صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > بیانیه‌ها > فراخوان ۵۰ تن از مبارزان به پشتیبانی از کارگران اعتصابی نیشکر هفت به عنوان گام اول (...)

فراخوان ۵۰ تن از مبارزان به پشتیبانی از کارگران اعتصابی نیشکر هفت به عنوان گام اول برای اعتصابات ملی:کمیته ملی اعتصابات و اعتراضات مدنی

پنج شنبه 30 ژوئيه 2020

هم میهنان،

اتحاد در عمل موجب شد تا رژیم از اعدام جوانان وطن عقب نشینی کند
در گام دوم،
با اتحاد در عمل و اعتراض به قرار داد ننگین و استعماری ۲۵ ساله با چین که ترکمنچای دوم نام گرفته، تردید نداشتیم که رژیم عقب خواهد نشست که این شکست را در اظهارات نمایندگان رژیم می بینیم.
اما در گام سوم برای نجات ملت و کشور از چنگال رژیم فاسد و عقب مانده راهی جز دامن زدن به نافرمانی مدنی و پشت کردن به حکومت از سوی تمامی ملت نیست.

هم میهن گرامی

بیش از ۴۱ سال است که از گسترده شدن دامگه مخوفی به نام سیستم مافیایی جمهوری اسلامی در میهن عزیزمان میگذرد. هم میهنان فهیم و آزادی خواه توجه داشته باشیم که میهن ما ، سرزمینی نامیرا است و به شهادت اسناد پرشمار تاریخ پرفراز و نشیبش، همواره از پس سخت ترین بزنگاه‌های تاریخ سرفرازانه عبور کرده است. چه بسا رویدادهای اسفناکی را پشت سر گذاشته ایم که در انها، ناجی ورهایی دهنده ی این نیاخاک، اقوام ریشه دار این مرزو بوم بوده اند .
زنان و مردانی شجاع ، جسور و خردمند که هرگز منتظر ناجی و رهایی دهنده ای از سوی خانه همسایه ننشسته بلکه سیمرغ وار در سایه همبستگی با دیگر آحاد ملت خویش، بدور از هر زنده باد و مرده باد و کاملا ملی ، تنها برای داشتن میهنی آزاد و آباد دستها را به مهر در دست یکدیگر نهاده واز سد استبداد ، با سرفرازی و اقتدار گذشته اند.
از این تاریخ پرفروغ که به بلندای تاریخ جهان بشری است، درس عبرت اموخته و امروز که میهن و مردم ما در چنگال استبداد ملایان گرفتار آمده و از شرق تا غرب واز شمال تا جنوب میهنمان ، تنها نشانه های فقر و فلاکت و بیماری ومرگ بر چهره مردم اسیر مان نمایان است، با خیزش عملگرایانه مدنی با اجرای طرح اعتصابات سراسری چرخ تمام امور اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی دستگاه حاکمه استبداد را در سراسر میهن عزیزمان فلج کنیم . باشد تا سیستم دیکتاتوری را از گردونه امور مملکت خارج نموده و مدیریت جامعه را درسایه خردجمعی وبرپایه هم اوایی ملی به دستان پاک وپرتوان مالکین اصلی این آب و خاک بسپاریم و به سوی عدالت وبرابری و رشد و توسعه و پیشرفت گام برداریم.
لذا به این وسیله از همه آحاد مردم مبارر بویژه : دانش آموزان، معلمان، کارگران، رانندگان، پرسنل ادارات دولتی بخصوص صنایع و معادن و استخراج نفت و گاز و پتروشیمی وآب، بازاریان، مدیران ترابری درون و برون شهری بویژه ریلی، دریایی و هوایی دعوت میشود نسبت به مشکلات کمر شکن معیشت مردم واکنش درخور نشان داده و با حمایت همه جانبه از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه عملا اعتصاب سراسری، نافرمانی مدنی و کارشکنی علیه حکومت را به عنوان یک راهبرد مبارزاتی کلید بزنیم.
اطمینان داشته باشید نیروی ملی و مدنی و نیروی توانمند اقوام غیور ایرانی پشتوانه ی حرکت شما خواهد بود.
ما
برای رهایی ملک و ملت از چنگال استبدا اخوندی حاکم بر کشور
حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی
جدایی کامل دین از حکومت
تحقق اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
برابری کامل جنسیتی، قومی، مذهبی و عقیدتی
نفی هر گونه شکنجه،اعدام، تفتیش عقیده و تبعیض
تحقق کامل دموکراسی و عدالت خواهی و مراجعه به رای مردم برای انتخاب کلیه ی نهاد های حکومتی و پذیرش دوره ای بودن قدرت
مبارزه میکنیم.میمیریم اما اجازه به حراج گذاشته شدن کشورمان از دریای خزر به روسیه در شمال و خلیج فارس به چین در جنوب و هیچ معاهده استعماری دیگر که منابع طبیعی و ذخایر نفتی را نشانه رفته باشد و غیرت ایرانی را جریحه دار نماید نخواهیم داد

