صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > بیانیه‌ها > بیانیه جبهه ملی ایران – سامان ششم به مناسبت روز جهانی کارگر ۱۱ اردیبهشت (...)

بیانیه جبهه ملی ایران – سامان ششم به مناسبت روز جهانی کارگر ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 1 مه 2019

روز جهانی کارگر نخست در ۱۸۸۲ در امریکا و کانادا توسط کارگری پیشنهاد شد و در ۱۸۸۶ پس از یک درگیری تلخ کارگران با پلیس نیویورک رسمی شد و تا کنون در همه جهان برگزار میشود. ما این روز را به هم میهنان کارگر شادباش می گوییم؛ هرچند که روز کارگر در جمهوری اسلامی توأم با درد است، روز یادآوری هر آنچه بد است که بر سر کارگران زحمتکش و ستمدیده ما می آید. روز کارگر در ایران تنها روزیست که جمهوری اسلامی به یاد کارگران میافتد تا وعده های توخالی خود را سالانه تحویلشان بدهد، و آنان را که باور نمیکنند کتک بزند، تهدید کند و به زندان بیاندازد.

روز جهانی کارگر روز همبستگی جهانی کارگران است، روزی که همه کارگران سر می افرازند که ما هستیم و باید به ما گوش فرا دهید. ما که نیروی پیشرانه تولید و توسعه صنعتی و کشاورزی هستیم، نباید در فقر و محرومیت بسر بریم. روز جهانی کارگر یادآور تلاش بخشی از جامعه است که همواره حقوقشان از سوی دولتها، قدرتمداران و سرمایه داران، به ویژه در کشورهای استبدادی که کارگران حق گردهمایی و سازماندهی و همبستگی ندارند، نادیده گرفته میشود.

ما به حاکمیت جمهوری اسلامی که با بی توجهی به نیازها و حقوق قانونی و جهانی کارگران، و نیز با نابود کردن صنعت و کشاورزی و جانشین کردن آن با واردات کالاهای قابل تولید در داخل کشور از کشورهای درجه سه، جامعه کارگری ما را به بیکاری و فقر و ناامیدی کشانده هشدار میدهیم که اگر کارگران برخیزند شما فرو خواهید خزید.

ازسوی دیگر، سیاستهای غلط اقتصادی جمهوری اسلامی، توسعه اقتصاد دلالی و ضدتولید، گسترش فرهنگ و حجم قاچاق، فساد حیرت انگیز، بذل و بخششهای بی دلیل به خارجیان، تنش آفرینی های بی مورد در فرامرز، انحصارگری دراقتصاد و کنترل منابع مالی کشور و بی اعتنایی به نیازهای تولیدگران، باعث ورشکست و یا تعطیل شدن دائمی و مستمر کارخانه ها و کارگاههای تولیدی، ابداع و رشد قراردادهای موقت خدمات انسانی و درنتیجه کاهش کیفیت وامنیت شغلی شده است. ما از حاکمیت جمهوری اسلامی میخواهیم که هرچه زودتر به خواستهای زیر که کمینه نیازهای کارگر ایرانی است تن در دهد:

– آزادی سازماندهی و همبستگی صنفی، اعم از اتحادیه، سندیکا یا فدراسیون برابر با اصل ۲۶ قانون اساسی.

– آزادی گردهمایی برای اعتصاب و اعتراض به شرایط کار، دستمزد و خدمات رفاهی برابر با اصل ۲۷ قانون اساسی.

– برخورداری از حداقل دستمزد و مزایا برای یک زندگی آبرومند، برخورداری از تعداد ساعات کار برابر با استانداردهای جهانی.

– برخورداری از بیمه تامین اجتماعی، بیمه های درمانی و بیمه بیکاری برای خود و خانواده.

– برخورداری از امنیت شغلی، و مزایای طبقه بندی مشاغل.

– برخوداری از محیط و لوازم ایمنی در محل کار.

– برخورداری از امکانات سوادآموزی و بهبود و روزآمدسازی مهارت های فنی و حرفه ای رایگان و نیز فرصت ادامه تحصیلات.

