صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > ما شاهدان شکنجه ایم! پاسخ زندانیان سیاسی دوران پهلوی به پرویز ثابتی

ما شاهدان شکنجه ایم! پاسخ زندانیان سیاسی دوران پهلوی به پرویز ثابتی

دو شنبه 27 فوريه 2012

• ۱۹۸ نفر از زندانیان سیاسی زمان شاه، علیه ادعاهای پرویز ثابتی، به شکنجه های جنایتکارانه ی دستگاه تحت مدیریت او شهادت داده اند ...

اخبار روز: ۱۹٨ نفر از زندانیان سیآسی دوران شاه، با انتشار نامه ی سرگشاده ای خطاب به مسئولین بخش فارسی صدای آمریکا شهادت داده اند که توسط دستگاه تحت مسئولیت پرویز ثابتی «مقام امنیتی» ساواک شکنجه شده اند. این نامه به دنبال مصاحبه ای یک طرفه با سرشکنجه گر ساواک شاه در برنامه ی افق صدای آمریکا خطاب به مسئولین این مرکز نوشته شده است:

آقای کاوه باسمنجی

سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا

رونوشت : آقای سیامک دهقان پور مسئول برنامه افق

در برنامه «افق» شبکه فارسی صدای آمریکا، مورخ هجدهم بهمن ماه ۱٣۹۰ (۷ فوریه ۲۰۱۲)، در مصاحبه ای از قبل ضبط شده با آقای پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) ایران در سال های قبل از انقلاب ۱٣۵۷، نامبرده ضمن انکار اعمال شکنجه درباره بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی آن دوران کوشید که کارنامه جنایات شکنجه گران ساواک را محو کند.
چهره آقای ثابتی به عنوان «مقام امنیّتی» بر روی تلویزیون ایران هنوز از خاطره ها نرفته است. پرویز ثابتی آن زمان هم در توجیه سیاست سرکوب، قتل و شکنجه زندانیان سیاسی صحنه گردان آن نمایش های ضّدبشری بود.
ما امضاکنندگان این نامه، که همگی مان طعم شکنجه های دستگاه تحت مدیریت آقای ثابتی را چشیده و شاهد ضجه های دائمی بازداشت شدگان در اثر شکنجه در اطاق های بازجویی آن دوران بوده ایم، گواه وجود شکنجه به عنوان واقعیتی سیستماتیک، جاری و رایج در زمان مدیریت آقای ثابتی بر اداره سوم ساواک هستیم و اظهارات او در مصاحبه مذکور را کتمان آگاهانه حقیقت تلقی می کنیم.
ما امضاکنندگان این نامه، که علاوه بر ستم‌های رژیم شاه به انحاء مختلف متحمل اقدامات تبهکارانه جمهوری اسلامی نیز شده ایم، خواستار فرصتی از صدای امریکا تنها برای ارائه جزئی از انبوه مدارک و حضور چند شاهد از میان صدها تن، جهت شهادت بر وجود شکنجه سیستماتیک و جاری در بازداشتگاه های ساواک، و ابطال ادعای آقای ثابتی دایر بر نبود شکنجه ایم. از این طریق است که صدای آمریکا می تواند مانع از این برداشت شود که در اشاعه ناراستی و اجحاف نسبت به قربانیان شکنجه در ایران، از جمله نسبت به امضاکنندگان این نامه، سهیم بوده است.
یادآوری این نکته را هم ضروری می دانیم که شکنجه بر طبق «عهدنامه بین المللی منع شکنجه و مجازاتهای اهانت آمیز و غیرانسانی» (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم دسامبر ۱۹٨۴) ، جنایت بین المللی به شمار می آید و دولت های عضو این عهدنامه و از جمله ایالات متحده امریکا، موظفند کسانی را که در صدور دستور یا اعمال شکنجه نقش داشته اند، هر چند که ملیّت خارجی داشته و در خارج از قلمرو آنان مرتکب آن جنایات شده باشند، در محاکم خود مورد پیگرد قرار دهند. رسانه های خبری در کشورهای دموکراتیک هم همواره در کشف حقیقت و معرّفی جنایتکاران سهم به سـزایی دارند.
ما منتظر اعلام تصمیم شما در پاسخ به درخواست مان هستیم
.
با احترام