ما با هم معنا میدهیم

همبستگی مبارزان عملگرا و آزادی خواه
با شعار:
اتحاد در عمل حول مطالبات ملی

۱- حشمت اله طبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
۲- منوچهر محمدی سخنگوی جبهه ی دموکراتیک ایران وسخن گوی جبهه در برونمرز
۳- عیسا خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و دبیر اجرایی همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشر در ایران
۴- کمال جعفری یزدی حقوق بشر در ایران زندانی سیاسی و عضو ۱۴ تن برای استعفای علی خامنه ای
۵- اسماعیل مفتی زاده فعال کرد و عضو شورای جبهه ی دموکراتیک ایران
۶- پرویز سفری عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۷- منوچهر بختیاری پدر جانباخته راه ازادی ، پویا بختیاری
۸- ارش سلیمانی عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۹- حنیف کراگری عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۱۰- امیر مسعود اکبر ابادی عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۱۱- یاسمین حنیفه(طباطبایی) عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۱۲-محمد رضا خسروی عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۱۳-ایرانبان بهرام آبتین عضو همبستگی و به نمایندگی از جمعی مبارزان لر
۱۴-ایرانبانو جمیله اسفندیاری به نمایندگی از جمعی از زنان مبارز لر
۱۵-ایرانبان فرزاد نیساری
به نمایندگی از جمعی از مبارزان ترک قشقایی
۱۶- ایرانبان شیخ عبو شریف زرگانی به نمایندگی از جمعی از مبارزان عرب
۱۷- ایرانبان رستم مهرنهاد به نمایندگی از جمعی از مبارزان سیستانی بلوچ
۱۸-ایرانبان کاک آسو جوانرودی به نمایندگی از جمعی از مبارزان کرد
۱۹- ایرانبانو زآنا کردپور به نمایندگی از جمعی از زنان کرد
۲۰-کاک صدیق کریمی به نمایندگی از جمعی از فعالین سیاسی اجتماعی کرد
۲۱-ایرانبان مهران آذری
۲۲_ایرانبان بی بی شهلا زمایری به نمایندگی از جمعی از مبارزان دادخواه خطه شمال
۲۳_سید محمد میر سلطانی مستند ساز عضو جبهه دموکراتیک ایران
۲۴_محمد رضا خوانساری عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۲۵_هاشم امینی عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۲۶_بابک صفری عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۲۷_سلیم پادبان عضو جبهه دموکراتیک ایران
۲۸_مهران صفاییان عضو جبه دموکراتیک ایران
۲۹_محمود انصاری مقدم عضو جبهه دموکراتیک ایران
۳۰_پوران ناظمی نویسنده و فعال مدنی
۳۱_رضا مبین عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۳۲_ارون عسکری عضو شوای جبهه دموکراتیک ایران
۳۳_منصور فرجی عضو شورای جبه دموکراتیک ایران
۳۴_مهریار طفر مهر عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۳۵_جواد خرمی مقدم عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۳۶_علی یوسفی عضو جبهه دموکراتیک ایران
