صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > فراخوان مشترک به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

فراخوان مشترک به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

پنج شنبه 28 آوريل 2011

• ده ها تشکل ایرانی در خارج از کشور در بیانیه ی مشترکی به مناسبت اول ماه مه، خواهان تحقق خواست های طبقه ی کارگر ایران شدند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com

فراخوان سراسری ایرانیان

به مناسبت بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کار و کارگر

بزرگداشت روز جهانی کارگر در یازدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۰، در فضای دگرگونی خواهی و در تداوم جنبش پُرتوان کارگری و جنبش سبز همچون فرازی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

امروز ۳۲ سال از انقلاب بهمن 57 که یکی از خواست هایش عدالت اجتماعی بود می‌گذرد. طبقه کارگر ایران نه تنها به عدالت اجتماعی نرسیده، بلکه از داشتن اصلی‌ترین حق خود، یعنی داشتن تشکل‌های مستقل صنفی نیز محروم است. جمهوری اسلامی به جـای پاســخ مثبت به درخواست‌های به حق کارگران، هر گونه دادخواهی را، با اخراج، سرکوب، زنــدان و شکنجــه پاسخ می‌دهد. اسالو مبارز سندیکالیست مستقل و سمبل کارگران زندانی، که به خاطر دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان ایران به 6 سال زندان محکوم شده است، به رغم درخواست مکرر آزادی‌اش از سوی مجامع بین المللی کارگری و فعالان جنبش‌های مدنی هم‌چنان در زندان به سر می‌برد.

کارگران و زحمتکشان ایران، نهادها و تشکل‌های مستقل کارگری و کنشگران جنبش کارگری برای تامین حقوق صنفی، اجتماعی و سیاسی خود در پیکاری سهمگین علیه حکومت استبدادی و نهادهای بزرگ انحصاری ـ نظامی و رانت‌خواران فاسد حاکم بر ایران درگیرند. آن‌ها می‌کوشند با اعتصاب، گردهمایی، تظاهرات اعتراضی و تحصن به حقوق خود دست‌یابند. آگاهان جنبش کارگری و فعالان سندیکایی مبارزه قهرمانانه خود را در زیر شدیدترین فشار و سرکوب دولت جمهوری اسلامی و به بهای سنگین زندان، فقر و بی‌خانمانی به پیش می‌برند. آنان در این نبرد عدالت خواهانه از پشتیبانی دیگر جنبش‌های اجتماعی برخوردارند، امری که زمینه ساز پیوند مبارزه آنان با جنبش گسترده دموکراتیک و ملی ایران می‌باشد.

تشکل‌های مستقل کارگری در سالیان اخیر، خواست‌های جمعیت بزرگ کارگران، زحمتکشان و کارکنان بخش‌های تولیدی و خدماتی را در منشورهای‌شان تدوین کرده اند :

مطالبات صنفی

دستمزدها ـ پرداخت فوری دستمزدهای معوقه کارگران. ـ افزایش فوری حداقل دستمزدها با دخالت نظر نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران. ـ تامین امنیت شغلی برای کارگران و تمامی مزدبگیران. ـ توقف اخراج و بیکارسازی کارگران. ـ لغو قراردادهای موقت و سفید امضا.

ـ افزایش حقوق بازنشستگی و رفع هرگونه تبعیض در پرداخت آن.

- بهره مندی بازنشستگان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی.
تشکل ـ به رسمیت شناخته شدن بی‌قید و شرط حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و حق اعتصاب. ـ برچیده شدن کلیه نهادهای دست ساز دولتی از محیط های کار.

اصلاح قوانین ـ تدوین و تصویب قانون کار جدید با دخالت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران. ـ
برخورداری تمام بیکاران از بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی تا زمان اشتغال به کار. ـ تعطیلی رسمی اول ماه مه و گنجاندن آن در تقویم رسمی کشور و لغو ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز .

مطالبات سیاسی و اجتماعی
ـ آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی. ـ به رسمیت شناخته شدن بیقید و شرط حق اعتراض، تجمع، تحزب، آزادی بیان و آزادی مطبوعات ـ لغو فوری مجازات اعدام. ـ بررسی مجدد طرح هدفمندکردن یارانه ها با شرکت نمایندگان منتخب تشکل‌های کارگری و کارمندی و متخصصین حوزه اقتصاد. ـ لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی. ـ برخورداری تمامی کودکان از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگان، جدا از نوع جنسیت و وابستگی‌های ملی، نژادی و مذهبی آنان و موقعیت اقتصادی و اجتماعی والدین شان.

ما ایرانیان برون مرزی در روز اول ماه مه، همراه و هماهنگ با جهان کار، سندیکاها، اتحادیه ها و نهادهای کارگری به پشتیبانی از مبارزات کارگران و زحمتکشان میهن‌مان برای رسیدن به حقوق‌شان برمی‌خیزیم. ما بر این باوریم که رسیدن کامل به این حقوق در گرو تغییرات ساختاری در جامعه ماست.
ما با شرکت گسترده در جشن جهانی روز کارگر و با طرح شعارها و خواسته های کارگران میهن‌مان، بر اعتبار جنبش کارگری و نقش موثر آن در تداوم، پیشرفت و تکامل جنبش دموکراسی خواهی ایران تاکید می‌کنیم و می‌کوشیم به جنبش دادخواهانه و عدالت گسترانه کارگران و ملت ایران یاری رسانیم.

