صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > هر که با بازاری ها دربیافتد، ورمی افتد :عسکراولادي تازه مسلمان

هر که با بازاری ها دربیافتد، ورمی افتد :عسکراولادي تازه مسلمان

جمعه 8 دسامبر 2017

من و آقای خاموشی رفتيم انگليس، با يک لرد ملاقات کرديم، سفارت انگلستان باز شد ... در دوران جنگ هزار ميليارد دلار از خانه های مردم به ميادين جنگ رفت ... بازاریان چشم به راه دوران «سازندگی» هستند، با رفسنجانی یا بی رفسنجانی ... دکتر مصدق وقتی دچار بحران شد يک بازرگان معروف از شيراز آورد ... ما ده ميليارد دلار صادرات داشته ايم با دلار هزار تومان، حالا چهل ميليارد صادرات داريم با دلار چهارهزار تومان ... در اين سی سال ما ترکيه را ترکيه کرديم، ما شاهرگشان هستیم ... هر کس (رو به سوی «یار پیشین»، احمدی نژاد) با بازاری ها در بیافتد، ور می افتد / از سخنان عسکراولادي بازرگان «تراز اول» ايران با پاره اي افزوده ها

در دوران جنگ هزار ميليارد دلار از خانه های مردم به ميادين جنگ رفت

به جز در ده سال اخير که من به آن انتقاد مديريتی داريم ما در حرکت به سمت جلو بوده ايم. در دوران جنگ هزار ميليارد دلار از خانه های مردم کالا خارج شد و به ميادين جنگ رفت. جنگ را امام رهبری میکرد اما مردم کمک مالی میکردند

بازاریان چشم به راه دوران «سازندگی»، با رفسنجانی یا بی رفسنجانی

بعد از (جنگ و) اينکه «سازندگی» و به تبع آن طيف اختلافات سياسی شروع شد، هنوز در دنيا برو بيايی داشتيم. از 8 تا 10 سال پيش آرام آرام دچار سوءمديريت شديم. ما به راحتی میتوانستيم جلوی تحريمها را بگيريم. - به نظرم تيم اقتصادی دولت کارايی لازم برای مديريت اقتصادی کشور را ندارد ... تيم اقتصادی بايد کار خود را بکند و تيم سياسی هم مکمل آن حرکت و کار کند، بخش خصوصی میتوانست برود و تعامل کند، برای اينکه همه غربيها گفتند تحريم بر عليه دولت است نه بر عليه ملت (بخوان بازرای ها)، اما با سوءمديريت، تحريم عليه ملت (بخوان بازاری ها) اجرا شد و ما (بخوان بازاری ها) مخصوصاً در دو سال اخير خيلی صدمه خورديم

دکتر مصدق وقتی دچار بحران شد يک بازرگان معروف از شيراز آورد

من بارها گفته ام دکتر مصدق وقتی دچار بحران شد يک بازرگان معروف بنام محمد غازی را از شيراز آورد و مشاور کرد و او خيلی از کارهای مصدق را در صحنه های بين المللی جلو برد. اگر کودتا نشده بود برنده شده بودند کودتا نگذاشت و آن را هم آمريکايیها کردند. تيم اقتصادی ما میتوانست در کنار تيم سياسی قرار گيرد و مشکل را حل کند، منتها وقتی افزايش تحريم عليه ما به صورت قطعنامه درآمد، مسئول رسمی مملکت ما گفت اين کاغذ پاره است، هر چه داد زديم اين کاغذ پاره نيست… من به اين مديريتها اشکال دارم. خود ايشان به جای خود، تيم اقتصاديش در اين دو سال اخير توفيق نداشته است. تحريمها بوده و خيلی هم اثر بد داشته، اما چرا نتوانسته است تحريمها را به خوبی دور بزند و مديريت کند. نتوانستيم.

