صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > ترجمه فارسي نامه سرگشاده به آقاي بنيامين نتانياهو

ترجمه فارسي نامه سرگشاده به آقاي بنيامين نتانياهو

يكشنبه 30 سپتامبر 2012

از: كورش زعيم

بي بي گرامي،

ما مي دانيم كه با وجود پيشنيه درخشان شما در جنگ هاي 6-روزه و جنگ يام كيپور، اكنون ديگر كشوري براي جنگيدن عليه آن نداريد، بجز البته پلستين كوچك. شوربختانه پلستين هماورد مناسبي براي بلندپروازي و قدرت نظامي شما نيست. شما سرتان درد مي كند براي اينكه جاي پايي در اين جهان بگذاريد و نشان بدهيد چه قهرماني هستيد. آن پدرسوخته ها سادات و بگين صلح كردند و چالشي براي شما باقي نگذاشتند! اداره يك كشور در تخصص شما نيست. بهمين دليل كارنامه شما به عنوان نخست وزير، كمتر از حد انتظار بوده است. در ائتلاف با يك نژادپرست منزجر كننده در شكل ليبرمن (دانشجوي شرور و زورگير)، و خود شما معروف به يك دروغگوي توطئه گر در ميان سران كشورهاي قدرتمند، كاري از راههاي معمول ديپلوماتيك نمي توانيد انجام دهيد. هر دو باراك اوباما و اهود باراك گرفتار شما شده اند.

تنها بيان سياسي شما هولوكاست است. به عنوان يك خانواده مهاجر روس به امريكا، دور و امن از جنايت هاي شرم آوري كه نازي هاي هيتلر بر سر يهوديان آلمان و اروپاي خاوري آوردند، شما در صهيونيسم از پدربزرگ و پدر خود كه هر دو صيهونيت فعال بودند مغزشويي كامل شده ايد.

اكنون، آرزو داريد به مرد بزرگي در تاريخ تبديل شويد، مانند هيتلر، با شعار: آنچه را بر سر شما آوردند بر سر ديگران بياور. هيتلر بودن كار آساني است. شما نياز به هوشمندي بالايي نداريد، و نه اينكه نيازي به آينده نگري يا احترام به جان مردم داشته باشيد؛ فقط يك كله باد شده، يك خودبزرگ بيني بيمارگونه و غريزه اي براي كشتن. اين توصيف ها نه شايسته و نه آراسته شماست.

اكنون شما يك متحد سوم هم بجز ليبرمن پيدا كرده ايد، و او اوواديا يوسف، خاخام بزرگ پيشين اسراييل است. او ايران را "ملت شرور و بدكار" مي خواند كه كشور اسراييل را تهديد مي كند. "دعا مي كنم خداوند آنان را از صحنه روزگار محو كند، نابود سازد..." او از تشخيص ميان حاكم و محكوم عاجز است.

ولي، راه هاي بهتري براي مرد تاريخ شدن وجود دارد تا نمايش جنون آتش افروزي. در مسئوليت خود به عنوان نخست وزير، شما تا كنون نه باور شده ايد و نه احترام كسب كرده ايد. شما براي سياستهاي مسالمت آميز شهرت نداريد، و نه اينكه توانسته باشيد چالشگري آتشين و ادبيات تهديدآميز خود را عليه دشمن هاي ساختگي اسراييل به آتشبازي بيانجامانيد. نزديك به پايان موقعيت قدرت، آرزوي كاري باشكوه را در سر مي پرورانيد ... مانند جنگ با ايران! مي پندارم اگر بتوانيد يك هولوكاست بزرگتر كه كار هيتلر در برابرش كوچك بنمايد، شما نفس راحتي كشيده و مانند يك قهرمان به شغل سابق خود در گروه مشاوران بوستون برخواهيد گشت.

جمعيت يهوديان بومي اسراييل ايران را دوست دارند. بيشتر يهوديان مهاجر هم ايران را دوست دارند. از جنك بابل تا جنگ جهاني دوم، ايران هميشه يهوديان را از خشونت و اسارت نجات داده، آنان را اسكان و امنيت داده و احترام گذاشته است. بيشينه دانشمندان، دانشگاهيان و مسئولان دولتي اسراييل از سياستهايي كه شما دنبال مي كنيد بيزار هستند. آنان مي انگارند كه شما رٶياي يك ديوانه را پي مي جوييد. با وجود اينكه شما نسل اول زاده اسراييل هستيد، به نظر نمي آيد كه حتا همان احساس عشق يهوديان را به "سرزمين موعود" داشته باشيد. جمعيت اسراييليان ايراني تبار كه كمكها و هوشمندي خدادادي و صنعت آنان اسراييل را به قدرتي كه هست تبديل كرده؛ و در موقعيت هاي نفوذ و قدرت هستند، هم سياستهاي شما را دوست ندارند. شما شايد حتا براي توصيفي كه تورات از ايرانيان كرده اهميتي قايل نباشيد. از ديد شما باورهاي مذهبي باد هواست، براي آقاي نتاياهو و متحدان بدنامش فقط جنگ واقعي است. او اكنون ديگر پسر بزرگي است، زيرا بمب اتمي دارد، زرادخانه اي از جنگ افزارهاي بزرگ دارد، چرا نبايد آنان را بكار بگيرد؟

