صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > تایید حکم یک سال زندان برای پیمان عارف

تایید حکم یک سال زندان برای پیمان عارف

شنبه 3 ژانويه 2015

متن رأى صادره شعبه ٣۶ تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب در مورد پرونده پیمان عارف:

رأى دادگاه:

در خصوص تجدیدنظر خواهی پیمان عارف نسبت به دادنامه شماره ٢٨/٢۴ مورخ ٩٣/٣/١١ صادره از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بموجب آن نامبرده بجرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یکسال حبس محکوم گردیده است؛ با توجه به اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهى واصله با هیچیک از شقوق ماده ٢٢٠ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد و ایراد و اعتراض موجه و مستدلى نیز که موجبات فسخ آن را فراهم نماید ارائه نشده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهى واصله وفق بند الف ماده ٢۵٧ قانون مذکور دادنامه بدوی صادره تایید و استوار میگردد. رأى صادره حضوری و وفق بند ۴ همان قانون قطعی میباشد.

سید احمد زرگر رییس شعبه ٣۶

بابایی مستشار دادگاههای تجدیدنظر

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0