صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > آزادی محمود صالحی، پیروزی مقاومت بر استبداد - حسن رحمان پناه

آزادی محمود صالحی، پیروزی مقاومت بر استبداد - حسن رحمان پناه

جمعه 24 نوامبر 2017

بعد از ظهر روز پنج شنبه ٢ آذر ١٣٩٦ برابر با ٢٣ نوامبر ٢٠١٧ محمود صالحی چهره شناخته شده جنبش کارگری ایران و کردستان از زندان قرون وسطایی استبداد مذهبی حاکم بر ایران در شهرستان سقز آزاد شد.

محمود صالحی کارگر مبارز و مقاوم که از مریض های متعدد از جمله نارسایی شدید کلیه رنج می برد ، روز شنبه ششم آبانماه هنگامیکه بعد از دیالیز کلیههایش، قصد خروج از بیمارستان خمینی سقز را داشت ، توسط ٤ نفر از آدام ربایان جمهوری اسلامی و در برابر چهره نگران و بهت زده همرزم و همسرش نجیبه صالح زاده ربوده شد و به زندان مرکزی سقز منتقل گردید. بهانه ربودن محمود در شرایط بد جسمی، اجرای ٩ سال حکم زندان ایشان بود که فرمان مقامات قضایی رژیم اسلامی باید آنرا در زندان سپری می کرد. محمود صالحی با جسمی ضعیف اما با آرادهای پولادین به زندان رفت و در برابر قاضی ، شکنجه گر ، زندانبان و دیگر مردان خدا در اجرایی عدالت اسلامی در گوشه سلول ماند. آنان تصور می کردند جسم ضعیف محمود تحمل راده مستحکم ایشان را ندارد و تاب مقاومت نخواهد داشت و تسلیم می شود. محمود صالحی از سال ١٣٥٩ به زندان ، شکنجه ، آزار و اذیت جلاد عادت کرده و بیش از ٨ سال از بهترین دوران زندگیش را در سیاهچالها و شکنجهگاههای جمهوری اسلامی سپری کرده است . محمود فرزند کار و رنج و آبدید حرکت و جنبشی است که اگر چه دیوار زندانها بر دوش هم طبقهایهای ایشان بنا می شوند ، اما ویران کردن این شکنجهگاهها و تبدیل آنان به موزه یا تفریحگاه نسل های کنونی و اینده نیز رسالت این طبقه است. جمهوری اسلامی تصور می کرد ، محمود در زندان تنها است و او را از بین خواهد برد، اما جنبشی که محمود و صدها رزمنده طبقاتی دیگر از دل آن برخواسته و ایشان تنها یکی از رزمندهگان صادق آن است، تصمیم گرفت که او را تنها نگذارد و تا آزادیش از پای ننشیند.

فعالین و مبارزین جنبش کارگری و کمونیستی ایران در داخل و خارج کشور ، فارغ از هر درجه دوری و نزدیکی سازمانی و تشکیلاتی، در اعتراض به ربوده شدن، زندانی کردن و شرایط جسمی خطرناک محمود صالحی و برای آزادی فوری ایشان دست به کار شدند و اقدامات لازم را در دستور کار گذاشتند. فعالیت برای آزادی محمود و دیگر فعالین کارگری و سیاسی دربند، ابعاد فراکشوری به خود گرفت و نهادهای بین المللی کارگری و انساندوست در تقابل با دستگیری ایشان و در ضدیت با سیاست سرکوب و زندانی نمودن فعالین کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و اعتراضی در ایران ، اقدام به ابراز نارضایتی و محکومیت استبداد مذهبی حاکم بر ایران نمودند. اقدامات صورت گرفته و کمین های حمایتی از ایشان و دیگر زندانیان دربند نشان داد که محمود صالحی تنها نیست ، بلکه ایشان یکی از شاخههای تنومند درخت جنبش کارگری و انساندوستانه ایران است که استبداد مذهبی حاکم بر این کشور را به وحشت انداخته است. جانیان اسلامی با زنجیرکردن محمود بر روی تخت بیمارستان ، تصور می کردند که قادر به زنجیر کردن جنبش کارگری و جنبش عدالت خواهی در ایران هستند که محمود تنها یکی از چهرههای آن است. نشان دادن تصویر زنجیر استبداد بر دست و پای یک زندانی به شدت مریض ، اما مقاوم و سربلند، بیانگر به زنجیر کشیدن اکثریت جامعه هشتاد میلیونی ایران، توسط اقلیتی سودجو ، مفت خور، قاتل و انسان کش است. تصاویر محمود ،عمق فاجعه تحمیلی بر مردم ایران توسط حکومت الله را نشان داد. اما اگر به زنجیر کشیدن جامعه ایران توسط حکومت اسلامی بخشی از حقیقت است ، بخش مهمتر حقیقت این جامعه، وجود اعتراض ، مبارزه و رزمیدن برای پاره کردن زنجیرههای استبداد است . آزادی محمود صالحی در روز پنج شنبه دوم آذر ماه و علارغم میل نهاد سرکوبگر قوه قضائیه ، رئیس زندانها ، مسئولین دولتی و امنیتی ، بیانگر پاره شدن زنجیر استبداد و ترک برداشتن دیوار ضخیم دیکتاتوری مذهبی است که حلقههای اتصال این زنجیر را تنها مشت آهنین ، نیروی بی رحم سرکوب و کشتار ، زندان ، جلاد و زندانبان به هم وصل کرده است .