از وقتي كه شما در سال 2009، نخستين سخنراني خود را پس از نخست وزيري در سازمان ملل كرديد و ايران را بزرگترين تهديد عليه اسراييل اعلام نموديد، با آفرينش يك دشمن خيالي در جاي پاي جمهوري اسلامي گام گذاشتيد. از آن زمان شما همه گونه دسيسه و ترفند را بكار برده ايد تا پاي امريكا را به ماجراجويي هاي خطرناك خود بكشانيد. دخالتهاي شما در سيلست خارجي امريكا، دولت اوباما را آزرده كرده است. منافع شخصي شما حتا بكلي مغاير منافع ملي كشور خود شماست. همه كشورهاي غربي پشتيبان اسراييل از سياستهاي شما بيزار هستند. و اكنون، تلاش بي امان شما براي شكست دادن رييس جمهور امريكا در انتخابات آينده و آوردن دوست و همكار نزديك خود در گروه مشاوران بوستون به كاخ سفيد نشانه جنگ طلبي فطري شماست، كه مي پندارم به نتيجه نرسد.

احتمال كشيده شدن امريكا به جنگ عليه ايران هر روز كمتر مي شود. پس اسراييل بايد تنها دست بكار شود. اكثريت امريكاييان نسبت به نفوذ، لابي و تبليغات اسراييل مشكوك هستند، ولي بخاطر احساسي كه نسبت به هولوكاست و رفتار وحشيانه نازي ها با يهوديان دارند، آن را تحمل مي كنند. ولي، نزديك به هفت دهه پس از آن رويداد، مردم امريكا ترجيح مي دهند دولتشان مستقل از نگراني درباره ميراثخواري اسراييل تصميم گيري كند. اعلام عدم دخالت امريكا در ماجراجويي خشونتبار شما، پشتيباني اكثريت امريكاييان را در پي خواهد داشت و قيد اسراييل را بر سياست خارجي امريكا خواهد شكست.

سياست خارجي شما توسط همه كشورها افراطگرايانه تلقي مي شود، چيزي مانند القاعده؛ و تلاش بي سابقه شما براي دخالت در سياستهاي داخلي امريكا با ناراحتي مردم روبروست. هيچ رهبر خارجي نبايستي چنين آشكارا براي بيرون راندن رييس جمهوري يك قدرت جهاني حيله گري كند؛ بويژه، قدرتي كه كشور شما را پشتيباني كرده و از لحاظ مالي، نظامي و سياسي سر پا نگه داشته است. من مي پندارم كه شما، آقاي نتانياهو، از خط سرخ گذر كرده ايد. اين بي باكانه ترين خيانت به اعتماد است، و شخص شما، نه اسراييل، بايد تاوان آن را بپردازيد.

شما برنامه لنگان هسته اي ايران را بهانه براي تشنگي خود براي خشونت نهاده ايد. در 1969، هنري كيسينجر به پرزيدنت ريچارد نيكسون خطرهاي برنامه سلاح هسته اي اسراييل را توضيح داده بود. اسراييل تعهد خود را كه سلاح هسته اي در اين منطقه وارد نكند زير پا گذاشته بود. اسراييل با اين كار گستاخانه از قانون بين المللي سرپيچي كرده و به متحدان خود خيانت كرده بود.

اكنون، با وجود تبليغات شما و هراس افكني ها، يك همه پرسي تازه توسط شوراي شهر شيكاگو، نشان مي دهد كه 70% مردم امريكا به حمله يكجانبه امريكا به ايران مخالفند، با حمله همراه با اسراييل هم مخالفند و با حمله اي كه سازمان ملل هم دستور بدهد مخالفند.

گزارشي كه اخيرا توسط سازمان امنيت امريكا، شامل 16 سازمان جاسوسي، نتيجه گيري كرده بوده كه اسراييل "بزرگترين تهديد" براي منافع ملي امريكاست، براي اينكه طبيعت و كنش هايش از روابط عادي امريكا با كشورهاي عرب و مسلمان جلوگيري مي كند. اختراع كردن يك بحران درباره ايران، همچنين باعث انحراف توجه از مسئله پلستين و از بيماري فزاينده اجتماعي و اقتصادي اسراييل است. آيا يك ابرقدرت اجازه خواهد داد، يك كشور كوچك آن را به جنگ با ايران يا جهان اسلام بكشاند؟ ما بايد به ياد بياوريم چگونه در 1914، كشور كوچك سربستان با دسيسه جنگ ميان روسيه و امپراتوري اتريش و مجارستان را براه انداخت و سبب دهها ميليون كشته و ويراني غيرقابل تصور شد.