۳۷_جمال سروی عضو جبهه دموکراتیک ایران
۳۸_شبنم شجره زاده فعال مدنی
۳۹_خالد احمدی فعال سیاسی
۴۰_کیومرث اسلامی زاده فعال مدنی
۴۱_شررکنور تبریزی فعال سیاسی و عضو جنبش سوسیالیست
۴۲_علی مرتضی نیا عضو جبهه دموکراتیک ایران
۴۳_علا الدین حقانی فعال مدنی از خراسان شمالی
۴۴_حسین عباسی فعال سیاسی
۴۵_ساناز قاضی زاده روزنامه نگار
۴۶- علی رستمی عضو جبهه دموکراتیک ایران
۴۷- ایدین پاری عضو همبستگی مبارزان(همبا)
۴۸- کاوه مقدم عضو همبستگی مبارزان(همبا)
۴۹- کلیه ی اعضای همبستگی مبارزان(همبا) تشکل نیرو های مبارز میدانی
۵۰_مهدی علیزاده عضو جبهه دموکراتیک ایران
به نمایندگی از جمعی از مبارزان ترک قشقایی
۱۶- ایرانبان شیخ عبو شریف زرگانی به نمایندگی از جمعی از مبارزان عرب
۱۷- ایرانبان رستم مهرنهاد به نمایندگی از جمعی از مبارزان سیستانی بلوچ
۱۸-ایرانبان کاک آسو جوانرودی به نمایندگی از جمعی از مبارزان کرد
۱۹- ایرانبانو زآنا کردپور به نمایندگی از جمعی از زنان کرد
۲۰-کاک صدیق کریمی به نمایندگی از جمعی از فعالین سیاسی اجتماعی کرد
۲۱-ایرانبان مهران آذری
۲۲_ایرانبان بی بی شهلا زمایری به نمایندگی از جمعی از مبارزان دادخواه خطه شمال
۲۳_سید محمد میر سلطانی مستند ساز عضو جبهه دموکراتیک ایران
۲۴_محمد رضا خوانساری عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۲۵_هاشم امینی عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۲۶_بابک صفری عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۲۷_سلیم پادبان عضو جبهه دموکراتیک ایران
۲۸_مهران صفاییان عضو جبه دموکراتیک ایران
۲۹_محمود انصاری مقدم عضو جبهه دموکراتیک ایران
۳۰_پوران ناظمی نویسنده و فعال مدنی
۳۱_رضا مبین عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۳۲_ارون عسکری عضو شوای جبهه دموکراتیک ایران
۳۳_منصور فرجی عضو شورای جبه دموکراتیک ایران
۳۴_مهریار طفر مهر عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۳۵_جواد خرمی مقدم عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران
۳۶_علی یوسفی عضو جبهه دموکراتیک ایران
۳۷_جمال سروی عضو جبهه دموکراتیک ایران
۳۸_شبنم شجره زاده فعال مدنی
۳۹_خالد احمدی فعال سیاسی
۴۰_کیومرث اسلامی زاده فعال مدنی
۴۱_شررکنور تبریزی فعال سیاسی و عضو جنبش سوسیالیست
۴۲_علی مرتضی نیا عضو جبهه دموکراتیک ایران
۴۳_علا الدین حقانی فعال مدنی از خراسان شمالی
۴۴_حسین عباسی فعال سیاسی
۴۵_ساناز قاضی زاده روزنامه نگار
۴۶- علی رستمی عضو جبهه دموکراتیک ایران
۴۷- ایدین پاری عضو همبستگی مبارزان(همبا)
۴۸- کاوه مقدم عضو همبستگی مبارزان(همبا)
۴۹- کلیه ی اعضای همبستگی مبارزان(همبا) تشکل نیرو های مبارز میدانی
۵۰_مهدی علیزاده عضو جبهه دموکراتیک ایران

