترو اصفهان به خاطر به خطر انداختن ساختمان های ميراث فرهنگی ملی براساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از حرفه وکالت و تدريس در دانشگاه محکوم شده است. محاکمه او در تاريخ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ برگزار شده بود. آقای دادخواه ۲۰ روز برای درخواست تجديد نظر فرصت دارد و در زمان انتشار اين فراخوان فوری با وثيقه آزاد است.

در روز ۱۴ تير ۱۳۹۰، خانم معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، به دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در زندان اوين احضار و بازداشت شد. آقای سلطانی، که وکيل خانم دهقان نيز هست، اجازه نيافت در دادگاه همراه او باشد. اطلاع بيشتری در باره اتهام يا دليل بازداشت خانم دهقان ارايه نشده است. در زمان انتشار اين فراخوان خانم معصومه دهقان هنوز در بازداشت به سر می برد. برنامه نظارت از اين نگران است که خانم معصومه دهقان به خاطر فعاليت های حقوق بشری همسرش احضار و بازداشت شده باشد.

برنامه نظارت اين اقدام های آزار و ارعاب عليه موسسان کانون مدافعان حقوق بشر را، که گويا فقط به قصد مجازات آنها به خاطر فعاليت های مسالمت آميز و مشروع حقوق بشری است، به شدت محکوم می کند.

اطلاعات پيشينه ای

کانون مدافعان حقوق بشر که پنج وکيل دادگستری شامل شيرين عبادی، گيرنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳، آن را تاسيس کرده بودند، در سال ۲۰۰۸ بسته شد. در تاريخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۸، معاون دادستان تهران رسما شيرين عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر را متهم کرد که با نيروهای خارجی برای انجام يک« انقلاب مخملی» در ايران ارتباط برقرار کرده اند. دفاتر کانون مدافعان حقوق بشر تا به امروز بسته مانده است. ازآن پس، موجی از دستگيری ها و اذيت و آزار عليه وکلای حقوق بشری و به ويژه موسسان کانون مدافعان حقوق بشر، به راه افتاده است.

آقای عبدالفتاح سلطانی را چهار مامور لباس شخصی در تاريخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ دستگير کردند. تا روز ۱۶ تير ۱۳۸۸ که معلوم شد او در بند ۲۰۹ زندان اوين است، محل بازداشت او نامعلوم بود. او پس از ۷۰ روز بازداشت خودسرانه شامل ۱۷ روز حبس انفرادی در تاريخ ۵ شهريور ۱۳۸۸ با وثيقه ۱۰۰۰۰۰ دلار آزاد شد. اما، از آن پس با اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» روبرو بوده ولی محاکمه نشده است. به علاوه، مقامات گذرنامه او را در تاريخ ۱۰ مهر ۱۳۸۸ ضبط کردند تا نتواند برای دريافت جايزه بين المللی حقوق بشر نورنبرگ به آلمان سفر کند.

آقای محمد علی دادخواه و سه تن از همکارانش و دخترش را سه مامور لباس شخصی بدون حکم بازداشت در تاريخ ۱۷ تير ۱۳۸۸ دستگير کردند. سپس دفتر وکالت او تعطيل و درهای آن مهر و موم شد. آقای دادخواه که به «نگهداری اسلحه، ترياک و اسنادِ» حاکی از ارتباط او با «دشمنان» خارجی متهم شده بود در تاريخ ۲۲ شهريور ۱۳۸۸ با وثيقه ای در حدود ۷۰۰۰۰۰ دلار آزاد شد.

آقای محمد سيف زاده، يکی ديگر از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر، در تاريخ ۷ آبان ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» از طريق تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، و «تبليغ عليه نظام» از طريق مصاحبه با رسانه های خارجی به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از حرفه وکالت محکوم شد او از ۲۲ فروردين ۱۳۹۰ در بازداشت بوده و عليه حکم خود اعتراض کرده است. در اوايل تير ماه ۱۳۹۰ به خانواده آقای سيف زاده اطلاع داده شد که دادگاه تجديد نظر حکم زندان او را به دو سال کاهش داده است.

اقدامات مورد درخواست

لطفا به دولتمردان ايران نامه بنويسيد و از آنها بخواهيد:

۱ - تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقايان محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف زاده و خانم شيرين عبادی و خانواده های آنها و نيز تمام مدافعان حقوق بشر و خانواده هايشان را در ايران تضمين کنند؛

۲ ـ به هر گونه آزار و اذيت ـ از جمله در سطح قضايی ـ عليه آقايان محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف زاده و خانم شيرين عبادی و خانواده های آنها و نيز به طور کلی تمام مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند؛

۳ ـ در هر شرايطی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ويژه:
• ماده ۱ آن که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی ¬های اساسی و تحقق اين حقوق و آزادی ¬ها فعاليت کنند،»
• ماده ۵ (ب) که می گويد: «همه افراد حق دارند برای حمايت از حقوق بشر و آزادی¬ های اساسی و تحقق اين حقوق و آزادی ¬ها به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی (...) برای تشکيل سازمان ¬های غيردولتی، انجمن¬ ها يا گروه ¬ها، عضويت يا شرکت در آنها اقدام کنند،»
• ماده ۲-۱۲ که می گويد: «دولت بايد کليه تدبيرهای لازم را به کار گيرد تا حمايت مراجع ذيصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار يا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر در پی استفاده مشروع و قانونی اين افراد از حقوق مذکور در اعلاميه حاضر، تضمين گردد.»

۴ ـ به طور کلی، در هر شرايطی تضمين کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و موازين بين المللی که ايران نيز متعاهد آنهاست رعايت خواهند شد.

نامه ها را به مقامات زير ارسال کنيد:

• رهبر انقلاب اسلامی، آيت الله سيدعلی خامنه ای

info_leader@leader.ir

• رياست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد

فکس: ۵۸۸۰ ۶۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸

• رياست قوه قضاييه، آيت الله صادق لاريجانی

Irjpr@iranjudiciary.com /bia.judi@yahoo.com / info@dadgostary-tehran.ir

فکس: ۶۵۶۷ ۳۳۱۱ ۲۱ ۹۸+/۷۱۶۶ ۸۷۹ ۲۱ ۹۸+

• وزير امور خارجه،

فکس: ۶۶۷۴۳۱۴۹-۲۱-۰۰۹۸

• نمايندگی دائمی جمهوری اسلامی ايران در ژنو، سوئيس

Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, Chemin du Petit-
Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland- Fax: +۴۱ ۲۲ ۷۳۳۰۲۰۳, Email:

mission.iran@ties.itu.int

• سفارت ايران در بروکسل، بلژيک

Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: + ۳۲ ۲ ۷۶۲ ۳۹ ۱۵. Email: iran-embassy@yahoo.com

لطفا به نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی ايران در کشورخودتان نيز نامه بنويسيد.

***

پاريس ـ ژنو، ۱۵ تير ۱۳۹۰

لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره اين درخواست مطلع فرماييد.

برنامه نظارت، برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتيبانی مشخص از اين افراد در زمان نياز است.

برنامه نظارت
:
E-mail: Appeals@fidh-omct.org

• Tel and fax FIDH + ۳۳ (۰) ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸ / +۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۱۸ ۸۰

• Tel and fax OMCT + ۴۱ (۰) ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۳۹ / + ۴۱ ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۲۹


تماس با جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران: lddhi(at)fidh.net يا lddhi.fidh(at)gmail.com

Published from gooya news http://news.gooya.com

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0