صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > جلسه محاکمه مهندس کوروش زعیم

جلسه محاکمه مهندس کوروش زعیم

جمعه 9 مارس 2012

جلسه محاکمه مهندس کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران چهارشنبه
17 اسفند در شعبه 12 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی قمی برگزار
گردید.
در این پرونده که حاصل تجمیع پرونده های حاصل از 3 بازداشت این فعال ملی
در سالهای 85،88 و 89 میباشد، وی متهم است بخ تبلیغ علیه نظام از طریق
بیانیه ها، مقالات و مصاحبه های گوناگون و نیز اجتماع و تبانی به قصد
اقدام علیه امنیت کشور و عضویت در جبهه ملی ایران.
در جلسه محاکمه پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان ، کوروش زعیم
به همراه وکیلش سید محمدعلی دادخواه به دفاع پرداخته و نهایتا جهت اخذ
دفاع آخر دادخواه خواهان فرصت یک هفته ای جهت تقدیم لایحه گردید که مورد
موافقت قاضی شعبه 12 قرار گرفت. رای پس از اخذ لایحه صادر خواهد شد.

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0