در جبهه جنگ، براي منحرف كردن نشانه گيري اسراييل به سوي ايران، جمهوري اسلامي سنگرهاي دفاعي خود را در سوريه و لبنان مستقر كرده، همانگونه كه روسيه پايگاه نيروي دريايي در سوريه دارد و امريكا پايگاه نيروي دريايي در بحرين (و بسياري پايگاههاي نيروي زميني و هوايي در پيرامون ايران.) پايگاههاي ايران دفاعي هستند و از سال 2009، هنگامي كه شما آقاي نتانياهو نخست وزير شديد و ايران را بزرگترين خطر براي اسراييل خوانديد، تبديل به پايگاههاي نظامي شدند. وقتي ما سامانه هاي دفاعي بسنده در خاك خودمان براي دفاع از ميهن نداشته باشيم، گزينه ديگري بجز باز كردن دكان در نزديكي دشمن نداريم.

مردم سوريه بخاطر تهديدهاي بي معني و پيوسته شما عليه ايران رنج مي برند. همين را مي توان در مورد آرزوي مردم ايران براي دستيابي به دموكراسي گفت. وقتي دشمن تهديد مي كند، مردم ايران دستها را بهم قفل مي كنند و اختلافات خود را فراموش مي كنند تا تهديد را دفع كنند. من نمي توانم باور كنم كه دولت و دستگاه جاسوسي اسراييل از اين واقعيت ناآگاه باشند. بنابراين، تنها نتيجه اي كه مي توانم بگيرم اينست كه شما از ترس كمرنگ شدن ابزار تبليغات شعاري "ضديت با اسراييل"، بطور عمدي مانع رسيدن مردم اين منطقه به تجربه صلح و دموكراسي هستيد.

اقتصاددانان برآورد كرده اند كه حمله به ايران براي اسراييل دستكم 42 ميليارد دلار هزينه خواهد داشت، 12 ميليارد هزينه هاي مستقيم و حدود 30 ميليارد در فروپاشي بازرگاني و صنعت، بدون محاسبه آسيبهاي جاني و مالي به مردم بي دفاع. ولي اقتصاددانان كارشناس نظامي نيستند و نمي دانند چه آسيب هايي طرفين مي توانند بر يكديگر وارد آورند.

سازمان امنيت اسراييل بايستي از حجم جنگ افزارها و موشكهاي انبار شده ايران در سراسر سرزمين هاي همسايگي شما آگاهي داشته باشد. بيش از يكصد هزار موشك فقط در لبنان وجود دارد، و بسياري موشكهاي پيشرفته تر در سوريه، خط مقدم جبهه، و دگر جايها. اهميت سوريه براي ايران تا حد زيادي به تهديدهاي شخص شما بستگي دارد.

موشكهاي اسراييل مي توانند آسيبهاي جبران ناپذير به تاسيسات هسته اي و نظامي و ساختارهاي زيربنايي ما بزنند. نيروي دريايي و نيروي هوايي ما نابود خواهد شد، و مردم زيادي خواهند مرد. ايران با باراني از موشك پاسخ خواهد داد، از همسايگي شما و از درون ايران. سامانه هاي دفاعي اسراييل بي ترديد بسياري از آنها را منحرف يا نابود خواهد كرد، ولي اگر فقط يك سوم آنها هم به اسراييل اثابت كند، آسيب ويراني و جاني به اسراييل و مردم آن وحشتناك خواهد بود. در واكنش، شما ممكن است حتا از بمب هسته اي استفاد كنيد، كه نه تنها آسيب هاي نگفتني به شهرهاي بزرگ ما خواهد زد، سرزمين ما را از عراق تا پاكستان و تا شبه جزيره عربستان را با دورافت راديو اكتيو آلوده خواهد نمود. من به جزييات ترسناك آن نمي پردازم، ولي آيا شما نمي پنداريد كه چنين وضعيتي به دشمنان عرب پيرامون شما دليل و فرصتي تاريخي براي حمله همه جانبه به اسراييل خواهد داد؟ افزون بر اين، آيا مطمئن هستيد كه ايران به تكنولوژي آن سلاح "نوين" كه ما را از آن مي ترسانيد دست نيافته است؟

البته، هزينه و آسيب بسيار بيشتري از اسراييل بر ما وارد خواهد آمد، ولي آخرش چه؟ براي چه؟ شما چه چيزي را به دست خواهيد آورد، بجز كشتار و ويراني؟ هيتلر چه دستاوردي داشت؟ آقاي نتانياهو، كمي بيانديشيد، و براي فراخوان همه كشورها جهت ممنوع كردن سلاح هسته اي در سراسر جهان به ما بپيونديد. چرا همه كشورهاي داراي سلاح هسته اي را دعوت و ترغيب نكنيم تا به پاي ميز مذاكره بيايند و درباره ممنوعيت بمب اتمي و خودداري وجلوگيري از اقدامات مشابه در آينده تصميم گيري كنند. بيش از 20 هزار بمب هسته اي اكنون روي كره زمين وجود دارد، در امريكا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه، هندوستان، پاكستان، كره شمالي و اسراييل، كه بايد خنثي شوند. اگر شما صلح مي خواهيد، نگاهي به گذشته كنيد كه چگونه صلح نابود شد، و فراتر از ميراث خود به آينده بنگريد.

تهران- 5 مهر 1391 (26/09/2012)

كورش زعيم

هموند شوراي مركزي جبهه ملي ايران

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0