صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > رای بیدادگاه جمهوری اسلامی در مورد عیسی خان حاتمی

رای بیدادگاه جمهوری اسلامی در مورد عیسی خان حاتمی

جمعه 16 ژوئيه 2010

24 تیر 1389

درتاریخ 4/3/1389 دادگاه انقلاب اسلامی به تصدی امضاء کننده ذیل در وقت مقرر تشکیل است.پرونده کلاسه 88/16664/ط در اتهام عیسی خان حاتمی فرزند حاتم به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور-محتویات پرونده وبررسیهای انجام شده واستماع مدافعات وی و وکیل وی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه
درخصوص اتهام عیسی خان حاتمی فرزند حاتم دائر به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور،فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی،اخلال در نظم وآسایش عمومی،باتوجه به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات وی و گزارش مامورین اینکه نامبرده از اعضای شورای مرکزی گروهک غیر قانونی جبهه ملی بوده و میر مسئول ماهنامه توقیف شده ایرانمهر می باشد.که ارتباط چشمگیری با عناصر معاند نظام جمهوری اسلامی در داخل وخارج از کشور داشته و در مصاحبه با رسانه های بیگانه از جمله صدای امریکا خود را دبیر اجرائی گروهک غیر قانونی جبهه ملی ایران خوانده و فعالیتهای خود را در تلاش برای معرفی این گروهک و ایجاد دموکراسی دانسته،و در مصاحبه با صدای امریکا نسبت به اعدام افراد تروریست توسط نظام جمهوری اسلامی اعتراض خود را اعلام نموده است.و در محل دفتر ماهنامه توقیف شده «ایرانمهر» اقدام به تشکلی تحت عنوان «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران نموده که نامبرده مسئولیت دبیر اجرائی این تشکل را بر عهده دارد.از جمله ارتباطات وی با عناصر ضد انقلاب خارج از کشور از جمله امیر ابراهیمی ساکن انگلیس و استاندار قبل از انقلاب کهکیلویه و بویر احمد و از نزدیکان نوری زاده که دعوت نامه ای برای متهم جهت رفتن به انگلیس ارسال داشته و ارتباط با داریوش احمدی از عناصر مرتبط با وزارت خارجه آلمان که رهنمودهائی جهت براندازی نظام به وی داشته است . با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسیهای انجام شده،دادگاه فعالیتهای انجام شده از سوی نامبرده را فعل واحد با عناوین متعدد دانسته و منطبق با ماده 610 قانون مجازات اسلامی دانسته و با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی نامبرده رابه تحمل دو سال با احتساب ایام باز داشت محکوم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.دفتر مقرر است حکم صادره ابلاغ در صورت عدم اعتراض پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام ارسال شود.

محمد مقیسه قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران

عیسی خان حاتمی روزتامه نگار و مدیر مسئول ایرانمهر به 2 سال حبس محکوم گردید.

عیسی خان حاتمی که در روز 20 اردیبهشت ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست
قاضی محمد مقیسه و با وکالت آقایان محمدعلی دادخواه و جهانگیر محمودی به اتهام
اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام و عضویت در جبهه ملی ایران محاکمه گردیده
و در جلسه محاکمه توسط قاضی دادگاه انقلاب به دلیل مخالفت وی با اعدام، خود به
اعدام تهدید گردیده بود، امروز رای صادره توسط این شعبه مبنی بر 2 سال حبس تعزیری
به دلیل آنچه که اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور دانسته شده است، را
به صورت حضوری رویت نمود تا رای به صورتی خارج از موزین قانونی به وی ابلاغ گردیده
باشد.

. در رای قاضی مقیسه به عضویت حاتمی در جبهه ملی ایران و تشکیل گروه همبستگی برای
دموکراسی و حقوق بشر توسط وی و برخی دیگر از فعالین سیاسی اشاره گردیده است.

گفتنی است پیشتر مدیر دفتر شعبه 28 در تماس با وثیقه گذار برای حاتمی از صدور رای 5
سال زندان خبر داده بود

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0