ما از آزادیخواهان، نهادهای کارگری، نهادهای حقوق بشری و عدالت‌خواه در سراسر جهان می‌خواهیم که در سالـروز اول ماه مه با برگزاری کنفرانس، سمینار، گردهمایی، راه پیمایی، نوشتن نامه به سازمان ملل، جمع آوری امضا و کارهای ابتکاری دیگر خواستار لغو قوانین ضد کارگری و آزادی زندانیان سیاسی از جمله فعالین کارگری شوند.

ما از همه نیروهای دمکرات و مترقی دعوت می کنیم تا در رسانـدن صــدای کارگران ایران به گـوش سازمان‌هــای جهانــی حقوق بشر و سازمانهای بین المللی کارگری، برای فراهم نمودن شرایط زندگی بهتر کارگران و یکایک مردم ایران با حداکثر توان و نیرو تلاش کنند.
ما از شهروندان، سندیکاها و سازمان‌های کارگری و نهادهای بین المللی در سراسر جهان می‌خواهیم که نقض حقوق کارگران و سندیکاهای کارگری در ایران را محکوم کرده و برای آزادی فعالیت‌ِ سندیکاهای کارگری در ایران یاری رسانند.

ما خواهان لغو حکم اعدام تمام زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از جمله شیرکو معارفی و حبیب الله لطیفی می‌باشیم.
خواهان آزادی فوری تمام فعالان جنبش کارگری و سندیکایی از جمله بهنام ابراهیم زاده، منصور اسالو، ابراهیم اسماعیلی، رضا رخشان، رضا شهابی، ابراهیم مددی؛ فعالان جنبش معلمان از جمله عبدالرضا قنبری و رسول بداغی(اعضای سندیکای معلمان)؛ فعالان جنبش زنان از جمله عالیه اقدام دوست و مهدیه گلرو؛ فعالان جنبش دانشجویی از جمله بهروز جاوید تهرانی‌ و بهاره هدایت؛ وکلای شجاعی که تنها جرمشان دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی است از جمله نسرین ستوده و محمد سیف زاده؛ روزنامه نگاران زندانی از جمله ابولفضل عابدینی و مسعود باستانی هستیم.

ما خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی و پایان دادن به زندانی کردنِ همراهان جنبش سبز خانم‌ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی، هستیم.

برگزار کنندگان:

1- اتحاد برای ایران / بلژیک
یکشنبه، 1 مه 2011، از ساعت 13 تا 20، خیابان استالینگراد

2- اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / آمریکای شمالی

3- انجمن زنان ایرانی / مونترآل

4- انجمن سکو لار دموکراسی / اورنج کانتی

5- انجمن سکورلار دموکراسی / لس آنجلس

6- انجمن نسل سوم / استکهلم

7- انجمن واشنگتن

8- انجمن همبستگی / دالاس

9- ایران آزاد - کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی / آلمان
یکشنبه، 1 مه 2011،
شروع : ساعت 11:00 تا ۱۱:۳۰ - روبروی ایستگاه راه آهن مرکزی شهر بوخوم
مقصد : حدود ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ میز اطلاع رسانی به همراه موزیک در رکلینک هاوزن

10- ایرانیان صلح طلب / دالاس

11- پشتیبانان حقوق بشر و دمکراسی در ایران / اسن

12- جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران / سوئد
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت ۱۱:۳۰ ، میدان یرن توریت، گوتنبرگ

13- جبهه متحد دانشجویی / کانادا
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت 17:00 در میدان دانداس
ساعت 17:30 حرکت به طرف مرکز صنایع فلزات در شماره 25 خیابان سِسیل، تورونتو

14- جمعیت پشتیبانی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران / برلین

15- جنبش سبز لندن / لندن
یکشنبه، 1 مه 2011، از ساعت 15 تا 17، برابر سفارت ایران در لندن

16- حامیان مادران پارک لاله / اسلو
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت 11:00 تا 12:45
میدان کارگر، یونگ استورگت

17- حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح / دورتموند
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت 10:30
راهپیمایی از جلوی تاتر شهر (پلاتز در آلتن سناگوگن بطرف پارک وستفالن)
پرنامه در محل پارک تا ساعت ۱۸ بعد از ظهر ادامه خواهد داشت

18- حامیان مادران پارک لاله / فرانکفورت
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت 12:00 در میدان روبرمرگ

19- حامیان مادران پارک لاله در لس آنجلس / ولی
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت 12:00
تظاهرات در میدان پرشینگ – دان تاون لوس انجلس