در حمایت از فراخوان ۵۰تن از مبارزان به پشتیبانی از کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه به عنوان گام اول برای گسترش اعتصابات عمومی،

همه ما هفت تپه ای هستیم

هموطن در این روزان صد ره تیره تر از شب که از هر سو مصایب و مشکلات امان ملت بریده یا باید کنار هم سیمرغ وار چونان یک تن واحد حق خود را مطالبه کنیم و یا به انتظار بشینیم که جدا جدا زیر بار تورم و بیکاری و بی‌عدالتی و فساد کمرمان بشکند
کارگران هفت تپه که به تجربه آموخته اند حق شان هیچگاه در سینی زرین تقدیمشان نمی شود پا میدان نهاده اند و با روشهای مسالمت آمیز و مدنی با اعتصاب و نافرمانی مدنی خواهان حق و حقوق از دست رفته شان شده اند !
امروز دیگر زمان آن رسیده که بدانیم اگر کنار هم قرار نگیریم جدا جدا از بین خواهیم رفت، فساد و ناکارآمدی کشور را به لبه پرتگاهی برده که معیشت میلیونها نفر در خطر قرار گرفته و مطمینا تبعات آن چون فساد و فحشا و اعتیاد و ناامنی بخشهای مرفه و برخوردار را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد، پس هموطن همه ایرانیان به نوعی در لبه پرتگاه خطرناکی قرارگرفته اند که جز با همدلی و همزبانی راه نجاتی متصور نیست .
امروز همه هفت تپه ای هستیم و چونان کارگران هم میهنمان با روشهای مدنی و مسالمت جویانه خواهان رفع تبعیض‌ها و بهبود شرایط زیستی و رفاهی همه اقشار و طبقاتیم !
هم میهن !
ما همه هفت تپه ای هستیم یعنی برای زندگی بهتر خود و فرزندانمان اعتراض میکنیم ، اعتصاب میکنیم ، و با روشهای مدنی اینچنینی با صدای رسا فریاد سر میدهیم سیمرغ افسانه ایم.

