صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > کورش زعیم:۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران زمین "روز زن ایرانی"

کورش زعیم:۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران زمین "روز زن ایرانی"

دو شنبه 18 فوريه 2019

یک هدیه زیبای دیگر فرهنگ ایرانی به جهان، سپندارمذگان جشن بزرگداشت زن است. روزی که ایرانیان از هزاران سال پیش زنان و مادران خود را گرامی میداشته اند و آنان را سروران خانواده میشمردند، نه جزو اموال و بردگان مردان در فرهنگ هایی دیگر. اوستا زن را ریته سیه بانو میخواند، مهر و روشنایی زندگی. روز ستایش زن و آنچه او هست و به جامعه میدهد. اگر مردان بزرگی بوده اند، بخاطر زنان بزرگی بوده که آنان را زاده و پرورانده اند. نه تنها زنان ایرانی مردان بزرگی را به جامعه بشری تقدیم کرده اند، بلکه خود نیز در تاریخ ایران درخشیده اند.

فهرست زنان نامدار ما از آغاز تاريخ آنچنان گسترده و افتخارآمیز است که نام بردن از آنان محدود و معدود جلوه دادن آنان خواهد بود. ما دغدويه رازي مادر زرتشت و مبارز بزرگ عليه سوء استفاده از دين را داشتيم، و چيستا دخت زرتشت را داشتيم كه در دانش و خرد همتا نداشت. هلاله پادشاه بزرگ كيانيان كه همتاي او در ميان پادشاهان نبود. ما كاساندان همسر كورش را داشتيم كه اداره شاهنشاهی ايران را برعهده داشت و كفايت و مردمداري و دادگری او مردم را شيفته خود كرده بود و هنگام مرگ زودرسش مردم در سراسر امپراتوري سوگواری کردند. مانند آتوسا همسر داریوش، مادر خشايار شاه، شاعر و اديب برجسته ايران كه آموزش و پرورش همگاني را در ايران پايه گذاري نمود و بارها جنگهای داریوش بزرگ را فرماندهی کرد. يوتاب خواهر آريوبرزن كه در كنار برادرش تا پاي جان با مهاجمان به خاک ایران جنگيد تا هر دو کشته شدند. گُردآفريد قهرمان، بانو گشسب دلير، و زربانوي جنگاور كه هر سه مردان را سرآمد بودند. پرين، دانشمند بزرگ ايران، كه برگهاي اوستا را از سراسر جهان آن روز گرد آورد و به زبان پهلوي براي آيندگان بازنوشت.

مانند آرتمیس هخامنشي که خردمندترین و باهوش ترین فرمانده نیروی دریایی ایران بود. مانند آرته آ وزیر خزانه داری اشکانیان که تا کنون وزیری به همتایی او نیامده است. مانند آزرمیدخت، که کمتر پادشاهی باهوش تر و خردمندتر از او بود، و مانند پورانداخت پادشاه ساسانی، كه بر ده كشور آسيايي فرمانروايي ميكرد، کشور را از حالت جنگی دائم درآورد، صلح را به کشور باز گرداند و به اصلاحات داخلی از جمله لغو امتیازهای طبقاتی، گسترش عدالت در سراسر کشور، تعدیل مالیات ها و آزادیهای مدنی پرداخت. در زمان او شمار زيادي از سربازان ايران در جنگ با روم زن بودند. او زنی بود که حمله تازیان به ایران را پیش بینی کرده از فرماندهان ارتش خواست که اختلافات را کنار گذاشته به نیرومند کردن ارتش بپردازند. اگر این زن چند سال بیشتر فرمانروایی میکرد، ضربه جبران ناپذیر حمله عرب هرگز به پیکر ایران و فرهنگ ایرانی وارد نمیآمد و ما گرفتار این فرهنگ خرافی و زن ستیزي نمیشدیم.

