صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > خطر بزرگی که ایران را تهدید میکند

خطر بزرگی که ایران را تهدید میکند

يكشنبه 13 سپتامبر 2015

چرا نمیفهمید دیگر آب نیست؟!؟ "

................................................

پروفسور کردوانی پدر کویر شناسی ایران خطاب به مدیران حکومتی گفت :

" چرا نمیفهمید دیگر آب نیست؟!؟ "

مرتب مرا به کنفرانس دعوت میکنند , اما نمیروم چون دیگر فایده ای ندارد و کار از سمینار و کنفرانس گذشته است !
دشتهای کشور نشست کرده
بطور مثال سطح آب در جهرم ٥٧٠ متر،
در رفسنجان ٤٥٠ متر و در شهریار ٣٠٠ متر پایین رفته است!!!!
در جلسه دوم اما حرفها بسیار شدیدالحن تر بود.

او در این جلسه هشدار داد تا 5 سال آینده در ایران " جنگ بین استانها و شهر ها بر سر آب "
علنی خواهد شد ،او گفت بحران آب ایران را خواهد بلعید.

امروز " میدان واقعی جنگ " در
" حوزه آب " است.

آمریکا و

هسته ای و

عربستان و

یمن تهدید دراز مدت نیست،

این بحران آب است که واقعا " امنیت ملی ایران " را تهدید کرده است !

کردوانی گفت: جنگ پراکنده آب در ایران هم اکنون به گونه "خزنده و آرام "شروع شده و
فقط اخبار آن منتشر نمی‌شود. در حال حاضر " این جنگ " به صورت پراکنده رخ می‌دهد اما تا
پنج سال آینده
شاهد جنگ فراگیر آب در داخل شهرها و بین مناطق و استانها خواهیم بود.

به گفته وی، این آن خطری است که "امنیت ما را تهدید می‌کند
و بعضی سیاستمداران چشم خود را به روی آن بسته اند !!!!!!
ایران تشنه است .

.فقط یک لیوان آب کمتر مصرف کنیم تا روزی 17000000لیتر اب ذخیره شود.
ا

ورود ﺍﯾﺮﺍﻥ به هشتمين سال خشکسالى (مخصوصا بوشهر و استانهاى همجوار استان بوشهر. و نواحى جنوب شرق و شرق کشور )طبق گفته هاى ناسا ايران از 8سال پيش وارد دوره30سال خشکسالى شده است...
ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻭ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ،

ﺗﺎ ۱۰ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ،
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!

ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!!!

ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ!

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮﺳﺎﻝ ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ۲۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۴ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۲ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ!

ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ !

ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ فقط ﺑﺎ انجام ۲۵ % ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ، ﺍﺯ این ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ !

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!

ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻑ،

ﺣﻤﺎﻡ،

ﻟﺒﺎﺱ،

مسوﺍﮎ،

ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،

ﻭﺿﻮ

و ...

ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ

ﺁﺏ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ!

ﺑﺎ ﺁﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﻨﯿﻢ!

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ!

ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﻢ!

ﺁﺏ ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺳﺖ.

کپی رایت © 2022 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0