صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > یادبود جان باختگان آبان ماه را گرامی میداریم : به احترام چهلمین روز کشتار خونین ابان (...)

یادبود جان باختگان آبان ماه را گرامی میداریم : به احترام چهلمین روز کشتار خونین ابان ۹۸

جمعه 27 دسامبر 2019

جبهه ملی ایران بعنوان یکی از کهن ترین سازمانهای سیاسی پشتیبان حقوق شهروندی مردم ایران که همواره در تاریخ علیه خودکامگی و فساد و خشونت ساختاری مبارزه کرده، رویارویی جنایت بار حاکمان جمهوری اسلامی علیه مردم بی دفاع معترض به شرایط اسفبار کشور و کشتار آنان را تقبیع کرده به حاکمان شدیدا هشدار می دهد که با بی خردی سرنوشت خود و شرایط را به راه بی بازگشت هدایت نکنند. آبان ماه سال 98 نقطه اوج نامحرم دانستن و ترس از ملت ستمدیده ایران بود.
کاشت تخم خشونت حاصلش خوشه ای از خشونت خواهد بود که اکنون در آستانه آن قرار گرفته ایم. چهل سال کارنامه جمهوری اسلامی حاکی از خفقان مستمر، دروغ و دزدی و خشونت مستمر برای خفه کردن هرگونه صدای اعتراض در گلو بوده است.
چهل سال تلاش کرده اید با عناوینی از قبیل ضد انقلاب و معاند و جاسوس و دشمن و غیره کوچکترین اعتراض ملت جان به لب رسیده را به حاشیه برانید و سرکوب کنید تا به فساد خود ادامه دهید.
احزاب و گروه های سیاسی ملی که می توانستند در شرایط بحرانی سخنگوی خواست های ملت باشند پیوسته سرکوب شده اند و کار به جایی رسیده و حاکمیت دایرۀ خودی و ناخودی را هم چنان تنگ کرده که اینک بخشی از گروه های منتقد درون حاکمیتی نیز حق اظهار نظر ندارند.
یکی از ثروثمندترین ملت های جهان در اثر سوء مدیریت در عرصه های اقتصادی و سیاسی و فساد گسترده جمهوری اسلامی چنان دچار فقر فلاکتباری شده که به تعبیر خود شما شصت میلیون از هشتاد میلیون جمعیت کشور نیازمند کمک معیشتی برای سیر کردن شکم خود است. آیا این همان وعده هایی است که در 57 به ملت داده شد؟
آنچه که در آبان ماه امسال روی داد نمونه کوچکی از خشم فروخفته ملت ایران بود که شما با شدیدترین شیوه پاسخ دادید و این پاسخ تکلیف ملت ایران را با شما تعیین کرده است. شما خشونت مرگبار را برای ملت نهادینه کرده اید و شما آنچه را درو خواهید کرد که خود کاشته اید.
جبهه ملی ایران ضمن همدردی با خانواده های جانباختگان راه آزادی، خود را در سخت ترین شرایط همراه و همگام ملت ایران دانسته و از حقوق بایسته آنان دفاع خواهد کرد.
کورش زعیم
هموند جبهه ملی ایران – سامان ششم
پنجم آذر 1398خ


وجدان در برابر کشتار قد بر می افرازد۰

زمانه سیاه وبیداد استبداد ابان ماه برگ دیگری از تاریخ ایران را به نام کشتار ٬ ننگ سیاه ٬ ظلمت علیه بشریت رقم زد۰

دوره ای که حمله ها وکشتارهای خونین به توده های مردمی که گرسنه وخسته از نظام در اعتراض به خیابان ها امده بودند تفنگ های خشم استبداد و جباریت به جان های ازاده مردم دست درازی کردند خون صدها انسان های بی گناه را به زمین ریختند۰
ابان ماه خونین ترین جنایت تاریخی استبداد علیه مردمی است که بانگ‌اعتراض علیه فقر و بیکاری براورده بودند۰

خودکامگی ها درمتن پایان ناپیدای زندگی بشری لحظه ای کوتاه بیش نیستند۰
که هرانچه بخواهند خودکامگان بر پویایی زندگی بشری راه بربندند ۰ پس از درنگی کوتاه به کناری رانده می شوند۰

