صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > به آزار شش مدافع حقوق بشر پايان دهيد! فراخوان فوری برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان (...)

به آزار شش مدافع حقوق بشر پايان دهيد! فراخوان فوری برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر

يكشنبه 21 اوت 2011

IRN 006 / 0811 / OBS 108

ايران: دستگيری خودسرانه و تداوم بازداشت/ ناپديدشدن/ آزار و اذيت قضايی

به آزار ۶ مدافع حقوق بشر پايان دهيد!

- کوهيار گودرزی

- احمد قابل

- سعيد جلالی فر

- کيوان صميمی بهبهانی

- علی کلايی

- شيوا نظرآهاری

http://www.fidh.org/End-harassment-of-6-human-rights?var_mode=calcul

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامهء مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، از شما درخواست می کند فورا در باره مساله زير در ايران اقدام کنيد.

شرح وضعيت:

برنامه نظارت از منابع موثق در باره ناپديدشدن قهری آقای کوهيار گودرزی، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر، احضار آقای علی کلايی، عضو پيشين اين کميته، دستگيری خودسرانه و تداوم بازداشت خودسرانه آقای احمد قابل، پژوهشگر مذهبی و يکی از فعالان ضد مجازات اعدام و اعدام های فراقضايی، آقای سعيد جلالی فر، عضو ديگر کميته گزارشگران حقوق بشر و عضو پيشين جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، و آقای کيوان صميمی بهبهانی، ۶۷ ساله، مدافع حقوق بشر و روزنامه نگار، و ادامه آزار و اذيت قضايی عليه خانم شيوا نظرآهاری، عضو کمپين يک ميليون امضا و نيز کميته گزارشگران حقوق بشر، مطلع شده است.
بنا به اطلاعات دريافتی، آقای کوهيار گودرزی در تاريخ ۹ مرداد ۱۳۹۰ در شهر تهران دستگير شد و در زمان صدور اين فراخوان، محل بازداشت او هنوز نامعلوم است . روز بعد، ۱۰ مرداد، چهار مامور لباس شخصی مادر او، خانم پروين مخترع، را بدون حکم بازداشت در خانه اش در کرمان خودسرانه بازداشت کردند. خانم مخترع در حال حاضر در زندان مرکزی کرمان به سر می برد و در زندان مطلع شده که به «توهين به مقام رهبری»، «تبليغ عليه نظام» و «اقدام عليه امنيت ملی» متهم است، در حالی که او در هيچ فعاليت سياسی يا حقوق بشری شرکت نداشته است. به باورِ برنامه نظارت بازداشت او با فعاليت های حقوق بشری پسرش مرتبط است.