۱. آذرافروز ناصر
۲. آذرفرد حسن
٣. آذرنوش رسول
۴. آراکلی سرژ
۵. آزادگر محمد
۶. آلادپوش مرتضی
۷. آهوقلندری پروین
٨. ابراهیم زاده باقر
۹. ابراهیم زاده مهدی
۱۰. ابراهیمی داوود
۱۱. ابن جلال حبیب
۱۲. احمد زاده مستوره
۱٣. احمدی فریدون
۱۴. اخوان بیطرف محمود
۱۵. اسلامی الهه
۱۶. اسلامی مهدی
۱۷. اعظمی محمد
۱٨. افراخته ناهید
۱۹. اکرمی رضا
۲۰. الاردبیلی محمد
۲۱. امام حسام
۲۲. امانی احمد
۲٣. امینی بهمن
۲۴. امینیان هادی
۲۵. انورحقیقی حسین
۲۶. انورحقیقی عباس
۲۷. براهنی رضا
۲٨. برهمندی بیژن
۲۹. برهون محمدطاهر
٣۰. برزوئی علی
٣۱. بلدی یداله
٣۲. بنی هاشمی شریفه
٣٣. بهادری حسین
٣۴. بهبودی حسین
٣۵. بهتوئی علیرضا
٣۶. بهمنش سیما
٣۷. بهنام ماکوئی اژدر
٣٨. بی نیاز بیت اله
٣۹. پاک نژاد عباس
۴۰. پاک نیا خلیل
۴۱. پرزین حبیب
۴۲. پرویز مهدی
۴٣. پورجانکی حسین
۴۴. پورقباد ارسلان
۴۵. پورمندی احمد
۴۶. پورنقوی علی
۴۷. پیوندی نوید
۴٨. تاج احمدی اصغر
۴۹. تاجمیر ریاحی حبیب
۵۰. تام نقی
۵۱. تقی زاده ایرج
۵۲. توسلی ابوالفضل
۵٣. جباری مهدی
۵۴. جعفری حسن
۵۵. جعفری سکینه (عاطفه)
۵۶. جمشیدی فردوس
۵۷. جوادی رضا
۵٨. جوشنی رضا
۵۹. جوشنی سارا
۶۰. جهانبخش جعفر
۶۱. حاتم لو سیف الدین
۶۲. حجتی هوشنگ
۶٣. حدادپور محمد
۶۴. حرمتی پور محسن
۶۵. حسنوند گودرز
۶۶. حسینی حمید
۶۷. حلمی پور ابراهیم
۶٨. حمیدیان نقی
۶۹. خاکسار نسیم
۷۰. ختائی اسماعیل
۷۱. خسروی زاگرس
۷۲. خرسند خسروشاهی رضوان
۷٣. خرسند علی اصغر
۷۴. خلیق بهروز
۷۵. خلیلی عباس
۷۶. خوشبخت احمد
۷۷. دارابیگی مجید
۷٨. دانشگری رقیه
۷۹. درخشنده حمید
٨۰. دستگیر محمد
٨۱. دقتی رضا
٨۲. دوستدار اکبر
٨٣. دوستدار غلام
٨۴. راهی حسن
٨۵. رجبی مهدی
٨۶. رزمی ماشااله
٨۷. رحمانی نژاد ناصر
٨٨. رکنی فرهمند
٨۹. رنجبر تالاری محمد
۹۰. رنجکشان ابراهیم
۹۱. روح اله ویدا
۹۲. زرکش احمد
۹٣. زمانی محمدرضا
۹۴. سازور حسین
۹۵. سازور محسن
۹۶. ستاری علی
۹۷. ستوده بهروز
۹٨. سجادی جمال
۹۹. سجودی غلامرضا
۱۰۰. سرکوهی فرج
۱۰۱. سعادتی ثریا
۱۰۲. سلطان آبادی کیومرث
۱۰٣. سلطانزاده هدایت
۱۰۴. سمساری تقی
۱۰۵. سوری اکبر
