صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > دهۀ تدارک برای پیش مرحلۀ حضور در مارش ملی ایرانیان : ارژنگ داودی

دهۀ تدارک برای پیش مرحلۀ حضور در مارش ملی ایرانیان : ارژنگ داودی

دو شنبه 23 آوريل 2012

3 اردیبهشت 1391

فراخوان اعتراضات سراسری زندانی سیاسی ارژنگ داودی جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار گرفته است .متن فراخوان به قرار زیر می باشد:

با یاد خدا ،

فراخوان سیاسی - ملی برای پرورش آمادگیهای اولیه به منظور شروع اعتراضات همگانی در سراسر کشور .

10 تا بیست تیرماه 1391 برابر با اول تا دهم ژوئیه 2012

دهۀ تدارک برای پیش مرحلۀ حضور در مارش ملی ایرانیان

زردی سکوت از تو ، سرخی پایداری از من

هم میهنان،

در نتیجۀ رفتار سبک سرانۀ اهالی باند ولی فقیه و عبرت ناپذیری از وضع تحریمهای پیشین که ناشی از بی توجهی مفرط آنان نسبت به سرنوشت همۀ مردمان این سرزمین اهورایی است مرحلۀ فلج کنندۀ تحریم ها ی جامعۀ جهانی از اول ماه ژوئیه برابر با 11 تیرماه بطور رسمی آغاز می گردد .

پس از گذشت یک دورۀ پر از آشوب و خفقان 33 ساله در کشور، هم اینک که مبارزات کوبنده پیشگامان انقلاب دمکراتیک ایرانیان برای نوسازی میهن با ارادۀ جامعه ای جهانی در راستای اعمال فشار شکننده بر دستگاه غاصب ولایت فقیه هم نوا گردیده ، بر یکا یک ماست که فرصت طلایی ایجاد شده را مغتنم شمرده و برای نیل به حقوق شهروندی و دستیابی به آرمانهای جنبش 200 ساله آزادیخواهی پیش قدم شویم تا صفوف سکوت پراکنده خود را هر چه فشرده تر سازیم و هوشیار باشیم که :

«کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما» بر عهدۀ همۀ ما ایرانیان است تا به منظور زمینه سازی برای آشکار نمودن مکنونات قلبی و مقدمه چینی برای شکل دهی حساب شده به عزم ملی خود در جهت علنی سازی ناراضیتی همگانی و سامان دهی اعتراضات سراسری با گام های مطمئن حرکت نموده و در پیش مرحلۀ 10 روزه برای آماده سازیهای اولیه هریک به نوبۀ خویش برای همراه شدن با دیگر معترضان و نیز شناسایی مخالفان خطر پذیر کوشش کنیم تا در مراحل بعدی به پشت گرمی همدیگر تلاشهای منفعلانۀ فعلی را هماهنگ و تعیین کننده .
ظلم مشتعل لبان ما را سوزانده

اما من و تو یک دهان ایم

و به آوای بلند آزادی محتوم خویش را می جوییم

آری،من و تو یک دستیم

و شکست را بر ما چیره گی نیست

که از عشق به انسان

که از عشق به میهن روینه تن ایم

هم میهنان ،

موج آزادیخواهی و دمکراسی طلبی سراسر منطقۀ دیکتاتور پرورو خاورمیانه را در بر گرفته و به وضوح می بینیم که مردم کشورها ی مختلف اعم از تونس ،اردن ،مراکش،مصر ،سوریه، بحرین ،یمن ،عراق و ... برای رهایی از یوغ شیفتگان قدرت دائمی در برابر رگبار گلولۀ دشخیمان ایستادگی کرده و از بزل جان نیز دریغ نمی ورزند.
بنابر این برای ما که در سال 1284 شمسی اولین انقلاب منطقه را رغم زده ایم دیگر جای هیچگونه صبر و درنگ نیست و لازم است به هر نحوی که میتوانیم شرایط مطلوبی را فراهم آوریم تا در آیندۀ نزدیگ همۀ ایرانیان در داخل کشور بدون ترس و واهمه از عواقب آن ، اعتراضات صریح خود به دیکتاتورترین و بی رحم ترین حکومت منطقه را ابراز دارند.بدون تردید در این فرصت 10 روزه با آغاز حضور اولیه و انجام خیزشهای پراکنده به روشنی آفتاب نیمروز بر همگان معلوم می شود که از یک سو هم پایه های رژیم متزلزل تر از آن است که چون گذشته بتواند چنگ و دندان نشان دهد و هم زندانهایش پر تر از آن است که بخواهد به برخوردهای خشونتبار و بگیر و ببندهای پیشین دست یازد و از سوی دیگر با پیدا کردن یکدیگر در می یابیم که تعداد مخالفانی که بلقوه تمایل به رویارویی و ورود به میدان مبارزه عملی با رژیم را دارند و حاضرند فداکارانه در خیابانها اتراق نمایند بسیار زیاد تر از تصور نیورهای اطلاعاتی و امنیتی است.