آزادی محمود صالحی قدمی موثر و جدی در آزادی دیگر فعالین کارگری و دربند ، زندانیان سیاسی و فعالین دستگیرشده دیگر جنبش های انقلابی ، اعتراضی و جاری است که میتواند سرآغار حرکت نیرومند تودهای در تعمیق شکاف فروپاشی استبداد مذهبی حاکم بر ایران باشد. مقاومت محمود صالحی در زندان و فعالیت شبانه روزی تمام کسانیکه برای آزادی ایشان در داخل کشور و در خارج کشور رنج کشیدن و فداکاری نمودند، از برگ های زرین مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران و ضدیت با استبداد مذهبی حاکم بر این کشور است.

اما در مبارزه برای آزادی محمود صالحی، سهم ویژهای نصیب "نجیبه صالح زاده" همرزم و همسنگر محمود صالحی می شود. نجیبه از روز وصلتش با محمود ،بخش از وجود ایشان ، از مبارزه و موفقیت هایش ، از کار و رنج و آوارگی، از زندان و شکنجه ، از محاکمه و بازجویی و رودرویی با قاضی و جلاد، از بیمارستان و دیالیز، از وکالت و دفاع از ایشان ، از ماندن روزها و شب ها در این شهر و آن شهر ، در جلو درب زندان و تحمل جواب رد نگهبان به فرمان بالادست در ممنوعیت ملاقات، از بردن پرونده مملو از نگرانی از وضعیت جسمی محمود نزد این پزشک و آن پزشک، از قبول مسئولیت "کمیته دفاع از محمود صالحی" ، و سرآنجام در بزرگ کردن ، سرپرستی و پرورش دو فرزند در غیاب پدر زندانی و هر بار روبرو شدن با صدها سوال بی جواب آنان ، بخشی از کارنامه و حقیقت زندگی این زن ، این مادر ، این مبارز و این انسان بزرگوار است . نجیبه نه به اعتبار محمود ، بلکه به اعتبار و همت خودش ، بعنوان یک زن کارگر، قابل تقدیر و ستایش است . جنبش کارگری ایران زنان برجسته و فداکار زیادی همچون نجیبه صالح زاده را در سینه خود پرورش داده و دارد. اما استبداد مذهبی حاکم و ضد زن در قدرت و متاسفانه فرهنگ و سنت مردسالار در جنبش کارگری ،اجازه عرض اندام به زنان ، بعنوان نصف جامعه و نیمه جنبش کارگری و طبقاتی ضدسرمایهداری را نداده است.

با آزادی محمود صالحی موجی از شادی و خوشحالی قلب های مبارزین و آزادیخواهان رزمنده جنبش کارگری و طبقاتی ایران و کردستان برای پایان دادن به کابوس جمهوری اسلامی بر حیات و زندگی مردم ایران را فراگرفته است. این موفقیت را باید تنها قدمی در راستای گامهای سترک تر جهت اقدامات هماهنگ و متحدانه دیگر به حساب آورد . باید از پای ننشست و نبرد برای آزادی چهرههای فعال و فداکار دیگر از جمله رضا شهابی ، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، رسول بداقی ، محسن عمرانی و دیگر زندانیان سیاسی ، محمد نظری ، خهبات دهدار و نیز بسیاری از فعالین اجتماعی و مبارزاتی که هنوز در بند جمهوری اسلامی ایران هستند را ادامه داد.

آزادی محمود صالحی پیروزی مقاومت بر استبداد و دیکتاتوری بود . این پیروزی نشان داد که حرکت و اقدامات فراکشوری و بین المللی نقش مهمی در پیروزی حرکت های کشوری دارند . جنبش کارگری ، جنبش جهانی و سرمایه ستیز است و نیرو و توان طبقاتی خود را از اقدامات مشترک ، اگاهانه و متحدانه کسب می کند. این پیروزی را باید پاس داشت و از درسهای به نتیجه رسیدن آن، برای بر داشتن گامهای رو به جلو دیگر آموخت.

کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0