صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > ‫بیانیه‌ها > در خواست مردم ایران از سازمان ملل برای تحقیق در باره مشروعیت و صلاحیت رژیم جمهوری (...)

در خواست مردم ایران از سازمان ملل برای تحقیق در باره مشروعیت و صلاحیت رژیم جمهوری اسلامی

جمعه 22 اكتبر 2010

بنام انسانیت

خطاب به مدیریت سازمان ملل متحد جناب آقای بانکی مون

و سایر اعضای محترم این نهاد بین المللی بویژه ریاست های جمهور سراسر جهان

با درود و آرزوی موفقیت روز افزونتان

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضو ها را نماند قرار

توکز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

( سعدی )

جناب آقای بانکی مون و دیگرعالیجنابان وبانوان بزرگواری که بنا به حس شامخ بشریت خویش ، هم اکنون خود را مسوول نظارت بر گسترش بستر آزادی، برابری.... در سایه اجرای حقوق حقه انسانی ، بر پایه عدالت اجتماعی ودر چهار چوب قوانین به تصویب رسیده معاهده های بین المللی بویژه رعایت موازین حقوق برابربشری ، در این گیتی پهناور، که براستی می توان آن را بمانند دهکده کوچک بشری قلمداد نمود، میدانید.

بزرگواران : همانگونه که آگاهی دارید ، در چند روز گذشته آقای محمود احمدی نژاد ( صبورچی) به نمایندگی از تیم مافیای آخوندی رژیم جمهوری اسلامی، (و نه ملت ایران) با سو استفاده از کرسی آن سازمان محترم، به دروغ خود را سخنگوی مردم ایران معرفی نمود. وی درمتن سخنان بی پایه واساسش با بی ادبی منحصر بفرد خویش، شعور همه شنوندگان حاضر در جلسه را به چالش کشیده وهمچون همیشه به نقض آشکار حقوق انسانیت به واسطه دخالتهای بی جا در راستای امور سرزمینهای دیگربه ویژه حوزه مدیریتی مقامات محترم ریاست جمهوری کشورهای حاضر در این نشست جهانی، از قبیل کشور های عراق ،افغانستان و امریکا مبادرت ورزیده است . آقای احمدی نژاد سخنگوی رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ( نه ملت ایران) همچون همیشه بروشنی ابراز نمودند که وی به تبعیت از توهمات سایر هم تیمی هایش به خصوص ارباب فاشیست خود ( علی خامنه ای ) که جنایتکاری دارای سابقه جنائی در نزد پلیس بین الملل نیز میباشد، ثابت نمود که هیچگونه تعهدی در قبال رعایت موازین و قوانین سازمانهای بین المللی و حقوق بشری به ویژه سازمان محترم ملل متحد را دارا نمی باشند. بگونه ای که همواره بسیاری از معاهده های آن مدیریت محترم جهانی را نه تنها به رسمیت نشناخته بلکه به مانند سایر هم اندیشانش در تیم ضد بشری رژیم مافیای اسلامی، درطول 31 سال گذشته که بر سرزمینمان ایران سیطره یافته، مقررات و مصوبات بین المللی را به زیر پا نهاده اند .

بزرگواران: بنا برهمه ی ادله و شواهد موجود همانگونه که بر همگان مشهود است ، سیطره این رژیم مافیائی در ایران نه تنها هیچگونه سنخیتی با مردم و سرزمین متمدن ما نداشته بلکه به معنای کامل کلمه این جمع متحجر و یاغی، اعضای یک رژیم صدرصد ایرانی ستیز وبه معنای واقعی دشمنان کل بشریت در این گیتی پهناور میباشند. بعبارت دیگر اندیشه غیر بشری این تیم مافیائی با مدیرت شخص علی خامنه ای ( مجرم بین الملی) وبه بازیگردانی محمود احمدی نژاد (صبورچی) نه تنها برای فرد فرد ملت ایران بلکه برای کل جهانیان به مانند یک لکه ننگ و عاملی واپسگرایانه بوده و عملکرد اینان تاکنون به مانند سدی مستحکم در راستای جلوگیری از گسترش صلح جهانی ایفای نقش نموده است. اینک براستی میتوان اینگونه قلمداد نمود که تاکنون این متحجران هم پیمان در سطح جهان به ویژه منطقه خاورمیانه بسیارمزبوحانه و خطر ناک عمل نموده اند . از این روی فرزانگی ایجاب مینماید که همه انسان منشان فرهیخته این دهکده کوچک جهانی به ویژه شما بزرگواران تلاشگر در سازمان ملل به ندای مدد جویانه ما نمایندگان راستین ملت مظلوم ایران گوش دل فرا داده و ما را در راستای زدودن سیطره این طراحان سونامی مخوف و مخرب روح شامخ بشریت یعنی ایدیولوژی افراطی رژیم مافیای آخوندی در سرزمینمان ایران بزرگ یاری رسانید.

