صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > گزارشگران بدون مرز: بازداشت خودسرانه و مخفی نگاه داشتن محل بازداشت زندانيان عقيدتی، (...)

گزارشگران بدون مرز: بازداشت خودسرانه و مخفی نگاه داشتن محل بازداشت زندانيان عقيدتی، "ناپديد کردن" اجباری است

چهار شنبه 24 اوت 2011

بازداشت‌های خودسرانه و مخفی نگاه داشتن محل بازداشت زندانيان سياسی، که از سوی مسوولان حکومت ايران مورد استفاده قرار می‌گيرد، نقض فاحش قوانين بين‌المللی است. اين روش از مصاديق "ناپديد" کردن اجباری است.

همزمان با آغاز فعاليت رسمی احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران، کوهيار گودرزی وب‌نگار و فعال حقوق بشر در تهران و مادرش پروين مخترع در شهر کرمان خودسرانه بازداشت شده‌اند. گزارش‌گران بدون مرز وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران را محکوم می کند.

کوهيار گودرزی در تاريخ ٩ مرداد ماه در تهران بازداشت و تاکنون محل و علت بازداشت وی نامعلوم است. مينا جعفری با تائيد بازداشت موکل خود نسبت به وضعيت بازداشت وی اعلام نگرانی کرده است. در فردای بازداشت کوهيار گودرزی، مادرشپروين مخترع در شهر کرمان از سوی چهار مامور با لباسی شخصی که به خانه‌اش حمله کرده بودند، بازداشت و به زندان مرکزی اين شهر انتقال يافت. کوهيار گودرزی پيش از اين نيز در ۲۹ آذرماه ١٣٨٨ بازداشت شده بود و مدت يک سال را در زندان‌های اوين و رجايی‌شهر بسر برده بود.

گزارش‌گران بدون مرز يادآور می‌شود بازداشت‌های خودسرانه و مخفی نگاه داشتن محل بازداشت زندانيان سياسی، که از سوی مسوولان حکومت ايران مورد استفاده قرار می‌گيرد، نقض فاحش قوانين بين‌المللی است. اين روش از مصاديق "ناپديد" کردن اجباری است. ميثاق جهانی در حمايت از همه افراد عليه ناپديد کردن اجباری " بازداشت، دستگيری، ربودن يا هر شکل ديگر محروم کردن از آزادی از سوی ماموران دولت يا اشخاص يا گروه‌هايی که با مجوز، حمايت، رضايت و يا عدم مخالفت دولت، انجام می‌شود" را ممنوع کرده است.

گزارش‌گران بدون مرز بازداشت‌های خودسرانه و مخفی نگاه داشتن محل بازداشت زندانيان سياسی را در ايران محکوم می‌کند. روزنامه‌های نزديک به حکومت در طی هفته گذشته خبرهايی مبنی بر " وخامت وضعيت سلامت" ميرحسين موسوی صاحب امتياز روزنامه‌ توقيف شده کلمه سبز منتشر کرده‌اند. عليرغم تکذيب "وخامت وضعيت سلامت" از سوی نزديکان وی، اما ميرحسين موسوی و همسرش زهرا رهنورد نويسنده، مهدی کروبی صاحب امتياز روزنامه توقيف شده اعتماد ملی و همسرش فاطمه کروبی سردبير مجله‌ی توقيف شده ايران‌دخت در وضعيت مناسبی بسر نمی‌برند. آنها از تاريخ ٥ اسفند ١٣٨٩ از همه حقوق خود محروم شده‌اند " ارتباطات آنها اعم از رفت و آمد و ارتباطات تلفنی و غيرتلفنی آنان مسدود شده (...)و در محدوديت به سر می‌برند. "

گزارش‌گران بدون مرز از درخواست صدها شخصيت‌های سياسی و مدنی ايران که با امضای طوماری خواهان آزادی ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی شده‌اند، حمايت می‌کند. گزارش‌گران بدون مرز با نگرانی از وضعيت سلامت انها از مقامات ايران می‌خواهد به بازداشت غير قانونی آنها پايان دهد.

از سوی ديگر، گزارش‌گران بدون مرز در تاريخ ٢١ مرداد از آزادی مهدی خرغلی مطلع شد. مدير وبلاگ باراندر تاريخ ٢٧ تيرماه درپی احضار به وزارت اطلاعات برای سومين بار در طی دو سال گذشته بازداشت شده بود. اين پزشک وبلاگ‌نويس يکی از فرزندان آيت‌الله ابوالقاسم خزعلی عضو موثر شورای نگهبان از بدو تاسيس آن است،عليرغم آزار و اذيت ماموران اطلاعاتی و دستگاه قضايی همچنان در سايت خود به انتشار نوشته‌های انتقادی عليه دولت و سياست سرکوب منتقدان ادامه می‌دهد.

Published from gooya news

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0