صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > ايران ‌معاصر ‌بمب ‌دارد. ‌اين بمب، همان ‌سيماي ‌جامعه ‌و ‌همان ‌نظام ‌اجتماعي ‌و (...)

ايران ‌معاصر ‌بمب ‌دارد. ‌اين بمب، همان ‌سيماي ‌جامعه ‌و ‌همان ‌نظام ‌اجتماعي ‌و ‌معنوي ‌است: الكساندر پروخانوف، سردبير هفته‌نامه زافترا (فردا)چاپ روسيه

پنج شنبه 15 نوامبر 2012

(1) الكساندر پروخانوف، سردبير هفته‌نامه زافترا چاپ روسيه، در مقاله‌ای با عنوان «ايران بمب دارد»: «به تازگي از سفر به ايران بازگشته‌ام: ... در ‌مراسم ‌تعزيه ‌مذهبي ‌عاشورا ‌شركت ‌كردم، مراسمي ‌كه ‌هزاران ‌مسلمان ‌شب ‌هنگام ‌به ‌خيابان‌‌هاي ‌شهرها ‌ريخته ‌و ‌در عزاداري شهادت ‌امام ‌حسين ‌شركت مي‌كنند. ‌من ‌در ‌درون ‌صدها ‌هزار ‌نفر ‌از ‌مردم عزادار ايران كه ‌ناله ‌و ‌گريه ‌مي‌‌كردند و همچنين در ميان علم‌هاي سنگين وزن ‌كه با ‌پر ‌شترمرغ تزيين ‌شده ‌بودند، حركت ‌مي‌ كردم.

در ‌كنار ‌من ‌جوانان، ‌كودكان و ‌پيرمردان ‌ريش ‌سفيد ‌حركت مي‌‌كردند ‌و ‌زنجير ‌مي‌‌زدند ‌تا ‌غم ‌و ‌همدردي ‌خود ‌را ‌نه ‌تنها ‌با ‌امام ‌شهيد، ‌بلكه ‌با ‌همه ‌غم‌زدگان ‌جهان، رنج ديدگان ‌و ‌تمامي كساني كه حقوق آنها به طور ناعادلانه پايمال شده است، ‌ابراز ‌كنند.

* ايران معاصر بمب دارد من اينگونه براي ‌خود ‌نتيجه ‌گيري كردم ‌كه ‌آري، ‌ايران ‌معاصر ‌بمب ‌دارد. ‌اين بمب، همان ‌سيماي ‌جامعه ‌و ‌همان ‌نظام ‌اجتماعي ‌و ‌معنوي ‌است ‌كه ... من شب ‌در ميان ‌انبوه ‌مردم ‌تهران ‌حركت ‌مي‌‌كردم. ‌صداي ‌طبل‌ها ‌و ‌غريو ‌شيپورها ‌گوشم ‌را ‌پر ‌كرده ‌بودند. ‌پرهاي ‌شترمرغ بر فراز من ‌تكان ‌مي‌‌خوردند. ‌در ميان ‌آتش‌ها، ‌چهره ‌آيت‌الله ‌خميني ‌به ‌من ‌مي‌‌نگريست.

‌ميليون‌‌ها ‌نفر ‌كه به ‌خيابان‌‌ها آمده بودند ‌با ‌همديگر ‌نفس ‌مي‌‌كشيدند ‌و ‌همزمان ‌به ‌شانه ‌و ‌قلب ‌خود ‌دست ‌مي‌‌كوبيدند. ‌همه ‌اين ‌صداها، ‌ضربات و ريتم‌‌ها، ‌ضربات ‌دايره‌ها ‌و ‌تپش ميليون‌ها قلب‌، ‌‌ارتعاش ‌خاصي را ‌به وجود ‌مي‌آوردند و ‌كوه‌هاي ‌پيرامون ‌شهر ‌و ‌ستاره‌‌هاي ‌آسماني از آن ‌مي‌‌لرزيدند، ‌آب‌هاي ‌درياهاي ‌اطراف ‌ايران ‌موج ‌مي‌‌زدند ‌و ‌ملت‌ها ‌و ‌كشورهاي ‌همسايه ‌آن ‌را ‌مي‌‌شنيدند.

به نظرم ‌آمد ‌كه ‌اين ‌ارتعاش ‌چهره ‌جهان ‌را دگرگون ساخته است. من سعادت دارم ‌كه ‌بخشي ‌از ‌اين ‌جهان دگرگون يافته هستم. من در ميان انبوه مسلمانان راه مي‌‌رفتم و در همان حال با خداي خود راز و نياز مي‌كردم.»

http://www.iranpressnews.com/source/136578.htm

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0