صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > حکم‌های سنگین زندان برای هفت مدافع حقوق بشر به‌خاطر دفاع به‌حق از حقوق (...)

حکم‌های سنگین زندان برای هفت مدافع حقوق بشر به‌خاطر دفاع به‌حق از حقوق کارگری

پنج شنبه 19 دسامبر 2019

برنامه‌ی نظارت نگرانی خود را از محکومیت و آزار قضایی خانم سپیده قلیان، آقای اسماعیل بخشی، آقای امیرحسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری و آقای امیر امیرقلی خانم عسل محمدی، و آقای محمد خنیفر ابراز می‌‌کند. این حکم‌ها‌ با هدف مجازات آنها به‌خاطر دفاع به‌حق آنها از حقوق کارگران صادر شده است.

فراخوان فوری برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

۱۸ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۷ آذر ۱۳۹۸)

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه‌ی مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره‌ی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه:

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر) از محکومیت خانم سپیده قلیان، فعال جوان حقوق کارگری، آقای اسماعیل بخشی، سخنگوی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، آقای محمد خنیفر عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، آقای امیر حسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری، و آقای امیر امیرقلی، و خانم عسل محمدی چهار روزنامه نگار و عضو هیئت تحریریه‌ی مجله‌ی اینترنتی به نام گام در دادگاه تجدید نظر مطلع شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، روز ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۳ آذر ۱۳۹۸) دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت این هفت مدافع حقوق بشر را به اتهام «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» (ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی) تایید کرد و هر یک را به پنج سال زندان محکوم کرد. این هفت مدافع حقوق بشر به‌خاطر فعالیت‌ها‌ی سندیکایی یا گزارش‌دهی درباره‌ی این گونه فعالیت‌ها‌ در چارچوب اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه [۱] در شوش، استان خوزستان در جنوب غربی ایران، محکوم شده‌اند. نگاه کنید به اطلاعات پیشینه [۲]. هر هفت تن آزاد و در خطر دستگیری به سر می‌برند.

دادگاه تجدید نظر همچنین محکومیت و حکم دو سال زندان آقای بخشی را به اتهام‌ «اهانت به رهبری» (ماده‌ی ۵۱۴) تایید کرد. آقای بخشی باید بیشترین حکم محکومیت یعنی پنج سال زندان را بگذراند.

برنامه‌ی نظارت نگرانی خود را از محکومیت و آزار قضایی خانم سپیده قلیان، آقای اسماعیل بخشی، آقای امیرحسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری و آقای امیر امیرقلی خانم عسل محمدی، و آقای محمد خنیفر ابراز می‌‌کند. این حکم‌ها‌ گویا با هدف مجازات آنها به‌خاطر دفاع به‌حق آنها از حقوق کارگران صادر شده است. برنامه‌ی نظارت از دولت‌مردان می‌خواهد فوری و بدون قید و شرط به آزار آنها و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ایران خاتمه دهند.

اطلاعات پیشینه:

در ماه نوامبر ۲۰۱۸ (آبان ۱۳۹۷) کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتصابی یک ماهه را آغاز کردند. خواست آنها دریافت دستمزدها‌ی عقب افتاده و بازگرداندن مالکیت این مجتمع صنعتی کشاورزی به مالکیت عمومی بود. هفت تپه بزرگترین مجتمع نیشکر در ایران است که هزاران کارگر را در استخدام خود دارد. روز ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ (۲۷ آبان ۱۳۹۷) چندین فعال حقوق کارگری دستگیر شدند.

آقای اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان و آقای محمد خنیفر، سه مدافع حقوق کارگری، روز ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ دستگیر شدند. آقای بخشی روز ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) و خانم قلیان روز ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) آزاد شدند. آنها زیر شکنجه ناگزیر از اتهام‌زنی به خود شده بودند و اعتراف‌ها‌ی آنها از تلویزیون پخش شده بود. این دو پس از آزادی اعلام کردند که زیر شکنجه ناگزیر از اعتراف شده‌اند. هر دوی آنها دوباره در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ (۳۰ دی ۱۳۹۷) دستگیر شدند. خانم قلیان تا تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) در زندان سپیدار اهواز ماند، سپس به زندان اوین و پس از آن در تاریخ ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) به زندان قرچک منتقل شد. آقای بخشی در زندان شیبان اهواز ماند و در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) به زندان اوین منتقل شد.

آقای محمد خنیفر در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸ (۱ آذر ۱۳۹۷) به قید وثیقه آزاد شد.

چهار روزنامه‌نگار اینترنتی نیز که درباره‌ی مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و از جمله حقوق کارگری و درد و رنج کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گزارش می‌دادند، دستگیر شدند.

خانم عسل محمدی ۴ دسامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آذر ۱۳۹۷) دستگیر و روز ۵ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۵ دی ۱۳۹۷) آزاد و دوباره در تاریخ ۴ اوت ۲۰۱۹ (۱۳ مرداد ۱۳۹۸) دستگیر شد.

آقای امیرحسین محمدی‌فرد و خانم ساناز اللهیاری هر دو در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۹ دی ۱۳۹۷) دستگیر و در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تهران زندانی شدند.

