صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > یورش شبانه ی ماموران امنیتی به خانه ی کارگران معترض

یورش شبانه ی ماموران امنیتی به خانه ی کارگران معترض

چهار شنبه 26 ژوئيه 2017

کارگر کشت و صنعت هفت تپه بازداشت شدند

یورش شبانه ی ماموران امنیتی به خانه ی کارگران معترض

• همزمان با ادامه ی اعتراضات کارگران کشت و صنعت هفت تپه، شب گذشته ، نیروهای پلیس و امنیتی از ساعت ۲۱ به خانه های کارگران یورش برده و پانزده تن از آنان را بازداشت کردند ...

همزمان با ادامه ی اعتراضات کارگران کشت و صنعت هفت تپه، شب گذشته ، نیروهای پلیس و امنیتی از ساعت ۲۱ به خانه های کارگران یورش برده و پانزده تن از آنان را بازداشت کردند.

کارگران بازداشت شده فورا آزاد شوند
عدم رسیدگی به خواسته کارگران نیشکر هفت تپه و بکارگیری نیروهای انتظامی علیه کارگران معترض محکوم است!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه ای به این یورش شبانه اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان شده است. در اطلاعیه ی این سندیکا آمده است:
در پی اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر و بسته شدن جاده بین المللی اندیمشک اهواز توسط کارگران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات معوق خود، نیروهای پلیس و امنیتی شبانگاه و از ساعت ۲۱ سه شنبه سوم مرداد ماه با یورش به خانه های کارگران پانزده تن از آنان را بازداشت کردند. احمد کثیر، بهزاد نظری، سیدهادی تفاح، عبدالرضا سرخه، حمید عبدالله زاده و دو نفر که نام شان صباح سواری است در بین بازداشت شدگان هستند..

همکاران ما اعلام کرده اند که در صورت عدم پرداخت مطالبات معوق خود و همچنین عدم آزادی کارگران بازداشتی اعتراضات خود را از فردا از سر خواهند گرفت.

کارگران نیشکر هفت تپه در چندین سال اخیر برای به دست آوردن مطالبات خود بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. اعتراضات این دوره کارگران و بازنشستگان نیشکر هفت تپه تا کنون باید به مقامات نشان داده باشد که عدم توجه و رسیدگی نسبت به خواسته های کارگران قابل پذیرش نیست. اعتراضات ما کارگران و بازنشستگان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در دوره اخیر جهت رسیدگی فوری به مطالبات زیر است: پرداخت دستمزدهای عقب افتاده از اردیبهشت تا تیر امسال؛ تمدید دفترچه های بیمه تامین اجتماعی، که از فروردین تا تیر امسال به دلیل عدم واریز هزینه آن توسط کارفرما انجام نشده است؛ کارگران بازنشسته که آخرین سری آنها در اسفند ۱۳۹۵ بازنشست شده اند کماکان منتظر ۴ درصد حق کارفرما می باشند که پرداخت نشده است.

علاوه بر مطالبات فوری فوق، پروسه واگذاری شرکت به بخش خصوصی، مورد اعتراض شدید کارگران می باشد. بیش از ۱۵ ماه این پروسه در جریان بوده است و اگر چه شرکت هنوز بطور کامل به بخش خصوصی واگذار نشده و کماکان شرکت عام محسوب می گردد، لیکن ناکارآمدی بخش خصوصی آنچنان آشکار و مخرب بوده است که در صورت پایان این پروسه و نهایی شدن خصوصی سازی سرنوشت کل این صنعت و کارگران شاغل آن با مخاطرات جدی تری روبرو خواهد شد. پروسه خصوصی سازی تا همینجا موجب گردیده که پرداخت دستمزدها و پاداش های کارگران بطور مداوم به تاخیر افتاده، امنیت شغلی کارگران تضعیف گردیده و حتی مزایای کاری ابتدایی ای همچون لباس کار و پوتین در اختیار کارگران قرار نگیرد. همزمان با بدتر شدن وضعیت کارگران شاهد بوده ایم که حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در محیط های کار گسترده تر شده است. اقدامات سرکوبگرانه نیروهای انتظامی در روزهای اخیر و امروز پس از بستن جاده اهواز-اندیمشک توسط کارگران نشان میدهد مقامات حاضرند میلیونها هزینه برخوردهای امنیتی را متحمل شده اما مزد و مزایای ابتدایی ما کارگران را نپردازند.

واقعیت این است که تعداد کارگران و کارمندان شرکت نیشکر هفت تپه از بالای هفت هزار نفر به زیر ۴۵۰۰ نفر سقوط کرده و اکنون اکثریت کارگران شرکت بالاخص در بخش کشاورزی را کارگران پیمانی تشکیل میدهند. بی تردید دولت مسئول این تضییغات و بی حقوقی ها می باشد و موظف است در اسرع وقت به کلیه مطالبات کارگران و سرقت دستمزدهای ما رسیدگی نماید.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه کارگران بازداشت شده است. سندیکا تلاش خواهد کرد که با انعکاس منظم تر مبارزات کارگران و بازنشستگان شرکت توجه جامعه در کشور و سطح بین المللی را نسبت به مصائب ما کارگران بیش از پیش جلب نماید. ضمن قدردانی از حمایتهای تاکنونی، ما همچنین از حمایت آی یو اف (فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات) و کارزار جهانی آن و دیگر تشکلات کارگری که از هفته پیش در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکا آغازشده است قدردانی می کنیم و خواهان تداوم حمایتهای کارگری داخلی و بین المللی هستیم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سوم مرداد ۱۳۹۶

بیانیه خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران

پیرامون تداوم اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و محکومیت بازداشتهای گسترده کارگران

بدنبال مبارزات سخت و طاقت فرسائی که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه طی دو روز گذشته در دفاع از بدیهی ترین حقوق انسانی خود پیش بردند، شب گذشته مامورین امنیتی با یورش به منازل آنان، اقدام به بازداشتهای گسترده ای کرده و پانزده نفر از این کارگران را دستگیر و به نقطه ای نامعلوم منتقل کردند.

