صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > ‫بیانیه‌ها > بيانيه زندانيان سياسى: لكوموتيو انقلاب دموكراتيك مردم ايران براه افتاده (...)

بيانيه زندانيان سياسى: لكوموتيو انقلاب دموكراتيك مردم ايران براه افتاده است

دو شنبه 18 مه 2015

هشدار!!! مواظب دسيسه هاى رژيم باشيد

در آستانه فرو پاشى مناسبات ظالمانه و غير دموكراتيك اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، قضايى و سياسى حاكم شده توسط رژيم سركوبگر جمهورى اسلامى و انفجار بشكه تنفر عمومى عليه وضع موجود و مبارزه همه جانبه عمومى براى ريشه كنى حاكميت مذهبى معطوف به فقر، تبعيض، سركوب و تحقق دموكراسى، عدالت و اعلاميه جهانى حقوق بشر و خلاء و نبود آلترناتيو دموكراتيك و ملى براى رهبرى يكپارچه و برنامه ريزى شده اعتراضات دموكراتيك، رژيم دست به ترفندهاى زير خواهد زد كه مى بايست بشدت مراقب باشيم.

١- مهندسى افكار عمومى بخشى از توده هاى ناآگاه در فريب انتخابات استصوابى غير دموكراتيك، غير آزاد و ناعادلانه از طريق شعارهاى دروغين، وارد كرد بخشى از نخبگان و روشنفكران وابسته و راه اندازى شوهاى تلويزيونى به قصد خريدن مشروعيت براى مجلس اسلامى ضد مردمى همچون سالهاى گذشته

٢- كوبيدن بر طبل جنگ داخلى توسط دلواپسين قدرت در گسترش برادر كشى، جنگهاى فرقه اى، دامن زدن به بحرانهاى منطقه اى و داعشى كردن شرايط حاكم بر كشور، كه اقدامات ماجراجويانه سپاه و تهديدهاى خامنه اى به جنگ در خليج فارس از اين زاويه قابل بررسى دقيق است، براى سركوب جنبشهاى دموكراسى خواه و عدال طلب درون مرز، حاكم كردن شرايط جنگى بهترين بهانه براى ولى فقيه رژيم است.

٣- از همه مهمتر سوار شدن بر موج اعتراضات و قيامهاى هدايت نشده و بدون برنامه و مقدمه چينى براى كودتاى تمام عيار در قلع و قمع مبارزين و جنبشهاى اعتراضى است، كه برخى گروههاى ماجراجوى غير دموكراتيك به آن دامن مى زنند.
براى دورى از خطرات پيش رو راه چاره اساسى بدوا گسترش اعتصابات و اعتراضات قانونى و دموكراتيك كارگران، معلمان، دانشجويان، ميليونها تحصيلكردگان بيكار و همه اقوام زير ستم، بعنوان خنثى كننده توطئه هاى ديكتاتورى حاكم است. ارتقاء آگاهى نسبت به حقوق و ايجاد تشكلهاى گوناگون بويژه حركت بسمت اتحاد، همكارى، هم آهنگى و همبستگى سراسرى از كارهاى اساسى در اين زمينه است، تفرقه ميان مردم، ميدان تاخت و تاز حكومت مستبد در سركوب مردم متفرق را وسيعتر مى كند.

بدين منظور از همه سنديكاهها، انجمنها، كانونها، اتحاديه ها، NGO ها و احزاب و سازمانهاى دموكراسى خواه مترقى مى خواهيم در جهت مقابله با خطرات ذكر شده و به قصد سازماندهى مبارزات دموكراتيك و سازماندهى اعتصابات، اعتراضات و تظاهراتهاى منظم، بصورت متحد و سراسرى دست هميارى، برادرى و اتحاد بدهند كه فردا دير خواهد بود. لوكوموتيو انقلاب دموكراتيك مردم ايران براه افتاده است، اما نگرانى از منحرف ساختن آن توسط عوامل وابسته و نفوذى در تشكلات مردمى و توسط رژيم مزدور سركوبگر و درمانده بشدت احساس مى شود.
زندانيان سياسى ايران

٢٧ ارديبهشت سال ١٣٩٤
اسامى زندانيان سياسى بترتيب حروف

١- امير امير قلى

٢- سهيل بابادى

٣-محمد جراحى

٤- خالد حردانى

٥- شاهرخ زمانى

٦- مهدى شانديز

٧- سعيد شيرزاد

٨- حشمت اله طبرزدى

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0