صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > کتاب بازی شيطان : چگونه ایالات متحده به فعال شدن اسلام بنيادگرا کمک کرد

کتاب بازی شيطان : چگونه ایالات متحده به فعال شدن اسلام بنيادگرا کمک کرد

سه شنبه 18 دسامبر 2012

پروژه ی امپراتوری امریکا

بازی شيطان

چگونه ایالات متحده به فعال شدن اسلام بنيادگرا کمک کرد

( رابرت دریفوس ( ٢٠٠٥

ترجمه ی فریدون گيلانی

مقدمه مترجم :

نمی خواهم تکرار کنم که اگر مردمی نسبت به تاریخ و وقایعی که برآنان و پيشينيان شان رفته است آگاهی نداشته
باشند ، نمی توانند به ماهيت تله هائی که برای ایشان می گذارند، پی ببرند. اما می خواهم تاکيد کنم که راه ورود مردم
ایران و سایر مردم خاورميانه و بخش های وسيعی از آسيا و افریقا را به واقعيت ها بسته اند . روشنفکران منطقه که به
وظایف تاریخی – اجتماعی خود برای ایجاد این آگاهی چندان نپرداخته اند ، غير مستقيم و ، گاه خيلی هم مستقيم ، در
ایجاد این راه بندان ، سهم خود را داشته اند .

تحقيقاتی از این دست که ترجمه اش را شروع کرده ام ، همان گونه که تحقيقات ضروروی معدودی محقق و جامعه
شناس منطقه – از جمله ایران – ، می تواند در رفع این معضل تاریخی موثر باشد.

اقدام آقای محمد حسيبی را که از طریق رادیوهای اینترنتی با ایشان آشنا شده ام و این کتاب را پس از انتشار مقاله
صاحب این قلم ، برایم فرستاده اند ، ارج می نهم . در اوایل قيام ضد سلطنتی « ماموریت سلطان محمود احمدی نژاد » ی
رابرت دریفوس، به وسيله افراد مختلفی ؛ از جمله آقای حسيبی و صاحب « چه کسی شاه را سرنگون کرد » نيز مقاله ی
رابرت دریفوس اما ، کار دیگری است . « بازی شيطان » . این قلم ، منتها بدون امضا ، ترجمه و توزیع شده است
دیدم اگر ترجمه این تحقيق ٣٩٠ صفحه ای را تمام کنم و در آورم ، اولا در این مرحله حساس که مردم به این متن نياز
دارند ، کار به درازا می کشد ، ثانيا شرایط چاپ و توزیع کتاب در تبعيد چنان نيست که مراد حاصل شود . پس ، طبعا ، وبا
همه گرفتاری ها ، تصميم گرفته ام کتاب را تکه تکه ترجمه کنم و آن را از طریق سایت های اینترنتی در اختيار مردم بگذارم .

این که تکه ی بعد کی در آید ، یا تکه های بعدی ، بستگی دارد به موقعيت عمومی صاحب این قلم . به هر صورت ،
جدیت امر برای من چندان بود که بلا فاصله پس از خواندن کتاب ، کار ترجمه را شروع کرده ام . انتشار این ترجمه ، بدون
هيچ قيد و شرطی ، و به هر صورتی ، کاملا آزاد است. سهل است ، از همه ی سایت های اینترنتی و رسانه های خبری ،
چه این مطالب مستقيما به دست ایشان برسد ، یا نه ، تقاضا می کنم در انتشار آن دریغ نورزند.

مقدمه ناشر

نخستين تحقيقات کامل در باره ی خطرناک ترین اشتباه محاسبه ی سياست خارجی امریکا: شصت سال حمایت از
بنيادگرائی اسلامی !

بازی شيطان گزارش ناگفته ای است از سياست های به بيراهه رهبری شده ی امریکا در شصت سال گذشته ، که
هدفش توسعه و تقویت طيف راست اسلامی برای تامين سلطه اقتصادی و استراتژیک امریکا در خاورميانه ی حياتی بوده
است .

رابرت دریفوس ، با مطالعه ای وسيع روی اسناد و مصاحبه با معماران سياست ، کارگزاران سی آی ا ، ماموران دفاعی
و مقام های سياست خارجی ، این واقعيت را مورد بحث قرار می دهد که وحدت تاریخی امریکا با طيف راست اسلامی ،
مسبب اصلی ظهور تروریسم در دهه ی نود است .

دریفوس افشا می کند که در ميان ساخت و پاخت ها و تبانی های تاریخ محرمانه ی ایالات متحده با تندروهای
اسلامی ، ملاقات مخفيانه ی ایزنهاور با رهبر اخوان المسلمين در سال ١٩٥٣ ، اتحاد مخفيانه ی بعدی ایالات متحده با این
گروه و پشتيبانان سعودی آنان عليه جمال عبدالناصر رئيس جمهوری مصر ، نقش حساسی در این معماری داشته است .

نویسنده ، با دقت و وسواس علمی ثابت می کند که چگونه سازمان جاسوسی ایالات متحده (سی آی ا) برای باز
١٣٣٢ ) ، آیت الله های ایران را می خرد ، به عربستان سعودی برای / گرداندن شاه به ایران از طریق کودتای نظامی ( ١٩٥٣

ایجاد بلوک جهانی اسلامی عليه جنبش های ملی عربی کمک می کند ، و رابطه ای گسترده و پویا ميان بنيادگرایان
اسلامی و بانک های بزرگ غرب به وجود می آورد .

رابرت دریفوس ، هم چون این ، به روشنی و با سخت گيری های کار تحقيقی ، به ترتيب وقوع حوادث تاریخی شرح
می دهد که چگونه زمانی که سرویس محرمانه ی اسرائيل از ایجاد گروه تندرو حماس در فلسطين حمایت کرد ، ایالات
متحده چشمش را بست و چگونه طراحان محرمانه ی استراتژی امریکا ، در دهه هفتاد اسلام سياسی را در خدمت خود
کشف و فعال کردند تا ارتشی را به نيابت خود برای جنگ عليه اتحاد شوروی در افغانستان برپا کنند : ارتشی که به سمت
ظهور طالبان به حرکت در آمد و هدایت شد .

بازی شيطان بادیدی گسترده و اطلاعاتی عميق ، تاریخ رفتار دوگانه و استثمار بهانه گيری را که اکنون رعد و برقش
ازعراق می گذرد ، افشا می کند . عراقی که ایالات متحده در آن از اسلامی های تندرو حمایت می کند و با آخوندهای ایران
که فکر می کنند باید در حاکميت پس از صدام حسين، بر دولت عراق مسلط باشند ، دست به یکی کرده است .
آنچه در منظراست ، دموکراسی و امنيت نيست ، بلکه مطمئنا آینده ای سرشار از اشتباه و انفجار و انهدام است

جلد اول :http://www.jonbesh-iran.com/Jonbesh/Site/Ketab/2007/12/bazie%20shitan1%20.pdf

جلد دوم:http://www.jonbesh-iran.com/Jonbesh/Site/Ketab/2007/12/bazie%20shitan%202%20%20.pdf

امکان تهیه کتاب دوجلدی بازی شیطان !http://www.radiopars.org/devile%20play.htm

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0