۱.اسدالله فخیمی فعال مدنی از یاران محمد نوریزاد
۲.مهدی حاجیلو فعال سیاسی
۳.رضا حضرتی فعال سیاسی
۴.غلامرضا محمدی فعال مدنی دبیر اموزش و پرورش
۵.ملیحه کریم الدینی فعال مدنی
۶-احمد عالی نژاد فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین
۷-مسعود زارع ازقندی- فعال مدنی
۸-کاوه مرتضوی فعال سیاسی از بازداشتی های ۸۸
۹- افسون دهقانی فعال سیاسی
۱۰- احسان صدیق فعال مدنی
۱۱-رضا ضرابی شاعر نویسنده و فعال سیاسی مستقل مدیر شبکه جهانی کانال ۲
۱۲- ایرانبان رحیم گله دار
۱۳-ایرانبان مهدی گله دار
۱۴-ایرانبان قربانعلی خردمدل
۱۵-ایرانبان اسد الله بهرام سری
۱۶-ایرانبان اشکان بختیاری
۱۷- ایرانبانو آزاده شیرازی
۱۸- ایرانبان آریو شکیب بهرامی
۱۹- ایرانبان شهرام بهرامی
۲۰- ایرانبان علی زند
۲۱-ایرانبان عادل داوودی
۲۲- ایرانبان مجید قلجانی
۲۳-ایرانبان منوچهر خرم روز
۲۴- ایرانبان کوروش فرهودی
۲۶- ایرانبان حمید یاوری
۲۷-سرهنگ محمد رضا ارین مدیر تالارهای اندیشه
۲۸-علی بختیاری عضو جبهه دموکراتیک ایران
۲۹-بهمن دوستکار عضو جبهه دموکراتیک ایران
۳۰-مژگان فداکار فعال سیاسی برون مرز
۳۱-شیلا پور نجفی عضو جبهه دموکراتیک ایران
۳۲-سعید محمدی وکیل دادگستری و دبیر جبهه ی ملی شاخه ی استان فارس
۳۳-بهمن سامانی
۳۴-حوریه فرج زاده خواهر شهید شهرام فرج زاده جنبش سبز
۳۵-سید احمد شمس فعال سیاسی جنبش سبز
۳۶-احمد دانش پذیر زندانی سیاسی پیشین
۳۷-رضا اسدی فعال مدنی
۳۸-آریو برزن حمید امینی زندانی سیاسی
۳۹-عادل موسوی فعال مدنی
۴۰-پری سیما نیلسون فعال مدنی
۴۱-شکرالله مسیح پور کنشگر سیاسی از راه سوم
۴۲-بهنام ابراهیم زاده زندانی سیاسی پیشین
۴۳-عیسی ابراهیم زاده فعال کارگری
۴۴-موسی ابراهیم زاده فعال
۴۵ -روزبه اکرادی فعال سیاسی
۴۶-مرتضی قاسمی جانباز از حامیان بیانیه ۱۴ تن و زندانی سیاسی
۴۷-دکتر حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری
۴۸-مرتضی قاسمی از حامیان بیانیه ۱۴ تن جانباز زندانی سیاسی
۴۹-داود تهرانی فعال مدنی
۵۰-امید عباس قلی نژاد عضو جبهه دموکراتیک ایران زندانی سیاسی پیشین

در حمایت از فراخوان ۵۰تن از مبارزان به پشتیبانی از کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه به عنوان گام اول برای گسترش اعتصابات عمومی،

همه ما هفت تپه ای هستیم

هموطن در این روزان صد ره تیره تر از شب که از هر سو مصایب و مشکلات امان ملت بریده یا باید کنار هم سیمرغ وار چونان یک تن واحد حق خود را مطالبه کنیم و یا به انتظار بشینیم که جدا جدا زیر بار تورم و بیکاری و بی‌عدالتی و فساد کمرمان بشکند
کارگران هفت تپه که به تجربه آموخته اند حق شان هیچگاه در سینی زرین تقدیمشان نمی شود پا میدان نهاده اند و با روشهای مسالمت آمیز و مدنی با اعتصاب و نافرمانی مدنی خواهان حق و حقوق از دست رفته شان شده اند !
امروز دیگر زمان آن رسیده که بدانیم اگر کنار هم قرار نگیریم جدا جدا از بین خواهیم رفت، فساد و ناکارآمدی کشور را به لبه پرتگاهی برده که معیشت میلیونها نفر در خطر قرار گرفته و مطمینا تبعات آن چون فساد و فحشا و اعتیاد و ناامنی بخشهای مرفه و برخوردار را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد، پس هموطن همه ایرانیان به نوعی در لبه پرتگاه خطرناکی قرارگرفته اند که جز با همدلی و همزبانی راه نجاتی متصور نیست .
امروز همه هفت تپه ای هستیم و چونان کارگران هم میهنمان با

