صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > تفاهم هسته اى درب زندان ها را نمى گشايد

تفاهم هسته اى درب زندان ها را نمى گشايد

يكشنبه 24 مه 2015


دكتر محمد سيف زاده وكيل زندانى معتقد است كه تفاهم هسته اى تاثيرى بر وضعيت حقوق بشر در ايران ندارد و نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد و اعدام ها همچنان برپاست.
***

دكتر سيدمحمد سيف زاده وكيل زندانى و از بنيانگذاران اصلى كانون مدافعان حقوق بشر درحالى هفته گذشته از مركز قلب تهران به زندان رجايي شهر بازگردانده شد كه پزشك وى در نامه اى به مسوولان زندان تاكيد كرده بود كه به دليل قطع تنفس وى در شب ها و ضرورت خوابيدن او در زير دستگاه مخصوص، نبايد در زندان باشد.

طبق جديدترين گزارش ها ، بهدارى زندان در پاسخ به اين نامه، خاطرنشان كرده است كه اين دستگاه را نداريم و بيمار بايد به بيمارستان بازگشته و تحت درمان قرار گيرد.

دكتر سيف زاده كه از بانيان اصلى بزرگترين كمپين حقوق بشرى است در گفتگويي با خبرنگار كمپين، نظر خود را در خصوص موضوعات مختلف از جمله مذاكرات هسته اي مطرح كرده است؛ متن اين گفتگو را درپى مي خوانيد.

دكتر سيدمحمد سيف زاده وكيل زندانى و از بنيانگذاران كانون مدافعان حقوق بشر معتقد است كه تفاهم هسته اى تاثيرى بر وضعيت حقوق بشر در ايران ندارد و نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد و اعدام ها همچنان برپاست.

سيف زاده كه از بانيان اصلى بزرگترين كمپين حقوق بشرى است، در گفتگو با خبرنگار كمپين تصريح كرد: تا زمانی که قوانین ناقض حقوق بشر و دادگاه های غیر قانونی انقلاب و ویژه روحانیت وجود دارند و با وجود عدم استقلال قوه قضاییه و فقدان دادرسی عادلانه ومنصفانه ، نمی توان امید زیادی به تغییرات مهم و اساسی داشت .

اين حقوقدان كه در زندان رجايى شهر بسر مى برد در خصوص عدم رفع حصر کاندیداهای انتخابات سال ۸۸ و تداوم روند بازداشت زندانیان سیاسی و عقیدتی، نيز تصريح كرد: مسئله رفع حصر باید انجام شود و همچنین همه زندانیان سیاسی –عقیدتی می بایست بلاقیدآزاد گردند .موضوع حصر برای اقلیت بسیار ناچیز زندانیان سیاسی که اصلاح طلبان حکومتی و وابستگان آنهاست ، مهم است و بقیه به آن توجه چندانی ندارند فی المثل از 80 زندانی اینجا ( رجایی شهر) 5 نفر رفع حصر برایشان مهم است و مابقی دغدغه های دیگری دارند و مسائل دیگری برایشان مهم است .

س. تاثیر تفاهم اخیر هسته ای بر وضعیت حقوق بشر و به خصوص زندانیان عقیدتی-سیاسی، چگونه ارزیابی می کنید؟

نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد و اعدام ها همچنان برپاست .

س. واکنش جناح های تندرو در ایران نسبت به این تفاهم و تاثیر احتمالی آن بر وضعیت زندانیان را در روزهای آینده چگونه پیش بینی می کنید؟

به نظرم تمام جناح های حکومتی بر سرتوافق با غرب، متحدند .دو قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به شدت ناقض حقوق بشر است و با توجه به این قوانین ، عدم استقلال قوه قضاییه ،فقدان دادرسی عادلانه ، وجود دادگاههای غیر قانونی انقلاب و ویژه روحانیت و عدم استقلال کانون های وکلای دادگستری ، اتفاق مهمی نخواهد افتاد .


س. عدم رفع حصر کاندیداهای انتخابات سال ۸۸ و تداوم روند بازداشت زندانیان سیاسی و عقیدتی، از جمله انتقادات فعالان حقوق بشر در داخل و در مجامع بین المللی، به دولت حسن روحانی بوده، آیا با اکتفا به تفاهم اخیر می توان عملکرد دولت را مثبت ارزیابی کرد و به رفع حصر و آزادی زندانیان اميدوار بود؟

مسئله رفع حصر باید انجام شود و همچنین همه زندانیان سیاسی –عقیدتی می بایست بلاقیدآزاد گردند .موضوع حصر برای اقلیت بسیار ناچیز زندانیان سیاسی که اصلاح طلبان حکومتی و وابستگان آنهاست ، مهم است و بقیه به آن توجه چندانی ندارند فی المثل از 80 زندانی اینجا ( رجایی شهر) 5 نفر رفع حصر برایشان مهم است و مابقی دغدغه های دیگری دارند و مسائل دیگری برایشان مهم است .