کارگرانی که دیشب منازل شان مورد هجوم قرار گرفت، سه ماه است دستمزدی دریافت نکرده و مطالبات معوقه ای زیادی را از کارفرما طلب دارند. کارفرما، شرکت نیشکر هفت تپه را برای غارت هر چه بیشتر دسترنج کارگران به پادگانی تبدیل کرده است تا کارگران جرات اعتراض به دزدی هایش از سفره های خالی خود را نداشته باشند. اما آنان مرعوب چنین سیاستهایی از سوی کارفرما نشده و ماههاست در دفاع از معیشت و حقوق انسانی شان در حال مبارزه اند.

آنان در تداوم این مبارزات، طی دو روز گذشته اعتراضات خود را تشدید کرده و دیروز با بستن جاده بین المللی اهواز اندیمشک و اعتراضی متحدانه در محوطه کارخانه که توام با درگیری با نیروهای انتظامی بود، صحنه های پرشوری از حق خواهی را به منصه ظهور رساندند.

در پی این اعتراضات و در پایان وقت دیروز، هم دادستانی شوش، هم قائم مقام مدیر عامل و هم مدیر عامل کارخانه ناچار به پاسخگوئی به مسائل پیش آمده از طریق رسانه های رسمی شدند و مدیر عامل در اقدامی فریبکارانه صحبت از پشت سر گذاشتن روزهای تلخ در نیشکر هفت تپه و حفظ سربلندی کارگران و خانواده هایشان کرد. اما در سوئی دیگر و همزمان با چنین ادعاهای ریاکارانه ای مامورین امنیتی بطور شبانه به منازل کارگران یورش برده و در میان اعتراض و بهت و حیرت همسر و فرزندانشان اقدام به بازداشت آنان کردند.

اعمال چنین سیاستهایی از سوی کارفرمایان و بطور اخص از سوی کارفرمای نیشکر هفت تپه و دولت حامی اش، برای ما کارگران سیاستی آشناست. آنان با هزار و یک نیرنگ و فریب، همیشه در پی سود و منافع خود بوده اند. اما اگر فریب و نیرنگ برای غارت ما کارگران چاره ساز نباشد محیط کار را با هدف ارعاب ما و غارت سفره های خالی مان به پادگانی تبدیل میکنند و اگر این سیاست نیز جواب نداد و با اعتراضات قدرتمندی از سوی ما کارگران مواجه شدند همزمان با تشدید سیاست سرکوب و به میدان آوردن نیروهای امنیتی شان برای دستگیرهای گسترده، زبان نیرنگ و فریب خود را نیز تیزتر میکنند و ژست دایه مهربانتر از مادر را به خود میگیرند تا ضامن منافع خود باشند.

اما واقعیت این است که اعمال چنین سیاستهایی نه تنها ما کارگران را وادار به عقب نشینی و تمکین به بردگی موجود نخواهد کرد بلکه ما را در این مصاف نابرابر به سوی کسب آگاهی بیشتر و مبارزات متحدانه تر خواهد کشاند.

اینک و در پی دستگیریهای شب گذشته و اظهار نظرات رسانه ای از سوی دادستانی شوش، مدیر عامل کارخانه و قائم مقامش و در پی تجمع امروز چهارم مرداد ماه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در محوطه کارخانه، چند کارگر دیگر نیز در محل دستگیر شدند و قائم مقام و معاونت کارخانه با حضور در میان کارگران اقدام به سخنرانی کرد و با اعلام خبر واریز ۵۰ درصد از یکماه دستمزد کارگران رسمی، سعی در ایجاد شکاف در میان کارگران نمود. وی دراین سخنرانی اعلام کرد نه کارخانه به بخش دولتی واگذار میشود و نه از پاداش خبری هست و از کارگران خواست تا بر سر کارهایشان بازگردند اما تا لحظه تنظیم این بیانیه، کارگران علیرغم حضور در کارخانه، حاضر به بازگشت به سر کارهایشان نشده و همچنان در اعتصاب هستند.

ما با محکوم کردن تداوم سیاست سرکوب و ارعاب در شرکت نیشکر هفت تپه و حمایت قاطعانه از مطالبات و مبارزات کارگران این شرکت بزرگ کشت و صنعت اعلام میداریم: ۱- مطالبات همه کارگران شاغل و بازنشسته کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بی هیچ کم و کسری و به فوریت پرداخت باید گردد۲- کارگران بازداشتی بی هیچ پرونده سازی آزاد باید گردند٣- فضای امنیتی در شرکت پایان داده شده و مالکیت شرکت به بخش دولتی عودت داده شود ۴- سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان تشکل صنفی کارگران این کارخانه باید به رسمیت شناخته شده و به فعالیت در سطح شرکت بپردازد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – چهارم مرداد ماه ۱٣۹۶

کپی رایت © 2022 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0