صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > پيام ابوالحسن بنی‌صدر به مردم ايران درباره "توافق ژنو"

پيام ابوالحسن بنی‌صدر به مردم ايران درباره "توافق ژنو"

يكشنبه 24 نوامبر 2013

ايرانيان!

گروگانگيری و جنگ و اينک «بحران اتمی»، سه بحران بزرگ هستند که رژيم ولايت مطلقه فقيه به ايران تحميل کرده‌است و هرسه را، با سرکشيدن جام زهر تسليم، به پايان برده‌ است. چه کسی تضمين می‌کند که اين رژيم زاده بحران و سازنده بحران، بحران چهارم و ويرانگرتری نسازد و آنچه از هستی ايران برجاست، برباد ندهد.

رژيم ولايت مطلقه فقيه و شخص خامنه‌ای ايران را در چنان تنگنائی قرار داده ‌است که گروه گفتگوکننده چاره‌ای جز امضای تسليم نامه نداشته ‌‌است. در اين توافق‌نامه، ۹ رشته تعهد از ايران ستانده‌اند و، در ازای آن، به رژيم اجازه داده‌اند ۷ ميليارد دلار از پولهای توقيف شده و ۴ ميليارد دلار از نفتی که ظرف ۶ ماه آينده خواهد فروخت، خرج خريد از اين کشورها کند. توافق‌نامه از آنچه ارگانهای تبليغاتی ولايت فقيه بدتر از قرارداد ترکمن‌چای می‌خواندند، باز هم بدتر است.

بر گروه مذاکره کننده ايراد اينست که درخدمت اين رژيم است، اما حرجی نيست. زيرا رژيم ولايت مطلقه فقيه، به دست مافياهای نظامی - مالی، هرگونه امکان مقاومت اقتصادی و سياسی کشور را، هم در سطح کشور و هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان، از ميان برده‌است. بنابراين، گروه مذاکره کننده کاری جز‌ آنکه کرد، نمی‌توانست بکند. مبادله شتاب زده نامه ميان آقايان روحانی و خامنه‌ای – که هر دو واقعيت و حقيقت را وارونه کرده‌اند- هدفی جز تحميل سکوت و جلوگيری از اعتراض نداشته‌ است. تمامی مسئوليت اين خيانت، همانند ديگر خيانتها بردوش ولايت مطلقه فقيه و متصدی اين مقام غصب و دروغ است.

مردم ايران!

با ايجاد بحران اتمی، رژيم نه تنها صدها ميليارد دلار ثروت ملی ما را به يغما سپرده و اقتصاد کشور را ويران کرده‌، بلکه، اتحاد شومی برضد ايران نيز پديد ‌آورده‌ است: اتحادی که از خليج فارس تا امريکا دامن گسترده‌ است. نخست وزير اسرائيل نيک می‌داند که توافقنامه بسود اتحاد اسرائيل و سعوديها و کودتاچيان مصر و شيخ‌‌ها و محافظه کاران جديد امريکا است. موضعی که او اتخاذ کرده‌ است هدفی جز تحکيم اين اتحاد ندارد. توافقنامه می‌بايد محل ترديد باقی نگذاشته ‌باشد که ايران، در باتلاق است. تنها شما می‌توانيد ايران را از باتلاق بدرآوريد اگر خويشتن را شهروند و مسئول بشماريد و برای استقرار جمهوری شهروندان و دولت حقوقمدار و خدمتگزار مردم، برخيزيد.

ابوالحسن بنی‌صدر

۳ آذر ۱۳۹۲

کپی رایت © 2019 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0