تا تاریخ معاصر و انيس الدوله همسر ناصرالدين شاه، و نقش زنان ايران در جنبش تنباكو كه به ياد ماندني است. اين طاهره قزويني (قرت العين) زن برجسته دانشمند و شاعر و فاضل و سخنور بزرگ ايران بود كه نخست حجاب بردگي را بدور انداخت و سرانجام بدستور ناصرالدين شاه جاهل و فاسد به قتل رسيد. در جنبش مشروطيت، اين سردار بي بي مريم بختياري بود كه نخست با سواران خود وارد تهران شد و در بهارستان سنگر گرفت و با قزاقها جنگيد. و سرانجام پروانه فروهر که جان خود را در راه آزادی از دست داد، و نرگس محمدی و نسرین ستوده که زندگیشان در مبارزه با فساد و خشونت ساختاری در زندان تباه شده است. سدها زن ایرانی که علیرغم فشارهای حکومتی در عرصه های گوناگون درخشیده اند، و سدها زن ایرانی دانشمند و هنرمند و نوآور فراری داده شده توسط جمهوری اسلامی که در کشورهای بیگانه درخشش جهانی داشته اند و فرهنگ کهن ایران را پرآوازه تر کرده اند.

ما اكنون بجاي وفاداری به فرهنگ والاي ايراني هر تفاوت قانوني ميان زن و مرد را ننگ ملي بشماريم، سنت بيگانه و ناشايست زن ستیزی را بر جامعه خود تحمل ميكنيم. براستي اين مردان ناايراني هستند که در برابر زنان ایران زمين احساس حقارت میکنند و از رقابت با آنان واهمه دارند. آنان زنان جامعه ما را آزار میدهند، برابری تاریخی زن و مرد در ایران را انكار ميكنند، با او به خشونت رفتار ميكنند و از حقوق و حقوق بشري محرومش ميكنند. آن مردان عقب افتاده ذهنی و متحجر و بیسواد که گرفتار توهم برتری بر زن هستند، مردانی ناشایسته اند که خود را متعلق نه به فرهنگ ایرانی بلکه به یک فرهنگ عقب افتاده قبیله ای سرزمینی بیگانه می دانند. ما مردان ايرانزمين که شايستگي و خرد داریم باید به یاد داشته باشیم که این زن ايرانيست که ما را پرورش داده است.

کشور ما اکنون صحنه جنگ است، جنگ با جهالت، جنگ با خشونت و جنگ با فساد. افزون بر آنها، چیزی که در هیچ کجای جهان تجربه نشده، کشور ما صحنه جنگ فرهنگی و ساختاری علیه سرزمین و ملت ایران است. چهل سال نابودسازی فرهنگ و تاریخ پرعظمت ملت ایران، و ویران سازی همه زمینه های زندگی در کشور را تنها میتوان مشابه یا در تداوم نابودسازی های سده های یکم و دوم هجری توسط بیگانگان دانست. در این میان، باز این یک زن ایرانی است که کمر به مبارزه با این جنایت فرهنگی هولناک بسته و با تشویق و بسیج همه ایرانیان دلسوخته و میهن پرست و وقف تمام زندگی خود، چنان رهبری و سازماندهی و فعالیت و مبارزه کرده که کمتر سرداری در هیچ جنگی به این درجه تاثیرگذاری نرسیده است. زن ایرانی معاصر هم در تاریخ فرهنگ ایران جاودانه خواهد شد.

از آنجا که زن ایرانی را سرآمد زنان جهان میشمارم، باید با نهادینه کردن این روز فرخنده سپندارمذگان بزرگداشت شود. باز پیشنهاد سال ۱۳۸۸ خود را تکرار میکنم که روز ۲۹ بهمن، بنام "روز زن ایرانی" در تقویم ایران ثبت گردد و این آیین زیبای ایرانی باززنده سازی گردد. افزون بر آن، پیشنهاد میکنم که در این روز هر ساله درخشان ترین چهره زن ایرانی که در رشته خود یا در خدمت به میهن، ایران را در جهان سربلند کرده باشد به نام "زن ایرانی سال" برگزیده و ستوده و بزرگداشت شود.

کورش زعیم

هموند شورای جبهه ملی ایران (سامان ششم)
۲۹ بهمن ۱۳۹۷خ

کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0