برنامه نظارت يادآوری می کند که آقای کوهيار گودرزی در آذر ۱۳۸۸ دستگير و سپس به اتهام «تبليغ عليه نظام از طريق همکاری موثر با وبسايت کميته گزارشگران حقوق بشر»، «گردآوری و انتشار اخبار مغرضانه عليه نظام و انتقال اطلاعات به سازمان های تروريستی مستقر در خارج» و «مصاحبه با رسانه های بيگانه و نشر مقاله در وبسايت ها» بر اساس قانون مجازات اسلامی به يک سال زندان محکوم شد.
آقای علی کلايی در تاريخ ۳ مرداد ۱۳۹۰ احضاريه ای دريافت کرد که بر اساس آن سه روز فرصت داشت برای گذراندن حکم ۷ سال زندان خود را به اجرای احکام زندان اوين معرفی کند. او در آذر ماه ۱۳۸۹ به اتهام «تبليغ عليه نظام»، «اشاعه اکاذيب در باره زندانيان»، «مصاحبه»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طريق کميته گزارشگران حقوق بشر» محکوم شده بود. آقای کلايی پيش از اين سه بار در آذر ۱۳۸۶، بهمن ۱۳۸۸ و ارديبهشت ۱۳۸۹ بازداشت شده بود. در باره وضعيت کنونی او اطلاعی در دست نيست.
آقای احمد قابل در تاريخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ برای گذراندن حکم زندان ۲۰ ماه خود به اتهام «توهين به رهبر انقلاب» و «تبليغ عليه نظام» پيرو مواد ۶ و ۹ قانون مطبوعات، که دادگاه تجديد نظر مشهد تاييد کرده بود، به زندان وکيل آباد منتقل شد. او پيش از اين، سه بار بازداشت شده است. بار اول، در سال ۱۳۸۰ او ۱۲۵ روز در بازداشت انفرادی بود؛ سپس در ۲۹ آذر ۱۳۸۸ دستگير و در ۲۱ خرداد ۱۳۸۹ با وثيقه آزاد شد و بار سوم، پس از افشای اعدام های دسته جمعی در زندان وکيل آباد مشهد، در ۲۳ شهريور ۱۳۸۹ دستگير و در ۷ دی ۱۳۸۹ با وثيقه آزاد شد.
آقای سعيد جلالی فر در تاريخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ دستگير و به زندان اوين منتقل شد. قاضی دادگاه انقلاب اسلامی گفت که او تا زمان تعيين تاريخ محاکمه در بازداشت خواهد ماند. آقای جلالی فر در ۹ آذر ۱۳۸۸ به خاطر «اقدام به تبليغ عليه نظام» دستگير و در تاريخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ با وثيقه آزاد شده بود. دستگيری تازه او در ارتباط با همان پرونده است.
علاوه بر اين، آقای کيوان صميمی بهبهانی، عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، عضو شورای ملی صلح، عضو کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه و عضو کميته دفاع از حق تحصيل، هنوز در زندان رجايی شهر در بازداشت به سر می برد. با وجود اين که او از بيماری خطرناک کبدی در رنج است، مسئولان زندان از انتقال وی به بيمارستان خودداری می کنند. آقای صميمی بهبهانی پس از انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ دستگير و به ۶ سال زندان و ۱۵ سال محروميت از فعاليت های سياسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم شد. او پيش از انقلاب اسلامی يکی از زندانيان سياسی رژيم پيشين بود.
برنامه نظارت در عين حال تداوم آزار و اذيت قضايی عليه خانم شيوا نظرآهاری را محکوم می کند. خانم نظرآهاری که در ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ به وسيله وزارت اطلاعات دستگير و خودسرانه بازداشت شده و سه ماه در سلول انفرادی به سر برده بود، در ۲۷ شهريور ۱۳۸۹ به اتهام «تبليغ عليه نظام»، «تشويش اذهان عموم» و «محاربه با خدا» به ۶ سال زندان و ۷۶ ضربه شلاق محکوم شد. در ۱۸ دی ۱۳۸۹، شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر تهران او را به ۴ سال زندان در تبعيد به دور از محل اقامتش محکوم کرد. وی تا اين تاريخ با وثيقه آزاد است، اما دايم در خطر بازداشت به سر می برد.
برنامه نظارت اين بازداشت ها و دستگيری های خودسرانه و آزار و اذيت های قضايی را که، در چارچوب تداوم سرکوب جامعه مدنی ايران، گويا فقط به قصد مجازات فعاليت های مسالمت آميز و مشروع حقوق بشری اين مدافعان حقوق بشر انجام می شود، به شدت محکوم می کند.
برنامه نظارت حکومت ايران را به تاکيد فرا می خواند که به آزار و اذيت مدافعان حقوق بشر پايان دهد، فورا محل بازداشت آقای کوهيار گودرزی را اعلام نمايد و بلافاصله و بدون قيد و شرط کسانی را که در بازداشت هستند آزاد کند و به طور کلی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلاميه جهانی حقوق بشر و معاهده های بين المللی حقوق بشر را که ايران به تصويب رسانده است، رعايت نمايد.