تاریخ ایران زمین درس های گرانبهایی دربردارد که ارزان بدست نیامده است ۰
ولی ارزان در اختیار کسانی که اگاه باشند قرارمی گیرد۰
واگر اموخته نشود به بهای گرانی پرداخت خواهد شد۰
ادم کشی وجنایت علیه بشریت هرگزا ؛ در هیچ مکتبی نیست ٬ ادم کشی است و بس؛»۰
حمله وکشتار خونین حوادث اخیر برچند استان های کشور که به زعم حاکمان ایران علیه دین و ایمان صورت پذیرفت نمی تواند توجیه اش کرد ۰ جنایت است ٬ جنایت است وجنایت بشری است۰

برسرتوده های مردم بی پناه وگرسنه وخسته از نظام چه می اورید وچه می کنید؟
که فردای رستاخیز ودرپیشگاه خداوند وپیامبر چه دلی از مردم می اشوباند وحساب پس خواهند ستانید وجنایت وکشتار وخون هایی که ریخته اید۰
چه وحشنتناک است این جنایت زندگی ستیز وزندگی کش؛
که با قدرت طلبی های مهار ناپذیرش چنگ دراز می کند وجان های ازاده را می گیرد تا همه جان ها را زیرسلطه جباریت تامگرایی خود دراورد۰
براستی چه هولناک است چه سکوت سردی وسیاه یکنواختی وملال آوری که ایران را در خود فرو میبرد۰

اگر چه گذشت زمان سیاه واستبداد را تاب می اورد ووقتی که لحظه ای کوتاه به خاموشی گرفتن فرو می رود؛

اما ازادی سیاسی زاییده می شود وسربلند می کند

باهرانسانی که زاییده می شود وجدانی نو٬ پا برعرصه زندگی می گذارد همواره جان های ازاده ای از میان انان برخواهد خاست که برتکلیف انسانی خویش اگاهی می یابد وبرای دفاع از حقوق انسان ها به میدان نبرد ومبارزه دیرینه سال استبداد پیشگان پای بگذارد ونبرد کند۰
خودکامگی ها‌نیز سرانجام از توان می افتد٬ وپیر وفرسوده می شود وازپای می افتد۰
نسل ما می داند که تلاشی تقریبا دیوانه وار باید میان ملت خود صلحی برقرار کند ۰
بااشتی دادن مجدد همه مردم وکار وفرهنگ وساختن کشتی نوح دیگر ٬ گشتی یگانگی با مدد همه مردم این کار عظیم را پیش ببرد۰

زور همیشه در دست مردم ۰

وزمامداران برای حفاظت خودهیچ چیز جز قدرت وعقیده ونظر مردم نسبت به انها ندارند۰
حکومت فقط برروی عقیده ونظر مردم مستقراست واین قاعده همان قدر نظامی ترین ومستبدترین حکومت ها را در برمی گیرد ٬ که ازادترین ومردمی ترین انها را»۰
ار این رو جادارد که هشدار داد که فریادهای خفته درگلو همیشه خاموش نمی شود
از کینه وفریاد مردم حذر باید کرد ‌که چشم های خشم مردم ایران مثل اتش زیر خاکستری است که به جوش اید واگر شعله های ان سر کشد هیچ دژ ٬ وپادگانی نمی تواند از سرایت ان به قرار گاه حکومت تان جلوگیری کند ۰

مردم را بازیچه هوس های قدرت وثروت تان قرار ندهید۰
تضمین ازادی وعدالت وحقوق شهروندی مردم را در هاویه خشونت کشتار تان تباه نسازید که امروز همین مردم گرسنه وخسته ایران قربانیان ستم وظلم همین نظام هستند۰
جامعه صبور ایران در برابر این ستم ها وکشتار ها ی خونین مدت زیادی در خاموشی نخواهد ماند
همچنانکه مارگریت اتریشی در یکی از ترانه های خود سروده است:
زمانه سیاه سپری می شود/
روشنایی براستانه ایستاده است/
باران می نشیند/
اسمان صاف خواهد شد/
ارامش فرا خواهد رسید/
وشوربختی ها پایان می گیرد/
اما تنها این همه در رسد٬ چه رنج ها که بر ما نخواهد رفت/

جمعی از هموندان جبهه ملی ایران (سامان ششم) و ملی ومذهبی های ( گیلان، شهرستان های رشت، انزلی، شفت، فومن و تولم شهر)۰
رضا کاظمی ( چهارم دی ماه هزار سیصد ونو د هشت)

کپی رایت © 2022 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0