ما ده ميليارد دلار صادرات داشته ايم با دلار هزار تومان، حالا چهل ميليارد صادرات داريم با دلار چهارهزار تومان

تعارف کرديم که توانسته ايم، بله، من هم فرياد میزنم که توانسته ايم،صادرات ما رسيد و به مرز 40 ميليارد دلار، اما ايشان وقتی دولت را تحويل گرفت دلار 900 تومان بود، با دلار 850 تا 900 تومان ما 10 ميليارد دلار صادرات داشته ايم الان با دلار 3500 تومان 40 ميليارديم. پس ما کاری نکرديم. دلار 4 برابر شده و صادرات ما هم 4 برابرشده است. وقتی اينها را کنار هم میگذاريم میبينيم ما صادرات را افزايش نداده ايم. افزايش، افزايش پولیمان است، ما 10 ميليارد دلار صادرات داشته ايم با دلار 1000 تومان، 40 ميليارد صادرات داريم با دلار 4000 تومان. اينکه اثری ندارد

در اين سی سال ما ترکيه را ترکيه کرديم، ما شاهرگشان هستیم

بعضیها میگويند اين تحريم، پيشنهاد ترکيه بوده است؟ عسگر اولادی: ترکيه اينکار را نمیکند، ترکها میدانند که ما شاهرگشان هستيم. در اين 30 سال ما ترکيه را ترکيه کرديم. 20 سال قبل تورم ترکيه 70 درصد بود. ما سالی
50-40 ميليارد دلار از آنها خريد کرديم. مستقيم و غيرمستقيم قاچاق و غيرقاچاق. ترکيه هنوز نفت و گاز ما را میخرد.

من و آقای خاموشی رفتيم انگليس، با يک لرد ملاقات کرديم، سفارت انگلستان باز شد

تحريمهای شورای امنيت نيست و اجباری ندارد. از طرفی آلمانها يواش يواش پشيمانند. برای اينکه آلمان سالی 5 ميليارد به ما جنس میفروخت، ديدار وزير خارجه آلمان يا آقای صالحی نقطه عطفی است در اروپا. چرا تحريم بانک ملت را رفع کردند. اين آغازی است بر اينکه اروپايیها خطشان را از آمريکا جدا میکنند. اگر دولتهای اروپا نمیخواستند هرگز دادگاه های اروپا به نفع بانک ملت رأی نمیدادند ... هيچ چيز ابدی نيست. اگر مديريتمان تغيير کند به مديريتی که با حفظ ارزشها تعامل را بفهمد آرام آرام راه را باز میکنيم. من نوعی میروم در اتاق بازرگانی نيويورک و لندن می نشينم و يک سری کارها را حل میکنم، مثلاً سفارت انگليس بسته بود من و آقای خاموشی رفتيم انگليس، با يک لرد ملاقات کرديم، سفارت انگلستان باز شد. دولت اصلاً مشورت نمیکند. همه حرف من الان با دولت اين است که چرا مشورت نمیکند؟ مشورت کن، اگر ديدی به درد نمی خورد به کار نبر


هر کس با بازاری ها در بیافتد، ور می افتد

قسمتی را به خدا خرج سوء مديريت کرديم، خيلی راحت میتوانستيم قسمتی را هزينه کنيم که تحريم نشويم. وجدانها در دنيا نرخ دارد. تحريم هم برای کشورهای مختلف نرخ دارد. اين دنيا دنيای معامله است همين مدت هم شروع کند با بخشهای اقتصادی غيردولتی مشورت کنند، با اساتيد دانشگاهها، با اساتيد بازارهای سراسر کشور، ما در سراسر کشور کارشناسان اقتصادی ارزندهای داريم، شيراز، اصفهان، تبريز ، يزد و ...يزد از نظر تجارت سرآمد بود مرتب با اينها جلسه بگذارد، جلساتش را از اين حالت خشک سياسی در بياورد 5 ماه وقتش را برای اقتصاد بگذارد.هر کس (بخوان «یار پیشین»، احمدی نژاد) اعتقاد به گفت وگو ندارد توفيق هم ندارد

برگرفته از گفتگو های اختصاصی اتاق بازرگانی تهران با اسدالله عسگراولادی، «بازرگان تراز اول کشور» و رئيس اتاق بازرگانی ايران و چين

http://www.b-arman.com/html/yaddasht_58_bazar_v__ahmadinej.html

کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0