– برابری مرد و زن در محیط کار، برابری دستمزد و مزایا، و توجه به حقوق و مزایای افزوده زنان باردار و شیرده و مرخصی با حقوق برای آنان، همانگونه که در فرهنگ ایرانی هزاران سال پیش از اسلام اجرا میشده است.

– ممنوعیت کار کودکان برابر با قانونهای بین المللی، و اجبار به تامین امکانات آموزش اجباری و تغذیه رایگان برای آنان.

– برخورداری کارگران و خانواده های آنان از حقوق بازنشستگی، و فراهم آوری مشارکت کارگران در سود کارخانه ها، برابر با اصل ۲۹ قانون اساسی و قانونهای بین المللی.

– آزادی بی قید و شرط کارگرانی که به جرم اعتراض و اعتصاب و سازماندهی بازداشت و زندانی شده اند.

– جلوگیری از واردات و قاچاق بی رویه و نابودساز صنعت و کشاورزی کشور که تشدید کننده بیکاری و فقر در جامعه است.

ما انتظار معجزه از جمهوری اسلامی نداریم، ولی نظام آینده کشور ملزم به رعایت این اصول برای تامین نیازها و رفاه و خرسندی کارگران که از مهتمرین پایه های اقتصاد کشور هستند خواهد بود.

جبهه ملی ایران – سامان ششم

تهران – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸خ- ۱ مه ۲۰۱۹م
تلگرام جبهه ملی ایران (سامان ششم)فرخنده باد یکم ماه مه (۱۱ اردی‌بهشت )، روز مبارزه کارگران برای حقوق صنفی و اجتماعی خود؛ جبهه ملی ایران- اروپا این جشن را به همه زحمتکشان ایران شادباش میگوید

هموطنان آزاده،

در جمهوری اسلامی پس از سرکوب گروههای چپ که اتحادیه های کارگری پس از انقلاب را سازماندهی کرده بودند، از آنجا که شمار بسیار زیادی از صنایع بزرگ و بنگاههای اقتصادی توسط دولت مصادره شدند، هرگونه اعتراض، اعتصاب و بست نشینی کارگری ممنوع شد. جمهوری اسلامی نهاد حکومتی “خانه کارگر” را در رقابت با اتحادیه های کارگری و جانشینی آنها بوجود آورد و از آزادی سازماندهی انجمن ها، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در درون هر بنگاه اقتصادی یا فرابنگاهی (صنفی) جلوگیری کرد. کارفرمایان از تشکیل اتحادیه و یا عضویت در آن را جلوگیری می کردند و مجازات یا اخراج کارگر به علت اقدام برای سازماندهی یا عضویت در آن، معمول بود. اکنون که سندیکاهای محلی و پراکنده کمابیش تحمل می شود، از ایجاد سندیکاهای سراسری اکیدا ممانعت می گردد. در حالیکه همه صنف ها باید حق ایجاد همبستگی های حرفه ای در قالب کانون، سندیکا یا اتحادیه دارا باشند کارگران، کارمندان و دیگر گروههایی که دربنگاههای اقتصادی اشتغال بکار دارند، طبق هنجارهای بین‌المللی حق تشکیل اتحادیه یا سندیکا برای دفاع ازحقوق قانونی وتلاش برای بهبود شرایط زندگی وکار و تضمین امنیت شغلی خود را دارا هستند. اتحادیه ها نیز حق دارند برای افزایش قدرت رسیدن به هدفهای خود، اقدام به ایجاد ائتلافهای موقت یا دائم بصورت فدراسیون کنند.
جبهه ملی ایران از حقوق همه زحمتکشان ایران برای ایجاد تشکل های لازم برای بهترشدن شرایط زندگیشان پشتیبانی می‌کند.

جبهه ملی ایران-اروپا

۱۰ اردی‌بهشت ۱۳۹

كارنامه

کوروش زعیم : اگر کارگران برخیزند شما فرو خواهید ریخت
کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0