صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

Home > English > IHRDC Chart of Executions by the Islamic Republic of Iran - (...)

IHRDC Chart of Executions by the Islamic Republic of Iran - 2011

Friday 3 February 2012

This chart documents executions of people by the Islamic Republic of Iran beginning in December 2010. The official announcements are noted but, as the Iranian government does not announce many executions, it is difficult to know the exact number.

Click To View IHRDC Chart of Executions by the Islamic Republic of Iran - 2012

http://www.iranhrdc.org/english/publications/3420-executions-in-iran.html?gclid=CLip_bysgq4CFUYYzQodomM35A

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | Site Map | Follow site activity RSS 2.0