20- دانشجویان سبز / برمن

21- دمکراسی سکولار /شیکاگو

22- شبکه همبستگی ملی ایرانیان / فرزنو

23- شبکه هواداران صلح، آزادی و عدالت اجتماعی / استکهلم

24- فدراسیون اروپرس
یکشنبه، 1 مه 2011، از ساعت 13 تا 20، خیابان استالینگراد

25- کانون دموکراتیک ایرانیان / دالاس

26- کانون ره آورد / آخن

27- کانون فرهنگی ایرانیان / هلند

28- کمیته 31 برای دفاع از جنبش حقوق مدنی در ایران / تولوز

29- کمیته ی کارگری سازمان خودرهاگران

30- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی / پاریس
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت 14:30 همراه با اتحادیه های کارگری و نیروهای فرانسوی
راهپیمایی از میدان رپوبلیک(جمهوری) به میدان ناسیون (ملّت)

31- کمیته نروژی- ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران / نروژ

32- کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران / شیکاگو

33- گروه مدافعان حقوق بشر برای ایران / فلوریدا

34- مونیخ همیار ایران / مونیخ
یکشنبه، 1 مه 2011، از ساعت 9:45، حرکت از شوانتالراشتراسه 11 صبح
شرکت در گردهمایی بزرگ در مارین پلاتز، در کنار حوض آب

آتلانتا

35- بنیاد اسماعیل خویی

36- کمیته آمریکاییان- ایرانیان پیشرو
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت 16:00
گردهمایی در تقاطع خیابان پیچ تری و جاده لنکس( روبروی لنکس مال)

کلن

37- انجمن پویا (برای حمایت از جامعه مدنی و مشارکت مردمی)

38- جمعیت پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک مردم ایران

39- جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران

40- خانه همبستگی مهر

41- دانشجویان و جوانان موج سبز

42- کمیته جمعی از ایرانیان نورد راین وستفالن
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت 11:30، تظاهرات با اتحادیه های کارگری آلمان در هانس بوکلر پلاتز
گردهمایی ساعت 13 در هویمارکت

هامبورگ

43- انجمن همبستگی ایرانیان

44- حامیان مادران پارک لاله

45- جامعه مدافعان حقوق بشر و دموکراسی

46- جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی

47- گروه 22 خرداد
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت 10:30
شماره 60 بزن بیندرهوف، پشت ترمینال مرکزی اتوبوس ها(رستوران تهران)

وین

48- جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران در اتریش

49- حامیان مادران پارک لاله در وین - اتریش

50- نهاد دفاع از دمکراسی و آزادی در ایران - ندای ایران
یکشنبه، 1 مه 2011، شروع راهپیمایی ساعت 8 صبح
منطقه ۱۰، خیابان لاکزنبورگ، خانه کارگر، شماره ۸ تا ۱۰
ادامه راهپیمائی: منطقه ۱، مقابل تئاتر شهر، ساعت ۹
همراه با میز اطلاع رسانی در مقابل مجسمه گوته در اپر رینگ

اگر به عنوان یک نهاد می‌خواهید با سازماندهی حرکتی در شهرتان به صورت مستقل، و یا در همکاری با نهادهایی از شهر شما که در حرکت سراسری اول ماه مه شرکت دارند، به لیست برگزارکنندگان این حرکت بپیوندید، و یا می‌خواهید از این حرکت پشتیبانی کنید، با ایمیل زیر تماس بگیرید
:
free.iran.for.all.iranians@gmail.com

صفحه فیس بوک فراخوان حرکت سراسری ایرانیان در اول ماه مه را می توانید در آدرس زیر ببیند

www.facebook.com

پشتیبانان

ما از حرکت سراسری ایرانیان برون مرزی برای بزرگداشت روز جهانی کارگر و همبستگی با مبارزات کارگران ایران، پشتیبانی می کنیم.

1- انتشارات خاوران / پاریس

2- انجمن تئاتر ایران و آلمان / کلن

3- انجمن دفاع از حقوق بشر درایران / دورتموند

4- انجمن فرهنگی بیان / بلژیک

5- انجمن فرهنگی و اجتماعی همبستگی ایرانیان و پارسی زبانان آلمان / هامبورگ

6- انجمن گفتگو و دمکراسی / پاریس

7- پشتیبانان آزادی و دموکراسی برای ایران / آتلانتا

8- پشتیبانان جنبش سبز ایران / گوتنبرگ

9- تارنمای انقلاب مشروطیت ایران

10- تارنمای ایران امید

11- تارنمای ایران ما

12- تارنمای پرس لیت

13- تارنمای مصدق

14- تارنمای همبستگی شهروندان

15- جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران / استکهلم

16- جنبش دمکراتیک یارسان

17- حامیان مادران پارک لاله / ژنو

18- رادیو همصدا / اتاوا

19- سازمان ندا برای یک ایران آزاد

20- شبکهء سکولارهای سبز / کلن

21- فدراسیون یارسان / خارج از کشور

22- کانون پناهجویان ایرانی / سوئد

23- کانون خاوران / تورونتو

24- کانون فرهنگ و هنر ایرانیان / فرزنو

25- کمیته ایران / بوستون

26- کمیته دانشجویی دفاع إز زندانیان سیاسی

27- همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشر در ایران

28- همبستگی جهانی برای جامعه سکولار

29- همگامی، کانونها و نهادهای ایرانی در همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج از کشور

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0