هم مینهان،

به دلیل رفتار نامتمدنانۀ سران ستیزه جوی رژیم مرتجع فقیه، در طول سه دهۀ گذشته خانوادۀ بشری ما را پیاپی مجازات و تحریم کرده و عملا جلوی توسعه و پیشرفت کشورمان را گرفته است و اینکه که می رود تا سیاه ترین تحریمها را بر کشور اعمال کند ما هم متقابلا بایستی کلیت حکومت را تحریم نموده و دست در دست یکدیگر آن را به زباله دان تاریخ پرتاب کنیم. نباید به هراسیم بلکه باید برای رهایی از آیندۀ شوم مجازاتهای بین المللی که حتی سلامتی نسلهای بعدی ما را به مخاطره می اندازد و نیز برای سر افرازی خود و آزادی میهن از چنگال غاصبان انقلاب و غارتگران خانه کشور در هر کجای ایران و جهان که هستیم حضور پر معنای خود را در ایران دورۀ 10 روزه به دفعات به رخ سران بی وطن رژیم بکشیم و در این فرصت طلایی که عملا مرحلۀ پیش- تدارک برای خیزش رهایی و رهایی از شر حکومت بیگانه پرست فقیه است بکوشیم زنگار از ناقوس فریادهای خفته در دالان ترس و سکوت بزداییم تا در فرصت بعدی با حضور در مارش ملی ایرانیان اهریمن دیکتاتوری را برای همیشه به خاک سیاه خودکامگی بنشانیم.

هر چند که گفته اند : نشود خشک جز به آتش راست راز؟ ولی به عنوان کلام آخرین در این فرصت 10 روزه با سران ایران ستیز مافیای فقیه اتمام حجت نموده و خطاب به آنان در کوی وبرزن و محله به آوای بلند بخوانیم
ای که با من کج و با خود کج با خلق خدا کج آخر قدمی راست بنه ، ای همه جا کج
و به خاطر داشته باشیم که تنها قدم راست همانا استعفای دسته جمعی کلیت رژیم اشغالگر ایران از صدر تا ذیل و واگذاری مسالمت آمیز حاکمیت به مردم می باشد.

هم میهنان
،
11 تا 20 تیر ماه می تواند فرصت بسیار مغتنمی گردد اگر که جای جای شهر و دیار خود را به انواع نشانه های اعتراض بیارایید و خود مبتکرانه به انحای گوناگون بغض فروخوردۀ خود را بر در و دیوار محله ترسیم کنید. بویژه بر عهدۀ جوانان برومند میهن است که با حضوری پر جوش و خروش اوقات فراغت تابستانی خود را در طول 24 ساعت شبانه روز (صبح،ظهر،عصر و شب) صرف رهایی مردم و آزادی میهن از یوغ ستمگران فاسد نمایند.بدینوسیله به انسانهای آزادیخوه ،دمکرات منش و نیک اندیش جهان اعلام می داریم که ما به عنوان وارثان شوکران به دست جنبش 200 ساله آزادیخواهی ایرانیان برای آیندۀ میهن خود دو جنبش بزرگ مد نظر قرار داده ایم. یکی جنبش به دور از خشونت گاندی دیگری جنبش به دور از انتقام ماندلا و صمیمانه می کوشیم تا به قدر همت خود بخشی از جنبش جهانی حقوق بشر باشیم.

از سوی مبارزان قدیمی و زندانیان اصیل سیاسی که خواهان تغییر تمامیت رژیم قرون وسطایی حاکم و محاکمۀ سران بی وطن آن هستند از زندان رجایی شهر یبند 4 سالن 12 سلول 29 دستان بستۀ خود را بسوی یکایک ایرانیان در داخل و خارج کشور دراز نموده مصرانه از همگان می خواهم که برای در هم شکستن نهایی رژیم پوسیدۀ فقیه با ارائۀ طرحهای ابتکاری، معترضان داخلی را یاری رسانند و بلافاصله پس ازفرصت 10 روزه نیز به مطالعۀ دقیق و بررسی موشکافانۀ شیوه های گونا گون تحرکات مردمی بپردازند تا با بهره گیری از ابتکارهای پراکندۀ هم میهنان و به یاری یکدیگر راه کارهای نهایی جهت ورود پیروزمدانه به فاز آخر مبارزه را تدوین نماییم.
اهورا مزدا نگاهدار ایرانیان و نگهبان ایران زمین است.
یزدان پاک به تلاشهای هماهنگ ما آنقدر فراوانی و آنقدر فزونی می بخشد که بتوانیم از خودمان و از سرزمین اهورایی مان بخوبی نگهداری کنیم

ایران هرگز نمی میمیرد،

ارژنگ داودی

زندانی سیاسی،شاعر،نویسنده

فروردین 1391

http://hrdai.net

info@hrdai.net

http://hrdai.blogspot.com

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0