۱۰۶. سیاهپوش مرتضی
۱۰۷. سیف اکبر
۱۰٨. شالگونی جلال
۱۰۹. شبان علی
۱۱۰. شوکتی رسول
۱۱۱. صادق زاده اسفندیار
۱۱۲. صادقی پرویز
۱۱٣. صمدیان حسن
۱۱۴. صیامی فرهاد
۱۱۵. طاهری پور جمشید
۱۱۶. طبیب غفاری هیبت اله
۱۱۷. طلوع علی
۱۱٨. عاقلی زاده عباس
۱۱۹. عبدالرحیم پور مجید
۱۲۰. عرب زاده حسن
۱۲۱. عزیزخانیان ماسیس
۱۲۲. عزیزی حسن
۱۲٣. عصاره نادر
۱۲۴. عقیلی فروهر
۱۲۵. علیمحمدی ثریا
۱۲۶. عمرانی بهزاد
۱۲۷. عمرانی میرحمید
۱۲٨. عیسی بیگلو هوشنگ
۱۲۹. غروی فاطمه (طاهره)
۱٣۰. عزت پور عبداله
۱٣۱. فارسی محمد
۱٣۲. فتاپور مهدی
۱٣٣. فتحی مسعود
۱٣۴. فخاری حسن
۱٣۵. فراهتی حمزه
۱٣۶. فرسائی فهیمه
۱٣۷. قاسمی وجیه اله
۱٣٨. قائمیان پرویز
۱٣۹. قریشی فیروز
۱۴۰. قلیائی باقر
۱۴۱. قلی زاده قدرت
۱۴۲. قنبری شهرام
۱۴٣. کاظم زاده افشار حسین
۱۴۴. کاویانی محمدرضا
۱۴۵. کریمی اسفندیار
۱۴۶. کریمی بهزاد
۱۴۷. کریمی رضا
۱۴٨. کریمی فرزاد
۱۴۹. کهوند اصغر
۱۵۰. گلابچی مقدم عباس
۱۵۱. گلشاهی حسن
۱۵۲. گیلکی بهرام
۱۵٣. لاریمی علی
۱۵۴. ماوائی سیروس
۱۵۵. محجوبی بهجت
۱۵۶. محجوبی عفت
۱۵۷. محسنی عطا
۱۵٨. محمدی احمد
۱۵۹. محمودی ضرغام
۱۶۰. مختاری پرویز
۱۶۱. مختاری منوچهر
۱۶۲. مدرسی سیامک
۱۶٣. مدنی مصطفی
۱۶۴. مشیری قاسم
۱۶۵. مصلی نژاد عزت
۱۶۶. مطلب زاده بهروز
۱۶۷. مظاهری عباس
۱۶٨. معتدل محمدعلی
۱۶۹. معمارحسینی مهراعظم
۱۷۰. ملک محمدی مرتضی
۱۷۱. ممبینی امیر
۱۷۲. منفرد زاده اسفندیار
۱۷٣. منیری فاضل محمد
۱۷۴. مولازاده مسعود
۱۷۵. مولودی صفا حسین
۱۷۶. مهتدی عبداله
۱۷۷. میرمویدی هادی
۱۷٨. میر هاشمی اشرف
۱۷۹. میرزازاده نعمت (م آزرم)
۱٨۰. ناظمی محمدرضا
۱٨۱. ناظمی ناهید
۱٨۲. ناظمی نوشزاد
۱٨٣. نژند زهره
۱٨۴. نعیمی حمید
۱٨۵. نقی پور حسین
۱٨۶. نگهدار فرخ
۱٨۷. نوائیان داوود
۱٨٨. نویدی پرویز
۱٨۹. نیری ایرج
۱۹۰. نیکخواه کاظم
۱۹۱. هادی طلب علیرضا
۱۹۲. هاشمی حسام
۱۹٣. هاشمی صدیقه (منیر)
۱۹۴. وثوقی داریوش
۱۹۵. وکیلی سیمین
۱۹۶. یزدیان منوچهر
۱۹۷. یلفانی محسن
۱۹٨. یوسفی ایرج

۲۶ فوریه ۲۰۱۲

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0