صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > چرا ولاییان "زبان" اسانلوها را می بُرند؟ : بهروز آرمان

چرا ولاییان "زبان" اسانلوها را می بُرند؟ : بهروز آرمان

دو شنبه 30 آوريل 2012

"ما انقلاب کردیم که مردم مون استقلال داشته باشن، که آزادی داشته باشن، عدالت اجتماعی داشته باشن، زناشون شام گشنه نباشن، دخترامون رو بخاطر فقر به فحشا نبرن به دوبی". زبـــــــــــــان منصور اسانلو برای گفتن این خواست های کارگران و رنجبران ایران در دوره ی دولت اصلاحات بریده شد. وضع کارگران و کنشگران کارگری در برش پراگماتیست ها و تندروها را نیز باید بسیار ناگوار و نگران کننده ارزیابی کرد. شمار چشمگیری از کنشگران کارگری در روزها و ماه های پیش، یا به مراکز امنیتی و یا به زندان ها فراخوانده شدند.

چرا ولاییان "زبان" اسانلوها را می برند؟

"ما انقلاب کردیم که مردم مون استقلال داشته باشن، که آزادی داشته باشن، عدالت اجتماعی داشته باشن، زناشون شام گشنه نباشن، دخترامون رو بخاطر فقر به فحشا نبرن به دوبی."
منصور اسانلو از رهبران جنبش کارگری ایران

در حالی که تندروها و پراگماتیست ها و اصلاح طلب ها در پناه "ولی فقیه" درآمدهای ملی و بازارهای درون و برون مرزی را میان خود پخش کرده اند، علیرغم "سهم" خواهی ها و درگیری های خانگی، یورش آشکار و ناآشکار خود به کارگران و رنجبران کشورمان را وارد برش نوینی نموده اند.
این دزدان ولایی با یاری دزدان دریایی پشتیبان شان، همگاه با رشد روزافزون جنبش کارگری، "تئوریسین" های خود را در داخل و خارج کشور به راه انداخته اند، تا دیدگاه های لیبرالی-التقاطی را جانشین دیدگاه های به راستی انقلابی و مردمی، و رویکردهای سازشکارانه و نخ نما را جایگزین رویکردهای بنیادی و ریشه ای کنند. دیدگاه های التقاطی-لیبرالی "شرق" روزنامه ی نزدیک به پراگماتیست ها و اصلاح طلبان پیرامون "طبقه" و نقش "کارگران" در آن را، علیرغم اعتراف به پاره ای از واقعیت ها، می توان از نمونه ی این کوشش ها ارزیابی کرد.
گفتنی است که در زمانی که "سنگ را بسته و سگ را گشاده اند"، و در هنگامه ای که کنشگران سندیکایی را زیر سنگین ترین پیگردها و زندان ها و سرکوب ها نهاده اند، دزدان رنگارنگی که بر گرد اشرافیت روحانی شیعه حلقه زده اند، برای مصادره ی کامل اندوخته های نفتی و گازی کشورمان نیز خیز برداشته اند. "کارشناسان" روزنامه ی "شرق" حتی خواستار واگذاری کامل فروش نفت در بازارهای جهانی به "تجار" با تجربه شده اند.

خواست ها و برنامه های واقعی طبقه ی کارگر چیست

برای آن که با گوشـــــــــــه هایی از خواست های "واقعی" و روشن "طبقه" ی کارگر ایران آشنا شویم، گفت و گوی اسانلو پیرامون جنبش کارگری کشورمان را به خوانندگان پیشنهاد می کنیم. "زبـــــــــــــان" منصور اسانلو برای طرح و اجرای این خواست ها در دوره ی دولت اصـــــــــــــــــلاحات بریده شد. وضع کارگران و کنشگران کارگری در برش پراگماتیست ها و تندروها را نیز باید بسیار ناگوار و نگران کننده ارزیابی کرد. شمار چشمگیری از کنشگران کارگری در روزها و ماه های پیش، یا به مراکز امنیتی و یا به زندان ها فراخوانده شده اند. بیم ولاییان از گسترش اعتصاب های پراکنده در یکان های کوچک و متوسط ورشکست شده، و نیز در کارخانه های بزرگ و کلیدی، دستگیری شماری از فعالان کارگری، برای نمونه در فولاد مبارکه ی اصفهان را در پی داشته است.

دیدگاه های منصور اسانلو از رهبران جنبش کارگری پیرامون خواست های مزدبگبران را بشنوید:

http://www.youtube.com/watch?v=n4vrB3AWBqQ&feature=endscreen&NR=1

صحنه های دلخراش پس از بریدن زبــــــــــان اسانلو را ببینید و فریادهای او را بشنوید:

http://www.youtube.com/watch?v=x4GPCvHW7vI

در همین پیوند:

جایگاه داد در فرهنگ ایرانی و جنبش های اجتماعی

http://www.b-arman.com/html/dad.html

آنانی که مال "حلال" گرد آورده اند، با کارگران چه می کنند؟

http://www.b-arman.com/html/yaddasht_16_wagf.html

تندتر می دوی از من اگر آگاه شوی!

http://www.farakhan-iran.com/html/lahuti.html

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0