صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > نامه های هموندان جبهه ملی ایران به بی بی سی

نامه های هموندان جبهه ملی ایران به بی بی سی

سه شنبه 29 ژانويه 2013

مدتی است با بزرگ نمایی مشکلات و اختلافات قومی در ایران در مسیر افزایش و یا ایجاد تنش های قومی گام برمی دارد

http://www.jebhemelli.info/html/bayan-didgah/13/260113JMI.htm

تهران- 7 بهمن 1391 (26 ژانويه 2013)

آقاي داريوش كريمي، مجري گرامي

برنامه پرگار، تلويزيون بي بي سي فارسي

رونوشت: آقاي صادق صبا، مدير گرامي بي بي سي فارسي

در برنامه پرگار دو هفته پيش، يكي از ميهمانان شما، آقاي علي عزيزي بني طرف، سخناني گفتند كه افزون بر نادرست بودن برخي از آنها از ديدگاه تاريخي و آماري، و قصد آشكار ايشان براي تحريك احساسات ايرانيان عرب تبار و عرب زبان عليه هم ميهنان غيرعرب خود، اظهارات و اتهاماتي جدي هم به جبهه ملي ايران وارد نمودند كه ما به شدت تكذيب و آنرا ترفندي حساب شده براي ايجاد جو بي اعتمادي نسبت به اين سازمان سياسي كهن و وارونه نشان دادن تلاش ها و مبارزات چند ده ساله جبهه ملي ايران در راستاي استقرار دموكراسي و رعايت حقوق بشر در ايران مي دانيم.

آقاي بني طرف، در چند سال اخير كه گفتمان هاي ضدايراني از برونمرز ترويج داده مي شود، و تبليغات منابع غربي در راستاي تجزيه ايران براي وادار كردن حكومت كنوني ايران به تمكين شدت گرفته است، ساكن لندن شده اند. ايشان كه خود از شخصيت هاي شناخته شده در سنگر تجزيه طلبي هستند، جبهه ملي را وابسته به طيفي كه ايشان آنان را داراي "ايده هاي فاشيستي" وانمود كردند، و نيز بطور مستقيم اتهام داشتن "گفتمان عرب ستيز" را به جبهه ملي ايران وارد آوردند.

با توجه به آرمان ها و گفتمان جبهه ملي ايران در درازناي تاريخ موجوديت خود، كه هميشه ضد هرگونه انديشه فاشيستي و ستيزگري بوده، به استناد منشور جبهه ملي ايران و همه مقاله ها و مصاحبه ها و سخنراني هاي شخصيت هاي شناخته شده جبهه ملي، همه شهروندان ايران را ايراني و با حقوق برابر اعلام، و عليه هرگونه تبعيض مذهبي، جنسيتي يا قومي موضع گرفته است. جبهه ملي ايران نه تنها هرگز هيچگونه تفاوتي ميان مردم سراسر ايرانزمين، از هر قوم و نژادي كه بخواهند خود را بخوانند و با هر زباني كه زبان مادري خود بدانند، قائل نبوده بلكه به حل سوء تفاهم ها و تبعيض هاي رسمي كه مهمترينش مذهب پايه است اصرار داشته است. نژاد و فرهنگ و زبان عرب در طي سه هزاره كه با هم آميزش داشته اند، چنان با ايرانيان غير عرب درآميخته شده كه جداكردن آنها از هم غيرممكن است.

در منشور جبهه ملي ايران به همه فرهنگها و زبانهاي ايران احترام ويژه گذاشته و بر حفظ آنها كه جزوي گرانبها و تفكيك ناپذير از فرهنگ ايراني هستند تاكيد كرده است. ما از آقاي علي عزيزي بني طرف درخواست پوزشخواهي از اين توهين نابخشودني به جبهه ملي ايران را داريم؛ و به ايشان و ديگر هم انديشانشان پيشنهاد مي كنم كه براي درست كردن نادرست ها دست در دست ما بنهند.

ما همچنين از برنامه پرگار تلويزيون بي بي سي مي خواهيم كه برابر با قانون رسانه ها، اعتراض و تكذيب ما را در همان برنامه بخوانند، يا اجازه بدهند نمايندگان ما در همان برنامه ديدگاههاي جبهه ملي را نسبت به آنچه ايشان در چند نوبت در همين برنامه فرصت يافته بر پايه اطلاعات نادرست و ساختگي آزادانه به بينندگان تلقين كرده اند ابراز نمايند.

با گراميداشت،

كورش زعيم

عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران

دفتر مردمداري و دبير هيئت رهبري

Kourosh_zaim@yahoo.com

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0