صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

Home > English > Surviving Rape in Iran’s Prisons

Surviving Rape in Iran’s Prisons

Monday 18 July 2011

This report documents the ordeals of five former prisoners – two women and three men – who were raped, and witnessed and were threatened with rape while imprisoned in Iranian prisons.

Table of Contents:

http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3401-surviving-rape-in-iran-s-prisons.html

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | Site Map | Follow site activity RSS 2.0