صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > نقش جبهه ملی در ترور رزم آرا ... !

نقش جبهه ملی در ترور رزم آرا ... !

سه شنبه 12 مارس 2019

چندروزقبل یکی ازدوستان بسیارعزیزوفرهیخته وآگاه به مسایل سیاسی وتاریخی، نامه ای را به من نشان دادند که دربعضی ازرسانه ها انتشاریافته ونویسنده آن شخص ناشناسی بنام علی ... بوده این نوشته باعنوان : « نقش جبهه ملی درترور زرم آرا » سراسرتوهین وهتاکی وجعل سند وتهی ازهرگونه استدلال منطقی وتاریخی بود. ازمن خواستند که به این نامه پاسخی دهم. گفتم این نوشته ارزش پاسخگویی نداردچون اطمینان دارم که نویسنده آن ازجمله کسانی است که عقده حقارت دارند ومیخواهند با لکه دارکردن وتوهین به شخصیت های سیاسی وملی که مورد احترام مردم قراردارند خود را به این طریق مطرح کنند ولی متاسفانه امکان دارد که نسل جوان تحت تاثیرآن قرار گیرند. لذا اجبارا به چند نکته ازآن اشاره میکنم.

1 – به این نویسنده توصیه میکنم ابتدا کتاب خاطرات وزندگی نامه رزم آرا را مطالعه کرده ونطق های اورا درمجلس شانزده مورد بررسی قرارداده سپس اظهارنظرکنند.

2 – این نویسنده با کینه ای که ازمصدق دردل داشته نطق های دکترمصدق را درمجلس چهارم به تاریخ 23 خرداد 1304 را با نطق های مصدق درمجلس شانزده به تاریخ 14 تیرماه 1329 درهم آمیخته ونتیجه گیری کرده، درحالیکه جبهه ملی درهمان جلسه مجلس اعلام کرد : « ما نمایندگان جبهه ملی که دراین مجلسیم با هرگونه دولتی که روی اصول دموکراسی وسنن پارلمانی تشکیل نشود مخالفیم وازهرگونه فداکاری دراین مبارزه ولو به قیمت جان ما تمام شود خودداری نداریم ».رزم آرا درتمام دوران نخست وزیری هیچگاه طرحی دررابطه با نفت نداد.

3 – آن شخص سعی کرده ترور زرم آرا را به مصدق ودکتر فاطمی ربط دهد اونمیداند که دکترمصدق دردوران نخست وزیری درلیست ترور فدائیان اسلام قرارداشت ودکتر فاطمی توسط همان گروه ترور شد. نواب صفوی مدت 21 ماه درحکومت دکتر مصدق درزندان بسرمیبرد وپس از کودتا آزاد شد. گروه فدائیان اسلام طی سالیان کسروی ، هژیر، رزم آرا، دکتر فاطمی، منصوروعلا را ترورکردند آیا اینها به خواسته جبهه ملی بود.؟!

4 – پس ازگذشت شصت وپنج سال وانبوهی ازاسناد ومدارک درتایید کودتا هنوزاین شخص کودتای 28 مرداد را کودتا نمیداند ومیگویدازمصدق بت ساخته اند.

5 – این مردک درپایان نوشته خود اظهارفضل کرده وتمام مبارزات ملت ایران دردهه سی برای ملی کردن صنعت نفت ودرگیری ملت با بزرگترین قدرت استعماری روزجهان ومراجعه به سازمان ملل ودادگاه لاهه واتحاد سه نیروی بزرگ آمریکا، انگلیس، روسیه علیه حکومت ملی ایران درنتیجه کودتای 28 مرداد همه وهمه هیاهوی بسیار برای هیچ دانسته است.

6 – طی هفتاد سال چه بسیار کتابها،مقالات،یادنامه ها،سمینارها،دررابطه با مسائل دهه سی انتشاریافته (موافق ومخالف) از جمله کتاب « قلم وسیاست » به قلم مرحوم سفری درهشت جلد واخیرا دانشمند ومحقق محترم دکترمحمدامینی درهفتصد صفحه با عنوان « سوداگری با تاریخ » بصورت مستدل با ارائه مدارک واسناد دوران نخست وزیری دکترمصدق را به تصویر کشیده است. ودو فصل آن اختصاص یافته به ترور رزم آرا ومسائل فدائیان اسلام . لذا به این نویسنده توصیه میکنم قبل ازاظهارنظراین منابع را مورد مطالعه قراردهد.

جمال درودی - 20/12/1397

کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0