روشهای مدنی و مسالمت جویانه خواهان رفع تبعیض‌ها و بهبود شرایط زیستی و رفاهی همه اقشار و طبقاتیم !
هم میهن !
ما همه هفت تپه ای هستیم یعنی برای زندگی بهتر خود و فرزندانمان اعتراض میکنیم ، اعتصاب میکنیم ، و با روشهای مدنی اینچنینی با صدای رسا فریاد سر میدهیم سیمرغ افسانه ایم.
۱.اسدالله فخیمی فعال مدنی از یاران محمد نوریزاد
۲.مهدی حاجیلو فعال سیاسی
۳.رضا حضرتی فعال سیاسی
۴.غلامرضا محمدی فعال مدنی دبیر اموزش و پرورش
۵.ملیحه کریم الدینی فعال مدنی
۶-احمد عالی نژاد فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین
۷-مسعود زارع ازقندی- فعال مدنی
۸-کاوه مرتضوی فعال سیاسی از بازداشتی های ۸۸
۹- افسون دهقانی فعال سیاسی
۱۰- احسان صدیق فعال مدنی
۱۱-رضا ضرابی شاعر نویسنده و فعال سیاسی مستقل مدیر شبکه جهانی کانال ۲
۱۲- ایرانبان رحیم گله دار
۱۳-ایرانبان مهدی گله دار
۱۴-ایرانبان قربانعلی خردمدل
۱۵-ایرانبان اسد الله بهرام سری
۱۶-ایرانبان اشکان بختیاری
۱۷- ایرانبانو آزاده شیرازی
۱۸- ایرانبان آریو شکیب بهرامی
۱۹- ایرانبان شهرام بهرامی
۲۰- ایرانبان علی زند
۲۱-ایرانبان عادل داوودی
۲۲- ایرانبان مجید قلجانی
۲۳-ایرانبان منوچهر خرم روز
۲۴- ایرانبان کوروش فرهودی
۲۶- ایرانبان حمید یاوری
۲۷-سرهنگ محمد رضا ارین مدیر تالارهای اندیشه
۲۸-علی بختیاری عضو جبهه دموکراتیک ایران
۲۹-بهمن دوستکار عضو جبهه دموکراتیک ایران
۳۰-مژگان فداکار فعال سیاسی برون مرز
۳۱-شیلا پور نجفی عضو جبهه دموکراتیک ایران
۳۲-سعید محمدی وکیل دادگستری و دبیر جبهه ی ملی شاخه ی استان فارس
۳۳-بهمن سامانی
۳۴-حوریه فرج زاده خواهر شهید شهرام فرج زاده جنبش سبز
۳۵-سید احمد شمس فعال سیاسی جنبش سبز
۳۶-احمد دانش پذیر زندانی سیاسی پیشین
۳۷-رضا اسدی فعال مدنی
۳۸-آریو برزن حمید امینی زندانی سیاسی
۳۹-عادل موسوی فعال مدنی
۴۰-پری سیما نیلسون فعال مدنی
۴۱-شکرالله مسیح پور کنشگر سیاسی از راه سوم
۴۲-بهنام ابراهیم زاده زندانی سیاسی پیشین
۴۳-عیسی ابراهیم زاده فعال کارگری
۴۴-موسی ابراهیم زاده فعال
۴۵ -روزبه اکرادی فعال سیاسی
۴۶-مرتضی قاسمی جانباز از حامیان بیانیه ۱۴ تن و زندانی سیاسی
۴۷-دکتر حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری
۴۸-مرتضی قاسمی از حامیان بیانیه ۱۴ تن جانباز زندانی سیاسی
۴۹-داود تهرانی فعال مدنی
۵۰-امید عباس قلی نژاد عضو جبهه دموکراتیک ایران زندانی سیاسی پیشین

هم میهن هم درد درود !