س. همواره شاهد مقاومت شدید جمهوری اسلامی ایران در مقابل انتقادات داخلی و بین الملللی در حوزه حقوق بشر بودیم. فکر می کنید در مبحث حقوق بشر هم شاهد تفاهم حکومت با مردم ایران و جامعه بین الملل خواهیم بود؟

تا زمانی که قوانین ناقض حقوق بشر و دادگاه های غیر قانونی انقلاب و ویژه روحانیت وجود دارند و با وجود عدم استقلال قوه قضاییه و فقدان دادرسی عادلانه ومنصفانه ، نمی توان امید زیادی به تغییرات مهم و اساسی داشت
.


س. گزارشات متعدد حاکی از افزایش فشار به زندانیان و افزایش آمار اعدام و به طور کلی افزایش روند نقض حقوق بشر در ایران بوده، اما در مقابل برخی منتقدان سرسخت حقوق بشر در زمان دولت احمدی نژاد، نه تنها در دوره حسن روحانی سکوت اختیار کردند بلکه حتی به "منتقدان مدافعان حقوق بشر" هم تبدیل شده اند. این شکاف ناشى از سیاست و تاثیر آن بر حقوق بشر ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

با توجه به بی اعتنایی غرب به نقض فاحش حقوق بشر ، چه در قوانین و چه در عمل و اولویت منافع اقتصادی بر حقوق بشر ، مردم ایران از این روند خسته و گریزان شده اند لذا سمت و سوی انتقاد خود را به سوی حقوق بشر گرفته اند .کار اساسی برای افرادی که بی گناه بازداشت شده اند انجام نگرفته است .دیگر همه می دانند افرادی در مراجع غیر قانونی و غیر صالح ، تعقیب ،محاکمه و مجازات شده اند .

آمرین و مباشرین ، صادر کنندگان ، تعقیب کنندگان و اجراکنندگان احکام ، مجرم و قابل تعقیب بوده و باید به زندانیان سیاسی و عقیدتی خسارت بپردازند و این افراد باید از شغل اداری و قضا منفصل شوند در حالی که چرخه اینگونه مراجع غیر قانونی همچنان ادامه دارد.

س: لطفا یک تحلیل درباره ی تاثیر این تفاهم بر وضعیت حقوق بشر ایران را هم بنویسند.

وجود قوانین به شدت ناقض حقوق بشر مانند قانون مجازات اسلامی که علیرغم تغیررات فریببنده ، مجازات <<حدود و قصاص>> به قوت خود باقی بوده و مواردی مانند <<بغی>> به آن اضافه شده است و نیز استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی بر خلاف اصل قانونی جرم و مجازات است ، در موارد سکوت به فقه مراجعه میشود تا بتوانند اعدام های بیشتری داشته باشند . به نظرم حقوق بشر برای غرب هدف نیست و تنها وسیله ای است برای کسب منافع اقتصادی بیشتر والا غرب با ابزارهایی که در اختیار دارد می توانست جلوی بسیاری از موارد نقض حقوق بشر را بگیرد.وقتی علیرغم فسخ قانون مثلا مواد 186،187،188و189 قانون مجازات اسلامی و با وجود تعریف فسخ به موجب ماده 99 قانون مجازات جدید ، کان لم یکن تلقی گردیده ،الان مشمولین مواد فوق الاشعار در توقیف غیر قانونی بوده (حدود 2 سال ) و حتی مواردی را اعدام نموده اند که از مصادیق بارز قتل است (مرحوم خسروی ).


س :از نظر شما مهمترین مواردی نقض حقوق بشر که حسن روحانی باید برای رفع آن تلاش کند، چیست و آیا چشم انداز روشنى برای رفع آن می بینید؟

وجود قوانین ناقض حقوق بشر ، عدم استقلال قوه قضاییه ، عدم وجود دادرسی منصفانه و عادلانه ، عدم استقلال کانون های وکلای دادگستری .تا زمانی که این موارد رفع نگردد نمی توان امید داشت که حقوق بشر در ایران رعایت گردد .

س :آیا تفاهم اخیر، در زندان هم موجب شادی زندانیان و امید آنها به آینده شده است؟

ابتدا همه می گفتند خامنه ای نخواهد گذاشت توافق شود وقتی احتمال توافق بالا رفت بخصوص بعد از توافق لوزان گفتند عهدنامه ترکمنچای است و ایران تسلیم محض شده. اینجا چون عموما روزنامه کیهان را می خوانند لذا نسبت به مذاکرات نظر موافقی ندارند. ایرانیان عموما مقلدند نه محقق.روشنفکران و زندانیان سیاسی هم ، چنین هستند .آنهایی که با دولت موافقند ، با همه چیز او موافقت می کنند و عیوب را نمی بینند و آنهایی که مخالفند هیچ حسنی در این حکومت نمی بینند .اولی به همه چیز مهر موافقت میزند و دومی به همه چیز مهر مخالفت می زند .بقیه مردم منفعلند لذا حرکت ژله ای دارند ، بسته به اینکه قدرت به چه طرف باشد ، آن طرف را می گیرند .

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0