صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > بیانیه‌ها > حمایت از تجمع معلمان : آزادیخواهان به پا خیزید

حمایت از تجمع معلمان : آزادیخواهان به پا خیزید

پنج شنبه 8 اكتبر 2015

.....معلمین و کارگران برای رسیدن به حقوق خود قیام کرده و سایر طبقات آگاه، به ویژه دانشجویان و دانش آموختگان را به یاری می طلبند.....
***

حشمت اله طبرزدی : آزادیخواهان به پا خیزید

هم میهنان آگاه، آزادی خواه و مسئولیت پذیر. می دانیم به واسطه ی جهالت، جزم اندیشی و قدرت طلبی روحانیون حاکم و همدستانشان، مردم و کشور در بحران های گوناگون غوطه ور شده و از اقتصاد، اخلاق و امنیت اجتماعی ،اثری نمانده است. طبقات گوناگون اجتماعی با فقر و بیکاری دست به گریبان هستند، شکاف طبقاتی به مرز وحشتناکی رسیده، اما رانت خواری و دزدی های حکومتی و فساد و خشونت های اجتماعی، ناشی از ستم و زیاده خواهی باند قدرت حاکم به رهبری خامنه ای و دستیارانش در نهاد های نظامی، امنیتی، انتظامی و روحانیان سیاسی- حکومتی،بیداد می کند.

سرکوب و فشار و خفقان در کنار فقر و فساد و نا امیدی،موجب از هم گسیختگی ملی و اجتماعی شده و بذر یاس و بی اعتمادی را در همه جا پراکنده است. در چنین شرایط زجر آور، معلمین و کارگران برای رسیدن به حقوق خود قیام کرده و سایر طبقات آگاه، به ویژه دانشجویان و دانش آموختگان را به یاری می طلبند.

اگر امروز که این زحمتکشان و مزد بگیران به پا خاسته اند و تصمیم دارند در روز ۱۳ مهر که روز جهانی معلم است، دست به اعتراضات مدنی بزنند، از آنها پشتیبانی نکرده و مساله آنها را مساله ملی ندانیم، معلوم نیست فردا، کسی به فریاد سایر طبقات اجتماعی برسد. معلم ها زندانی شده اند، از حقوق کافی برخوردار نیستند و از تبعیض رنج می برند.

حکومت امید خود را به ترحم آمریکا در برداشتن تحریم ها بسته و البته اگر چیزی گدایی کند، در عراق و سوریه و یمن برای جنگ افروزی هزینه می کند و به مردم چیزی نخواهد رسید اما هزاران نیروی نا راضی در نهادهای گوناگون، دم فروبسته و علیه این ستم حکومتی سخن نمی گویند. روحانیون غیر حکومتی و مومنین به اسلام نیز به خوبی می دانند که بین اسلام و حکومت دینی هم صنفان خود، یکی امکان زنده بودن داشته و به همین دلیل، روند اسلام ستیزی با تداوم حکومت دینی تشدید خواهد شد ،اما حتا برای دین خود نیز تلاشی نمی کنند.

در این شرایط سخت و خفقان آور، از همگان دعوت می کنم تا همان گونه که تشکل های صنفی معلمین دعوت کرده و خوشبختانه گروه زیادی از احزاب و جبهه ها، برای پشتیبانی از خواست به حق آنها دست به همبستگی زده اند، به اتحاد عملی برای روز ۱۳ مهر ماه رو بیاورند و نشان بدهند، توان این را دارند تا با قدرت ملی، راه امید رهایی زحمتکشان و همه ی ایرانیان را خلق کنند. تردیدی نیست که ،این همبستگی ملی، نقطه اتکای مردم ایران برای حرکت به سوی پیشرفت و غلبه بر دیو یاس و بی اعتمادی و به ویژه، آزادی همیشگی خواهد بود.

حشمت اله طبرزدی

دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران

۵ مهر ماه ۱۳۹۴ خورشیدی

کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0