صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > مبارزه برای فعال اتحادیه ای رضا شهابی

مبارزه برای فعال اتحادیه ای رضا شهابی

پنج شنبه 6 نوامبر 2014

اتحادیه ی سراسری کارگران سوئد ال.او مبارزه برای فعال اتحادیه ای رضا شهابی که بطور موقت برای معا لجه آزاد است را پیگیری می کند

سرنوشت رضا شهابی

ال.او سرنوشت از جمله رضا شهابی که صندوق دار سندیکای کارگران شرکت واحد تهران بود را پیگیری میکند. رضا شهابی جزای شش سال زندان بخاطر فعالیت اتحادیه ای را میگذراند. رضا شهابی بعد از یک عمل پیچیده گردن و کمر بطور موقت آزاد شده است. آزادی موقت او یک ماهه و با وثیقه سنگین انجام گرفته است. نمونه رضا شهابی نشان میدهد که حمایت های بین المللی میتواند موثر باشد. این آزادی موقت نتیجه سماجت و مقاومت طولانی او در زندان که موجب حمایت بین المللی از جمله اتحادیه حمل و نقل سوئد شد، میباشد.

نیاز به حمایت بین المللی

خاورمیانه یکی از بدترین مناطق برای فعالیت اتحادیه ای است. ایران از این شرایط مستثنی نیست. به نظر میرسد ایران از آنچه که به بهار عربی با خواست اصلاحات دموکراتیک شهرت یافت بی نصیب ماند. رئیس جمهور جدید حسن روحانی موجب کاهش تحریمهای بین المللی شده است اما اینکه نگاه او نسبت به فعالیت های اتحادیه ای دارای تحمل بیشتری باشد باید با سند نشان داده شود.

- لیف ایساکسون نماینده (مسئول بخش بین الملل) ال.او می گوید: تشکل یابی آزاد و مستقل در ایران و کارگران زندانی به حمایت و همبستگی بین المللی نیاز دارند.

- وضعیت حقوق بشر در ایران؛ نه فقط برای فعالین اتحادیه ای (کارگری)؛ جدی است. معلمان؛ راننده ها و بقیه که خواستار شرایط کار بهتر هستند مورد تعقیب قرار گرفته و در خطر زندان های طویل المدت هستند.

خشونت و آزار

طبق قانون؛ انجمن صنفی و یا شورای اسلامی میتوانند در همه مراکز کار بوجود بیایند اما کارفرمایان دومی را ترجیح می دهند. حقوق اتحادیه ای در عمل وجود ندارد با اینکه آزادی تشکل در قانون اساسی قید شده است. رژیم همه اپوزیسیون را با بهانه تهدید امنیت ملی تحت فشار قرار میدهد. تلاش برای تشکیل اتحادیه های آزاد و مستقل با خشونت و آزار مواجه میشود.

- لیف ایساکسون میگوید: با وجود اقدامات تلافی جویانه تعداد زیادی از کارگران در کار اتحادیه ای فعال هستند و خواست های اتحادیه ای را به پیش می برند.

فشار به ایران

ال.او می خواهد که ایران به مقاوله نامه های سازمان جهانی کار در مورد حقوق پایه انسانی احترام بگذارد. همچنین ال.او از دولت سوئد و وزیر امور خارجه مارگوت والستروم می خواهد که در روابط دیپلماتیک خود با رژیم ایران خواهان آزادی همه فعالین کارگری و سیاسی در کشور شود.

- لیف ایساکسون می گوید: ال.او از طریق کانالهای کشوری و بین المللی به تلاش برای آزادی همه زندانیان سیاسی و کارگری در ایران ادامه خواهد داد.

ال.او (اتحادیه سراسری کارگران سوئد) و ت س او (اتحادیه سراسری کارکنان سوئد) یک گفتگو با تم ایران و حقوق بشر در حوزه کار و زندگی را روز 26 نوامبر ساعت 13 در استکهم برگزار خواهند کرد. این گفتگو بطور زنده از یوتیوب پخش خواهد شد.

به نقل از سایت ال.او (اتحادیه سراسری کارگران سوئد) 3 نوامبر 2014

www.lo.se

ترجمه:مجید تمجیدی

(لازم به تذکر است که ال.او و اتحادیه حمل و نقل سوئد با دعوت از احمد شهید در روزهای 27 و 28 نوامبر برنامه های مختلفی از جمله سمینار عمومی با همین تم در استکهلم برگزار خواهند کرد.)

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0