صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > زشت خويي در اصفهان - يك ننگ ملي : كورش زعيم

زشت خويي در اصفهان - يك ننگ ملي : كورش زعيم

چهار شنبه 4 آوريل 2012

هنگامي كه شنيدم مسئولي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ورود شهروندان افغاني تبار و افغاني را به پاركي در اصفهان براي "حفظ آرامش و امنيت شهروندان" ممنوع كرده، چنان تكان خوردم كه انگار كسي همه فرهنگ و تمدن ايران زمين را بر سرمان كوفته است، و اين كار فقط از سازمان ميراث فرهنگي برميآيد كه سالها است هنري جز همين خرابكاري ها از خودش بروز نداده است.

من از تاييد و اطاعت شهردار و استاندار اصفهان شگفت زده شدم كه اجازه دادند چنين جنايت فرهنگي و انساني در شهرشان رخ دهد. اين از تبعيض نژادي صدبار بدتر است، زيرا افغانيان فرزندان ايران زمين هستند و با ما هيچ تفاوتي بجز محل تولد ندارند و قراين نشان مي‌دهد كه از شما بسيار انسانتر هستند. شما كه براي زير نظر گرفتن جوانان ما دهها پليس و كماندو و نيروهاي ويژه به پارك ها مي فرستيد، توان تامين امنيت مردم را در يك پارك نداريد و بايد ميهمانان پناهجوي ايراني تبار را چنين زشتگونه متهم و تحقير كنيد؟ مي پندارم كه نيروي انتظامي هم در اين دستور تحقير شده است.

صادر كننده اين دستور بايد براي اين حركت زشت و توهين آميز و ضد بشري، و بدتر از همه ناايراني، خود بطور علني از همه مردم افغانستان طلب عفو كند. او بايد براي بخشايش خواهي به خدمت سفير افغانستان در ايران برود و دست او را ببوسد. اگر خيانتي به فرهنگ و تمدن ايراني در كار نباشد، ننگ فرهنگي و ملي را نمي توان نديد گرفت.

اينهمه كه ما در طي اين دو دهه گذشته به اين آوارگان جنگ و خشونت و بيداد در كشورشان كه به آغوش برادران هم نياي خود پناه آورده اند، به اين پناهجويان سخت كوش و كم توقع ستم كرده ايم، توهين كرده ايم، كارهاي سخت را با مزد كم به آنان واگذار كرده ايم، از اشتغال قانوني بازشان داشته ايم، از آموزش كودكانشان خودداري كرده ايم و از فراهم آوري خدمات بيمه و بهداشت درمان دريغ كرده ايم، در بدترين شرايط از كشور اخراجشان كرده ايم و با كمترين گمان گناه آنان را سخت مجازات كرده ايم، چهره زيبايي از ما در جامعه بشري، كه ما ادعاي بنيانگذاري حقوق انساني آن را داريم، به نمايش نمي گذارد.

از سوي ديگر، شما و امثال شما كه دانسته يا ندانسته به ايجاد تنش در درون ما ملت يكپارچه ايران، و ميان ما و همسايگان، مي پردازيد، اميدوارم بازيچه دست شبكه هاي پنهاني خودفروختگان برخي قدرتهاي بزرگ و كوچولو نشده باشيد كه مي كوشند با القاي سياستهاي ضدايراني، مردم ما را بجان هم بياندازند، همسايگانمان را به ما بدبين و دشمن كنند، كشور را با بحرانسازي هاي كودكانه-نماي خود بسوي سقوط ببرند، زمينه هاي آشوب و هرج و مرج و احتمال حمله را فراهم آورند به اميد آنكه در آن شرايط حساس مردم ما همبستگي ملي خود را از دست داده باشند و در برخي مناطق بتوانند با پشتوانه بيگانگان با برخي همسايگان بلندپرواز همدستي كنند.

من هشدار مي دهم كه بايد بررسي شود اينگونه تصميم ها، همانند تهديد بستن راههاي آزاد دريايي، حكم هاي سنگين قضايي بويژه در مورد ميهن پرستاني كه به تماميت ارضي كشور پافشاري مي كنند، و سخنان و حركت هاي مشابه تحريك آميز و بحران ساز در طي دو سال اخير، از كجا آب مي خورد؟ ضربه اي كه ما از شبكه نفوذي حزب توده در سه سال اول انقلاب خورديم كه در همه ارگانهاي جمهوري اسلامي نوپا رخنه كرده بود و سرچشمه بيشتر تصميمات نابخردانه و نابودساز اقتصادي و سياسي و اجتماعي بدست مسئولان بي تجربه جديد شدند، نبايد تكرار شود. شما سايه هاي خاكستري، ما شما را نمي بينيم، ولي بوي شما را حس مي كنيم: مطمئن باشيد ملت ايران در حفظ تماميت ارضي همبسته است و خواهد بود.

كورش زعيم

14 فروردين 1391

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0