صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > اعتصاب دارنده گان ماشین های استیجاری در نیشکر هفت تپه

اعتصاب دارنده گان ماشین های استیجاری در نیشکر هفت تپه

چهار شنبه 25 اكتبر 2017

ماشین های استیجاری شرکت نیشکرهفت تپه،شامل اتوبوس، مینی بوس و وانت که جهت ایاب وذهاب پرسنل مورداستفاده قرار می گرفتند دست به اعتصاب زده اند.

دارنده گان بیش از یکصد وسیله نقلیه دراعتراض به پرداخت نشدن حقوق های خود دست به اعتصاب زده اند. اکثرماشین های مورد استفاده که وانت استیجاری می باشند ازبهمن ماه۹۵حقوق خود دریافت نکردند. دارندگان ماشین ها، بدلیل مشکلات مالی، حتی ازتامین سوخت وسائل نقلیه خود ناتوان هستند اما تاکنون به خواست آنها رسیدگی نشده است.

همزمان کارگران، پیمانکاران ومالکین ماشین های استیجاری سبک وسنگین ، بازنشسته ها جهت دریافت سنوات و کارگران درشرف بازنشستگی برای پرداخت۴ درصد سهم کارفرما، دست به اعتراض زده اما هرباربا جواب واهی و سرخرمن مسئولین شرکت روبرو بوده ایم.

اخیرایکی ازاعضای هیئت مدیره شرکت نیشکر، درجواب کارگران گفته بود " مگرما سرگنج نشسته ایم که شما حقوق می خواهید"!!
کارفرما به جای جواب گویی وپرداخت مطالبات، برای ما کارگران پرونده سازی ( امنیتی و قضایی ) می کند و حتی مسئولین محلی واستانی هم، درمقابل کارفرما سکوت کرده وقادر به دفاع ازحقوق ما کارگران نیستد.

کمترین خواست ما کارگران درشرایط کنونی ازدولت این است که بدلیل ناتوانی بخش خصوصی ازارائه مطالبات ما کارگران در نیشکر هفت تپه ، این شرکت از بخش خصوصی باز پس گرفته و تحت نظر دولت قرار گیرد.لازم به توضیح است که مدیران بخش خصوصی و مالکین فعلی شرکت نیشکرهفت تپه خود اذعان می کنند که ما خود بخشی ازقدرت ودولت هستیم .

ما خواست ها و مطالبات عاجل خود ( در شرایط کنونی ) را بارها یاد آورشده ایم و دراینجا برای چندمین بار، آن را دوباره تکرارمی کنیم :

خواست دریافت، ۴ ماه حقوق معوقه و پاداش سال۹۴و۹۵- حقوق بهمن واسفند ماه ۹۴ ، روزمزدها - پرداخت مطالبات تعاونی مصرف حدود۴۰۰ میلیون تومان ( که باعث انحلال تعاونی شدند)- پرداخت حق عضویت بیمه تکمیلی کسرشده ازحقوق پرسنل به صندوق تکمیلی پرسنل حدودا یکسال- پرداخت ۳ماه حق بیمه ماهیانه کارفرما به تامین اجتماعی- توزیع لوازم التحریرمدارس- جیره ماه رمضان- پرداخت ۱۰میلیارد سهم ۴ درصد حدود۲۰۰ نفراز، نی بران فصلی، جهت بازنشستگی که مصوبه مجلس است - انتظاربیش از۳۰۰ کارگر دائم جهت پرداخت ۴درصدسهم کارفرما به بیمه، جهت بازنشستگی وهزاران فلاکت و بدبختی دیگر، که دولت باسیاست های مخرب خود، شرکت وکارگران وخانواده های آنان رابه سیه روزی کشانده است .

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، خواهان پرداخت فوری تمامی مطالبات پرسنل می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0