صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > ‫بیانیه‌ها > ‫۲۲ بهمن روز ديگري براي بيان مطالبات مردم است

‫۲۲ بهمن روز ديگري براي بيان مطالبات مردم است

جمعه 8 ژانويه 2010

‫ ‫‫‫
‫درتقويم مبارزات مردم ايران روز ۲۲ بهمن ياد آور خاطره دلاوري هاي ملتي است كه براي نفي ديكتاتوري زمان به خيابان ها آمدند وبا نثار جان هاي عزيز كوشيدند تا استقلال ميهن و آزادي خود را درسايه حاكميت مردم رقم زنند.

اگرچه تصورات نادرست ازحاكميت ديني، شعارهاي فريبنده رهبران، رخوت روشن انديشان دربسط آگاهي ها ي اجتماعي وفقدان آزمون تاريخي موجب پا گرفتن ساختاري شد كه دربازتوليد ديكتاتوري و استبداد والبته اين باربدترازگذشته تجربه تلخ و هزينه اي بس گران را برمردم وكشور ايران تحميل نمود. اما ماحصل اين سال هاي برباد رفته و آزمودن قرائت هاي مختلف ازاين تبارحاكميت موجب شد تا بخش مهمي ازاقشارملت اراده خود را براي پي افكندن ساختاري مبتني بر سكولاريزم و جدايي نهاد دين ازنهاد دولت جزم نمايند.

‫تلاش هاي ۸ ماهه اخير جنبش سبزبيانگر‌آن است كه با وجود تنوع درمطالبات آفرينندگان اين حركت واحد، يك خواست مشترك ملي يعني رهايي ازسيطره ديكتاتوري برتارك جنبش مي درخشد.

‫گرچه حاكميت درماه هاي اخيرهمه روش هاي ممكن سركوب و جنگ رواني وتبليغاتي را براي توقف اين جنبش اجتماعي به صحنه آورد. از سركوب خياباني تا بازداشت هاي مفتضحانه كهريزكي ، ازبه بازي گرفتن احساسات ديني توده ها تا دلخوش كردن آنان به وعده هاي دروغين اقتصادي ونيزبازي گري هاي ناشيانه بين المللي اما ۲۲ بهمن روزي است كه مردم دريك حركت سراسري در پهنه ايران زمين خواست خود را به حكومت و افكارعمومي دنيا ياد آور مي گردند.

‫همانگونه كه درطول ۸ ماه اخيرحركت هاي مردمي با وجود تحريكات گوناگون عارض برآن از روش عاري ازخشونت خارج نگرديد اين بار نيز اميد است تا با حضور غيرخشونت آميز در خيابان ها ي ايران ملت بپاخواسته به شيوه هاي مدني مطالبات خود را بيان نمايند.

‫جبهه دمكراتيك ايران ضمن نثاردرود برهمه كوشندگان وجان باختگان راه آزادي و آرزوي رهايي كليه زندانيان سياسي و عقيدتي به ويژه مهندس حشمت اله طبرزدي دبيركل اين جبهه ازمردم دعوت مي نمايد با حضور سبز خود در۲۲ بهمن بارديگر شعارهاي مردمي را درفضاي ايران طنين انداز شوند. اين مانور تاريخي مردم مي تواند زمينه ساز اين مهم گردد كه سرانجام حاكميت واداربه پذيرش خواست ملت شود و درهمه پرسي آزاد و با حضور ناظران بي طرف بين المللي ساختارسياسي مورد قبول ملت وتضمين كننده آزادي ، استقلال وپيشرفت كشور ايران تعيين گردد.

‫زنده باد آزادي – گسسته باد زنجير استبداد

‫برقرار باد دمكراسي

‫نوزدهم بهمن ۱۳۸۸ خورشيدي

‫تهران – جبهه دمكراتيك ايران

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0