صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > سال 95 را به سال اگاهی بخشی و همبستگی تبدیل کنیم:حشمت اله طبرزدی

سال 95 را به سال اگاهی بخشی و همبستگی تبدیل کنیم:حشمت اله طبرزدی

دو شنبه 21 مارس 2016

عید فرخنده ی باستانی را شاد باش می گویم.

این عید فرخنده ی باستانی که پیوند دهنده ی همه ی ما ،با گذشته ،تاریخ،تمدن و نیاکان خود است را به شما شاد باش می گویم.می دانم وضعیت کنونی ما ،مناسب با فرهنگ و خرد تاریخی ما ایرانیان نیست ،بلکه ، نتیجه ی بی خردی خود ما، در دیروز است.امروز حکومتی بر ما مسلط است که با خرد تاریخی ما در ستیز است و به همین دلیل، پایه ی حکمرانی اش را بر زور و سرنیزه گذاشته است.امروز بیشینه ی مردم ایران ناراضی هستند اما فقط به این دلیل که از نیروی سازمان یافته ی ملی،دموکرات و مستقل بهره مند نیستند، از هر اقدام رهایی بخش محروم و نا توان هستند. به نا گزیر از ستم خامنه ای و یاران و متحدانش ، به کسان دیگری پناه می برند که اگر چه،با بخش هایی از خواسته های مردم همدلی نشان می دهند اما به هیچ وجه، رهایی بخش نبوده و خواهان حفظ فرهنگ و ایدئولوژی خرد ستیز و واپس گرای حاکم هستند.

از این رو است که من همه ی نیروهای دموکراسی خواه و ملی را به یگانه رمز پیروزی و راه رهایی، یعنی امر اگاهی بخشی مضمونی و همبستگی برای تشکیل نیرویی کارساز و شایسته برای تحقق خواسته های ایرانیان خرد ورز از هر قوم یا حزب و گروه ، دعوت می کنم.

سال 1395 خورشیدی را باید سال اگاهی بخشی به توده ها و همبستگی، حول خواسته های ملی بدانیم. باید در سال 95 ، بیش از پیش تلاش خود را بر این قرار دهیم که توده ها بیش از گذشته با حقوق اساسی خود اشنا شده و بیش از این اجازه ندهند، حکومت متکی یر عوامفریبی و ستمگری، حقوق انها را زیر پا بگذارد.نا اگاهی نسبت به حقوق اساسی و چگونگی دستیابی به ان،از مهم ترین ضعف های بخش های بزرگی از مردم ما و بلکه نخبگان ، در شرایط کنونی است.

همچنین با توجه به تشکیل کمپین معیشت(فریاد گرسنگان)، همت خود را بر همبستگی جنبش های اجتماعی در جهت اعاده ی حقوق گرسنگان و مزدبگیران ، قرار خواهیم داد.
بنابر این، اگاهی بخشی و همبستگی را دو وظیفه ی خطیر ازادیخواهان و مبارزان راه ازادی می دانم و امید فراوان دارم در سال پیش رو،با تقویت این دو عنصر اساسی در راه رهایی مردم ایران از چنگال فقر، ستم و واپس گرایی ، با سرعت بیشتر به هدف نهایی نزدیک شویم.

حشمت اله طبرزدی-دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی و کمپین معیشت(فریاد گرسنگان).

نوروز 1395 خورشیدی.

کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0