بزرگواران همانگونه که بر همگان مشهود است فرزانگی ایجاب می نماید که هرچه زودتر از گسترش این سونامی مخرب در سایر نقاط این دهکده کوچک جلوگیری به عمل آورده و همگان به معنای واقعی دست در دست هم به بالندگی و سازندگی این دهکده کوچک جهانی در سایه آزادی و برابری با لزوم ماندگاری در عرصه های صلح جهانی باهم همکاری تنگا تنگ داشته باشیم. از این روی ما امضا کنندگان این بیانیه به نمایندگی از همه ایرانیان اسیر در سیطره این رژیم مافیائی، از همه شما والامقامان، اعضای این تشکل جهانی به ویژه ریاست محترم سازمان ملل متحد جناب آقای بانکی مون مصرانه تقاضا مندیم که با فرستادن هیئتی حقیت یاب برای مشخص نمودن واقعیت صلاحیت و یا عدم صلاحیت شخص احمدی نژاد ونیزسایر هم تیمانش در رژیم مافیای آخوندی به خصوص آقای علی خامنه ای ، تحقیق ژرف به عمل آورده تا به روشنی برای جهانیان نمایان گردد که نه تنها این رژیم مافیائی و خون آشام منتخب مردم ایران نبوده بلکه اکثریت افراد این سرزمین جملگی شاکیان حقیقی و حقوقی این متخاصمان به ویژه در راستای رعایت ننمودن موازین حقوق بشری درگوشه ای از این گیتی پهناوریعنی سرزمین ایران میباشند.

والامقامان: با توجه به اینکه ، ملتی دارای آن پیشینه تاریخی درخشان براستی هم اکنون مستحق حاکمیت اینگونه حاکمان واپسگرای و ایرانی ستیز نمی باشند، ما امضا کندگان این بیانیه به نمایندگی ازاکثریت مردم ایران مصرانه از روح شامخ بشریت در سراسر این گیتی پهناور خواستاریم که به یاری ما شتافته و با بررسی توطئه ها و نیرنگهای این رژیم در طول 31 سال عمر ننگینشان به ویژه دریک سال گذشته ، با تحقیق موشکافانه آمارگسترش جرایم سازمان یافته مافیائی به ویژه ترویج و حمایت از اندیشه ی تروریستی درون و بیرون از مرزهای ایران، گسترش برنامه های مافیایی اقتصادی، قاچاق انسانها بخصوص نسبت به لایه های آسیب پذیر اجتماع به مانند زنان و کودکان، گسترش فقر و فحشا، گسترش سازمان یافته جرایم دولتی از قبیل تجاوز و قتل درزندانها ، مصادره اموال مردم ،زندانی و شکنجه و تحت تعقیب قرار دادن بیشماران افراد روشنفکر و آزادی خواهان ایرانی، آواره نمودن بخش بزرگی از مغزهای متفکر به ویژه نویسندگان ،روزنامه نگاران و سایر نخبگان جامعه ایرانی ، در سرزمینهای دیگر بپردازیم.

با توجه به این مهم که این یک درخواست ملی و تقاضای عمومی از سوی بیشماران مردم سرزمین ایران از مجامع ذیصلاح بین الملی میباشد، از این روی به هیچ وجه نمی توان این دادخواهی را دخالت بی جا در امور مملکتی از سوی سازمان محترم ملل متحد قلمداد نمود . از این روی عاجزانه تقاضا مندیم که آن مدیریت محترم جهانی هرچه سریع تر به این درخواست دادخواهانه ی عمومی ما ایرانیان اسیر و مظلوم و درد کشیده در این سرزمین پهناور، توجه ژرف نموده و در کوتاهترین زمان ممکن هیاتی را برای روشن نمودن این واقعیت که آیا شخص احمدی نژاد و رژیم منتصب وی ( جمهوری اسلامی ) دارای حق مشروعیت ونیز لیاقت و صلاحیت عنوان نمایندگی مردم متمدن ایران را دارا میباشند یا خیر، تعیین نمایند.

" بزرگواران یاری مان دهید تا بتوانیم دست در دست هم این دهکده ی کوچک جهانی را از گزندی هستی سوز برهانیم"

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری آن عالی مقامان فرهیخته کمال سپاس ومراتب قدردانی وتشکربی پایانمان را اعلام میداریم
.
فرزندان فرهنگ و تمدن ایرانزمین طلایه داران نخستین منشور حقوق بشری ، کوروش بزرگ"
به نمایندگی از سوی ملت بزرگ ایران: جنبش ایرانبانان پارس (لر) بختیاری
( پشتیبانان همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران )

www.iranbananlb.com

رونوشت : تمامی ریاست های جمهوری جهان

رونوشت : تمامی مجامع فعال حقوق بشری

رونوشت : عفو بین الملل

رونوشت : تمامی سران ادیان جهان

رونوشت : کنگره امریکا

رونوشت : اتحادیه اروپا

رونوشت : پلیس بین الملل

رونوشت : همه رسانه ها و نشریات جهانی

از این روی از شما هم میهنان فرهیخته خواهشمند است با توجه به این فراخوان ملی همه به سایت زیر تشریف برده وپس از مطالعه بیانه فوق نسبت به امضای آن دریغ نورزیده و در اطلاع رسانی به سایر هم میهنان نیز کوشا باشید. یک رای شما هم میهن گرامی میتواند بمانند پلی برای رسیدن به خاستگاه دمکراسی و اجرای فرامین حقوق بشر در سرزمینمان ایران بزرگ باشد
.
http://www.iranbananlb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0