۵۰ تن سوم؛

گروههای پنجاه تن از ایرانیان در هفته گذشته حمایت خویش را از خواسته های بحق کارگرانی که به جان امده اند اعلان نموده و از دیگر همدردان خواسته بودند با روشهای مدنی و مسالمت آمیز صدای کارگران ، معلمان، مزدبگیران به ستوه امده، فرو دستان، کسبه ی درمانده از گرانی و تورم، کارخانه داران و تولید گران ورشکسته شده به دلیل سیاست های رانتی حاکم ، حاشیه نشینان، اکثریتی که زیر خط فقر زندگی میکنند ولشگریان بیکار و دردمندان شوند چرا که این درد مشترک را درمان، همبستگی ست و همصدایی !
این ندا که از دل برآمده بود به دلها نشست و پنجاه تن دوم در سیاهه ای از سیمرغ افسانه گفتند و با شعار ما همه هفت تپه ای هستیم بر لزوم گسترش اعتراضات نمادین و مدنی تا رسیدن به شرایط زیستی با حداقل های رفاهی و انسانی و رهایی ملت از شرایط ذلت بار کنونی صحه گذاشتند !
امروز ما امضا کنندگان این متن دستان حمایت آن دو ۵۰ تن را به گرمی میفشاریم و پیمان می‌بندیم در کنار کارگران و اقشار کم درآمد و بی درآمدی که در برآوردن حداقل‌های زندگی مانده اند قرار گیریم و با تاکید بر روشهای اعتراضی مدنی و نمادین فغان براوریم که نفس بخش بزرگی از ایرانیان زیر زانوی تورم و ناکارآمدی سیستم به شماره افتاده و هشدار دهیم تا دیر نشده پای خود را از گلوی ما بردارید !
مالیات نمی پردازیم، وجوهات حکومتی را نمی پردازیم، بدکاری میکنیم، کم کاری می کنیم و نافرمانی مدنی را گسترش میدهیم تا به خواسته های به حق خود که در این ۴۱ سال اخیر زیر پا حاکمیت لگد مال شده است برسیم. ما زنجیرههای ۵۰ تن ، در سراسر کشور و بیرون از مرزها دست در دست هم خواهیم داد. بدون لحاظ عقیده، سلیقه، جناح، جنسیت، زبان و قومیت.
ما اتحاد خود در عمل و حول مطالبات مشترک ملی را نشان خواهیم داد.

۱-رسول بُداقی عضو کانون صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین
۲- ابراهیم احراری معلم و روزنامه نگار
۳-عشرت بُست جانی از مادران پارک لاله
۴-زهرا رفیعی از مادران پارک لاله
۵-احترام عبدوس از مادران پارک لاله
۶-نیکو نیکو کار از مادران پارک لاله
۷-عبدالفتاح خدمتی فعال سیاسی مذهبی اهل سنت استان فارس
۸-عقیل هاشمی فعال سیاسی مذهبی اهل سنت هرمزگان
۹-عبدالقادر ترشابی فعال سیاسی مذهبی اهل سنت بلوچ
۱۰-سید محسن قائمی از جنبش نجات ایران
۱۱-محمد عمر ملا زهی از کمپین فعالین بلوچ
۱۲- ابراهیم کیانی فعال سیاسی مذهبی اهل سنت خراسان
۱۳- مهدی علیزاده فخر اباد زندانی سیاسی پیشین
۱۴-حسین غلامی اذر زندانی سیاسی پیشین
۱۵- فرزین بستجانی عضو جبهه ملی در امریکا
۱۶- ابتین ائینه- شاعر و پژوهشگر
۱۷-علی رضا زارع چاوشی از جنبش نجات ایران
۱۸-حمیده صالحیان از جنبش نجات ایران
۱۹-سعید بختیاری از جنبش نجات ایران
۲۰-حنیف شادلو محقق فلفسه و فعال چپ
۲۱-یاسر کرمی فعال مدنی
۲۲-داود تهرانی فعال مدنی
۲۳-محمد امیری استاد ادبیات و عضو جبهه دموکراتیک ایران
۲۴-بهرام صباغ نوین فعال مدنی
۲۵-محمدعلی خالدی نژاد عضو جنبش نجات ایران
۲۶-علی سلیمانی عضو جنبش نجات ایران ساکن آمریکا
۲۷-اشکان صیدال از جنبش نجات ایران
۲۸-زینا تهرانی از انجمن پادشاهی و برنامه گذار تلویزیون و کنشگر
۲۹-علی رحمانی یوسفی عضو جنبش نجات ایران
۳۰-ریحانه سادات موسوی عضو جنبش نجات ایران
۳۱- بهمن شریف زاده روحانی پژوهشگر، منتقد و زندانی سیاسی پیشین
۳۲- کوروش‌ پارسا، فعال سیاسی جمهوری خواه، عضو همبستکی جمهوری خواهان ایران
۳۳- رضا قریشی، استاد اقتصاد دانشگاه در نیوجرزی
۳۴- میثاق پارسا، استاد جامعه نشناسی دانشگاه دارتموت در امریکا
۳۵- رضا علوی فعال سیاسی جمهوری خواه
۳۶- نادر فروزی، عضو‌همبسنکی جمهوری خواهان ایران و فعال حقوق بشر
۳۷- شهره درودی، فعال اجتماعی و عضو همبستکی جمهوری خواهان ایران
۳۸-هوتن رضایی، فعال سیاسی جمهوری خواه و عضو همبستکی جمهوری خواهان ایران
۳۹- پرویز مختاری، زندانی سیاسی دوران شاه، از خانواده بزرگ داغدران دادخواه گلستان خاوران، فعال سیاسی و حقوق بشری
۴۰- سپیده فرزان، فعال حقوق بشر
۴۱-مهدی امینی، فعال حقوق بشر و عضو‌همبستکی جمهوری خواهان ایران
۴۲- امید نبوی، فعال حقوق بشر و سیاسی، عضو همبستکی جمهوری خواهان ایران
۴۳- فرهاد یگانه، فعال حقوق بشر و عضو‌ همبستکی جمهوری خواهان ایران
۴۴-مهران محبوبی فعال سیاسی
۴۵-محمدرضا توسلی عضو جنبش نجات ایران
۴۶-مجید ناصری از اعضای شورای آزادیخواهان سوسیالیست
۴۷-ارش اذرخش عضو کارگروه کارگران،مزد بگیران و فرودستان و شورای دوران گذار
۴۸-رضا شیرازی عضو کار گروه کارگران ،مزدبگیران و فرو دستان شورای دوران گذار
۴۹-حمید اقایی دبیر کار گروه کارگران ،مزد بگیران و فرو دستان شورای مدیریت دوران گذار
۵۰-سعید محمودی فعال سیاسی

