صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > کارگران شاغل و بازنشسته نیشکر هفت تپه بار دیگر دست به تجمع زدند

کارگران شاغل و بازنشسته نیشکر هفت تپه بار دیگر دست به تجمع زدند

چهار شنبه 19 ژوئيه 2017

اتحادیه آزاد کارگران ایران: در ادامه اعتصابات و تجمعات ماهها و هفته های گذشته کارگران شاغل و بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه، صبح امروز نیز محوطه این شرکت صحنه اعتراض و حق خواهی متحدانه آنان بود.

در پی ماهها دوندگی و اعتراضات بی وقفه ٣۴۱ کارگر بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه نسبت به عدم واریز سهم ۴ درصدی کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی، طی روزهای گذشته بطور رسمی به آنان اعلام گردید این مسئله حل شده است و کارگران با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی میتوانند پیگیر تکمیل سیکل بازنشستگی خود شوند. اما با مراجعه این کارگران به تامین اجتماعی معلوم شد کارفرما سهم چهارصدی خود را بابت ۱۶۰ نفر از ٣۴۱ کارگر واریز نکرده است.
بد عهدیها و به سخره گرفتن زندگی و سرنوشت ٣۴۱ کارگر، که عمری را با رنج و محنت در نیشکر هفت تپه کار کرده و اینک در سن بازنشستگی قرار گرفته اند، در حالی از سوی مالک خصوصی این شرکت ادامه دارد که حراست کارخانه از ورود آنان برای پیگیری حق و حقوق شان به شرکت جلوگیری میکند و آنان ۱۵ ماه است برای برخورداری از حقوقی ناچیز در سن بازنشستگی، در رنج و عذابی مضاعف گرفتار آمده و از سوی حراست و مسئولین شهرستان با اتهاماتی از قبیل اغتشاش و بر هم زدن نظم مواجه میشوند.

ستم و تحمیل ناامنی بر زندگی کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که از مقطع واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، کارگران شاغل این شرکت نیز برای دریافت دستمزدهای خود بطور مرتب دست به اعتصاب و اعتراض میزنند و هر بار پس از چندین ماه تاخیر، با خون دل موفق به دریافت یکماه از دسترنج ناچیز خود میشوند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در تداوم این وضعیت محنت بار در شرکت نیشکر هفت تپه، صبح امروز نیز کارگران شاغل و بازنشسته این کارخانه، همچون ماهها و هفته های گذشته بار دیگر با تجمع در مقابل ساختمان اداری شرکت خواهان دریافت مطالبات مزدی و بازنشستگی خود شدند.

بنا بر این گزارش، در پی این اعتصاب از سوی کارگران شاغل، کارگران بازنشسته نیز که بدنبال مراجعه به سازمان تامین اجتماعی از بد عهدی کارفرما مطلع شده بودند به آنان پیوستند و علیرغم ممانعت مامورین حراست از ورودشان به محوطه صنعتی شرکت، با خشم و اعتراض وارد آنجا شده و سپس بدلیل عدم پاسخگوئی مسئولین به سوالات و خواستهایشان، با ورود به نیروگاه کارخانه، برق شرکت را قطع کردند.

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی اقدامات اعتراضی از سوی کارگران بازنشسته ای که سهم ۴ درصدی آنان به صندوق تامین اجتماعی پرداخت نشده است، به آنان اعلام گردید مقطع بازنشستگی آنها به جای اسفند ماه ۱٣۹۵ از اسفند ماه سال ۱٣۹۶ حساب خواهد شد که این امر خشم کارگران را برانگیخت و آنان با رد چنین وعده پوچی اعلام کردند همچنان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

اعلام این وعده از سوی مسئولین شرکت نیشکر هفت تپه به ۱۶۰ کارگر بازنشسته در حالی است که آنان از اسفند ماه سال ۹۵ بدلیل اعلام بازنشستگی شان در کارخانه شاغل نبوده اند و در این مدت با توجه به عدم دریافت حقوق ماهیانه، در شرایط بسیار مشقت باری زندگی کرده اند. همچنین با توجه به عدم پاسخگوئی مسئولین شرکت به کارگران اعتصابی شاغل، آنان نیز اعلام کردند تا دریافت حقوقهای معوقه خود دست از اعتصاب نخواهند کشید. کارگران شاغل شرکت نیشکر هفت تپه با احتساب حقوق تیر ماه جاری، در حال حاضر سه ماه دستمزد بعلاوه پاداش و بهره وری سال‌های ۹۴ و ۹۵ را از کارفرما طلبکارند.

کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0