اقدام های مورد درخواست:

لطفا به دولتمردان ايران نامه بنويسيد و از آنها بخواهيد:

۱ - تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم شيوا نظرآهاری، خانم پروين مخترع، و آقايان کوهيار گودرزی، علی کلايی، سعيد جلالی فر، احمد قابل، و کيوان صميمی بهبهانی و نيز تمام مدافعان حقوق بشر و خانواده هايشان را در ايران تضمين کنند؛
۲ ـ محل بازداشت آقای کوهيار گودرزی را فورا و بدون قيد و شرط اعلام و دسترسی او به وکيل و خانواده اش را تضمين نمايند؛
۳ ـ آقايان کوهيار گودرزی، علی کلايی، سعيد جلالی فر، احمد قابل، و کيوان صميمی بهبهانی را فورا و بدون قيد و شرط آزاد نمايند، زيرا بازداشت آنها تنها با هدف مجازات آنها به خاطر فعاليت های حقوق بشری ايشان انجام شده است؛
۴ ـ خانم پروين مخترع را فورا و بدون قيد و شرط آزاد نمايند، زيرا به نظر می رسد بازداشت او با فعاليت های حقوق بشری پسرش مرتبط باشد؛
۵ ـ به هر گونه آزار و اذيت ـ از جمله در سطح قضايی ـ عليه خانم شيوا نظرآهاری، خانم پروين مخترع، و آقايان کوهيار گودرزی، علی کلايی، سعيد جلالی فر، احمد قابل، و کيوان صميمی بهبهانی و نيز به طور کلی تمام مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند؛
۶ ـ در هر شرايطی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ويژه:
• ماده ۱ آن که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق اين حقوق و آزادی ها فعاليت کنند،»
• ماده ۵ (ب) که می گويد: «همه افراد حق دارند برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق اين حقوق و آزادی ها به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی (...) برای تشکيل سازمان های غيردولتی، انجمن ها يا گروه ها، عضويت يا شرکت در آنها اقدام کنند،»
• ماده ۲-۱۲ که می گويد: «دولت بايد کليه تدبيرهای لازم را به کار گيرد تا حمايت مراجع ذيصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار يا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر در پی استفاده مشروع و قانونی اين افراد از حقوق مذکور در اعلاميه حاضر، تضمين گردد.»
۷ ـ به طور کلی، در هر شرايطی تضمين کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و موازين بين المللی که ايران نيز متعاهد آنهاست رعايت خواهند شد.

نامه ها را به مقامات زير ارسال کنيد:

• رهبر انقلاب اسلامی، آيت الله سيدعلی خامنه ای info_leader@leader.ir

• رياست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد:

فکس: ۵۸۸۰ ۶۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸

• رياست قوه قضاييه، آيت الله صادق لاريجانی

: Irjpr@iranjudiciary.com /bia.judi@yahoo.com/info@dadgostary-tehran.ir؛

فکس: ۶۵۶۷ ۳۳۱۱ ۲۱ ۹۸+/۷۱۶۶ ۸۷۹ ۲۱ ۹۸+

• وزير امور خارجه: فکس: ۶۶۷۴۳۱۴۹-۲۱-۰۰۹۸

• نمايندگی دائمی جمهوری اسلامی ايران در ژنو، سوئيس

Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland, Fax: +41 22 7330203, Email:

mission.iran@ties.itu.int

• سفارت ايران در بروکسل، بلژيک

Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: + 32 2 762 39 15. Email: iran-embassy@yahoo.com

لطفا به نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی ايران در کشورخودتان نيز نامه بنويسيد.

***

پاريس ـ ژنو، ۲۸ مرداد ۱۳۹۰
لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره اين درخواست مطلع فرماييد.

برنامه نظارت، برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتيبانی مشخص از اين افراد در زمان نياز است.

برنامه نظارت
:
E-mail: Appeals@fidh-omct.org

• Tel and fax FIDH + ۳۳ (۰) ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸ / +۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۱۸ ۸۰

• Tel and fax OMCT + ۴۱ (۰) ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۳۹ / + ۴۱ ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۲۹

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0