آقای امیر امیرقلی در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۹ (۲۶ دی ۱۳۹۷) در منزل خود در بابلسر در استان مازندران دستگیر شد. او ابتدا به زندان اوین و پس از یک ماه به زندان شیبان در اهواز منتقل شد و دوباره در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) به زندان اوین فرستاده شد.

شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز ۷ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۶ شهریور ۱۳۹۸) در پی محاکمه‌ها‌ی ناعادلانه در ماه اوت (مرداد) این هفت مدافع حقوق بشر را به حبس‌ها‌ی طولانی از شش تا ۱۶ سال محکوم کرد:

شش تن دیگر در آبان ۱۳۹۸ به قید وثیقه آزاد شدند:

خانم سپیده قلیان روز ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹ (۴ آبان ۱۳۹۸) یک روز پس از این که به اعتصاب غذای ۵ روزه خود در اعتراض به شرایط بازداشت خود و فشار وزارت اطلاعات بر اعضای خانواده‌اش پایان داد،‌ به قید وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان از زندان قرچک ورامین در جنوب تهران آزاد شد. آقای امیر حسین محمدی‌فرد و خانم ساناز اللهیاری به قید وثیقه به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون تومان از زندان اوین آزاد شدند. آقای امیر امیرقلی به قید وثیقه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد.

آقای اسماعیل بخشی روز ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ (۸ آبان ۱۳۹۸) به قید وثیقه به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون تومان آزاد شد.

خانم عسل محمدی در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۱۹ به قید وثیقه به مبلغ دو میلیارد تومان آزاد شد.

در عین حال، مقام‌های محلی قضایی آقای محمد خنیفر و پنج عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ــ ابراهیم عباسی منجزی، مسلم چشم آذر، محمود خدایی، ایمان اخضری، و یوسف بهمنی ــ‌ را که برای دیدار با نمایندگان مجلس راهی تهران بودند در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۵ مهر ۱۳۹۸) دستگیر کردند. هر شش تن روز ۹ اکتبر (۱۷ مهر) به قید وثیقه آزاد شدند.

اقدام‌ها‌ی درخواستی:

با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهید:
- در هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم سپیده قلیان، آقای اسماعیل بخشی، خانم عسل محمدی، آقای امیرحسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری، آقای امیر امیرقلی و آقای محمد خنیفر و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ايران را تضمين کنند؛
- کلیه‌ی اتهام‌های علیه خانم سپیده قلیان، آقای اسماعیل بخشی، آقای امیرحسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری، آقای امیر امیرقلی، خانم عسل محمدی و آقای محمد خنیفر و تمامی مدافعان حقوق بشر دیگر زندانی را لغو کنند و به کلیه‌ی اقدام‌ها‌ی آزاردهنده، ازجمله در سطح قضايی، علیه آنها و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ايران پايان دهند و انجام بدون مانع فعالیت‌ها‌ی به‌حق حقوق بشری آنها را بدون هراس از خطر، تضمین کنند؛
ـ تحقیقات فوری، جامع، غیرجانبدارانه و شفافی را درباره‌ی ادعای شکنجه‌ی آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان انجام دهند، مسئولان آن را شناسایی کنند، آنها را در دادگاهی مستقل مورد محاکمه قرار دهند و طبق قانون به مجازات برسانند؛ و غرامت کافی، موثر و فوری شامل خسارت و اعاده‌ی حیثیت متناسب به آقای اسماعیل بخشی خانم سپیده قلیان عرضه کنند؛
- در هر شرایطی اعلاميه‌ی سازمان ملل در باره‌ی مدافعان حقوق بشر را که در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۸ آذر ۱۳۷۷) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ویژه ماده‌ها‌ی ۱، ۶، ۹، ۱۱ و ۱۲ آن را؛
- تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی‌ها‌ی اساسی مطابق با موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌ها‌ی بین‌المللی که ایران نیز مُتعاهِد آنهاست، در هر شرایطی رعایت خواهند شد.

نشانی‌ها‌ در اینجا: https://fidh.org/24340
لطفاً به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور خودتان نیز نامه بنویسید.
**********
پاریس ـ ژنو، ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۷ آذر ۱۳۹۸)

لطفاً ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره‌ی این درخواست مطلع فرمایید.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که راه‌کار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.

پی نوشت‌ها‌:
[۱] دولتمردان شرکت نیشکر هفت تپه را در سال ۲۰۱۵ (1394) به بخش خصوصی فروختند. شرکت به زودی به‌شدت به شرکت‌ها‌ی خدمات عمومی و اداره مالیات بدهکار شد. مالکان آن برای مقابله با این مشکل تصمیم به تعلیق پرداخت دستمزدها گرفتند و این تصمیم باعث اعتصاب کارگران شد.
[۲] نگاه کنید به فراخوان فوری برنامه‌ی نظارت شماره‌ی IRN 007 / 0919 / OBS 072، ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹ (۲۱ شهریور ۱۳۹۸)؛ https://fidh.org/24744

********
تماس با برنامه‌ی نظارت برای اطلاعات بیشتر:
• Email: Appeals@fidh-omct.org
• Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
• Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0