صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > بيانيه منصور اصانلو : صدای سوم در انتصخابات مهندسي شده حكومت اسلامي

بيانيه منصور اصانلو : صدای سوم در انتصخابات مهندسي شده حكومت اسلامي

يكشنبه 28 فوريه 2016

صداي سوم : دستاورد انتصخابات این دوره مجلس، تولد صدای سوم است

هم میهنان ! در اين گرد وخاك به پا شده ما صداي سوم را تشكيلاتي كرديم واين گام مهمي است. فقط بايد روي كار خودمان تمركز كنيم وبراي دموكراتيك كردن فضاي كشور نيروي محركه دموكراتيزاسيون را همينطور سازماندهي كنيم ودائم نشان دهيم كه الترناتيو دموكراسي خواه خارج از حكومت شكل گرفته كه دموكراسي خواه هاي درون حكومتي با وجود اين نيروي فشار دموكراتيك خارج از حكومتي ،بهانه بيشتر و فشارممتدی را براي تلاش هاي دموكراتيك خود داشته باشند ودر رقابت با ما كه دموكراسي خواه هاي خارج از حكومتي هستيم، مجبور شوند گام هاي بزرگتري براي دموكراتيك كردن كشور بردارند چون در غير اين صورت ميبينند كه نيرويي در ميدان هست كه استعداد جذب تمام اراي انها را دارد . عملا همكنون رقباي هم سو خواهيم بود ودر دراز مدت چه بسا رفيقان هم جهت براي گسترش هر چه بيشتر ازادي ودموكراسي در ميهن باشیم.

ما در صندوق ازاد ودموكراتيك با تمام مشكلات موجود تا كنون موفق به ثبت ده هزار رای شده ايم ، وهنوز راه هاي دسترسي به صندوق در داخل كشور بسته است ، که با ارسال فیلتر شکن ها با سانسور حکومتی میجنگیم. وبیش از 2500 رای یاران ما به صندوق ترسیده است. با این حال تازه توجه بسياري از افراد وجريان ها به جنبش همبستگي جلب شده است و ما تازه در اول راه هستيم ، كمك وهمفكري وراهنمايي ومعرفي اين جريان مي تواند ، اين صداي سوم را گسترده تَر كند ومردم را اميدواركنيم كه ،ديگر لازم نيست دنباله روي حكومت وجناح هاي حكومتي باشند وبا وجود جنبش همبستگي راه جديد براي مزد بگيران وستم ديده گان وتحريم كنندگان ومخالفان واقعي گشوده شده است ! همبستگي ، روش خردمندانه وشبكه اي ومدرن را زير بناي روش تشكيلاتي وسازماندهي خود برگزيده است . اين جنبش وصندوق راه جديدي را پيش روي مبارزان دموكراسي خواه گشوده است، راه اميد و همبستگي وازادي خواهي خردمندانه وهمه جانبه نگررا .

شما در ايران بدون انكه قدرت اجتماعي ايجاد كنيد نمي توانيد حزب ايجاد كنيد حكومت همه را در هم مي كوبد اما با ايجاد مراكز تجمع وگفتگو ونشان دادن درد هاي مشترك ودرمان هاي مشترك وشكستن جو ترس وياس مراكز تجمع وپايه هاي ايجاد احزاب مدرن ودموكراتيك وازاد را پديد اوريم بدنه اين احزاب بر شانه هاي همين جنبش ها وسنديكاها ها وشوراها وجنبش ها ي إزاديخواهي استوار خواهد شد ، وگرنه هنوز هم ما حزب وسازمان هاي واقعي وكاملا تشكيلاتي داريم ، كه به علت سركوب شديد حكومتي به ناچار در خارج از كشور هستند وسر شاخه هايشان در داخل فعاليت هاي محدودي دارند !

جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه با لایه بیرونی سیاسی همبستگی برای رسیدن به دموکراسی وحقوق بشر در ایران ، این امر سترگ را در دستور کار خود قرار داده است.

منصور اصانلو

8اسفند 1394

کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0