صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > نوروز را شاد باش میگوئیم

نوروز را شاد باش میگوئیم

پنج شنبه 20 مارس 2014

هممیهنان گرامی

سرزمین ایران از 35 سال پیش باشغال گروهی انیرانی بنیادگرا درآمده که مردم را اسیرکرده و ثروت ملی را غنیمت دانسته و فرهنگ ملی را بروز سیاه نشانده است. با توجه بواقعیات جامعه آزادیخواهان ایران دمی از مبارزه برای نجات ایران زمین وفرهنگ آن نیاسوده اند.

درود بر همه مبارزان راه آزادی وبخصوص هموندان در بند که روز باستانی نوروز را بگونه ای پاس میدارند.

ما سال نورا بهمه ایرانیان آزاده شاد باش گفته وبرای شما آرزوی شادکامی وبهروزی مینمائیم.

بختتان پیروز وهرزوزتان نوروزباد.

همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشردرایران

نيايش سال نو

ای تویی که خورشید من ایرانی را گرفتی و در تاریکی و ایستایی ذهن خود زندانی كردي،

اي تويي كه شير وجود من را با ناوجودی بیگانه جانشين كردي،

اي تويي كه آهن اراده من را با سنگ خارة خود مي ترساني،

و پرچم زيباي سه رنگين من را به رنگ بیگانه درآوردی.

بدان که رویاروی من ايراني ایستاده ای!

ای که با ذهن خشکیده در بی تاریخ خود، میهن من را در سیاهچاله فردا انداخته ای،

بدان که من مغز نابارور تو را چنان با جنبش آزادگی خود تکان خواهم داد تا زنده و پوياگردد.

من دل سياه و تاریک تو را با فرهنگ ایرانیم چنان روشنايي خواهم بخشید كه از تنفر نیکی و زيبايي دست برداری.

بدان که تو در تحمیل اندیشه تاريك خود بر من پیروز نتواني شد.

تو خشونت فرهنگ واپسگراي خود را بر من چيره نتواني كرد.

تو برادران و خواهران من را کشتی، تا در خلوت نبودنشان سرایشان را ویران کنی، ولی ما دوباره میهن را می سازیم.

تو داشته های ما را غارت کردی تا کاخی از نفرت مردم برای خود بسازی، ولي توان سازندگی ما را دزدي نتواني كرد.

من سرانجام تو را با پرتوي درخشان ایرانی بودن روشن خواهم كرد.

من ستم و خشونت تو را با مهربانی خود درهم خواهم شکست.

من ایرانی، تا تو را انسان نکنم از پای نخواهم نشست.

من لذت و افتخار ایرانی بودن را به تو خواهم چشاند،

تا دیگر هرگز نخواهي آنچه هستي باشي!

كورش زعيم

1 فروردين 1393

کپی رایت © 2019 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0