۵۰ تن چهارم

سیمرغ افسانه ای در حال شکل گرفتن است

هموطن درود

۵۰ تن از هم میهنانمان در بیانیه ای با اعلان همبستگی با کارگران اعتصابی هفت تپه و دیگر زحمت کشان خواهان حمایت ایرانیان از اقدامات مدنی و نمادین اعتراضی چون اعتصابها ، عدم پرداخت به موقع قبض ها و مالیات‌ها و گسترش نافرمانی مدنی شدند .
در مدت کمتر از یک هفته دو گروه ۵۰ تن دیگر حمایت خود را اعلام نموده و با شعار ما همه هفت تپه ای هستیم از سیمرغ افسانه ای گفتند که در حال شکل گیری ست .
ما نیز بعنوان ۵۰ تن چهارم ، ضمن همبستگی با تمام زحمت‌کشان ،بیکاران ، بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری بگیران تامین اجتماعی و همه آنانی که تورم و گرانی و بیکاری زیستشان را در معرض نابودی قرار داده، اعلام میکنیم رفاه و رونق اقتصادی پویا که محصول توسعه و پیشرفت همه جانبه ملی ست تنها در سایه آزادی و دمکراسی محقق می‌ گردد. لذا از همه هم میهنان تقاضا داریم با اعلان همبستگی با تمامی آنانکه جهت برقراری دمکراسی و رسیدن به رفاه و زیست شرافتمندانه پا به میدان نهاده اند ،خود نیز بخشی از آنان شوند !
هم میهن باور کنیم هیچ نیرویی توان رویارویی با خواست یک ملت را ندارد، پس بیایید از همین لحظه یکی از اجزا سیمرغ افسانه ایرانیان شویم.
۱-دکتر محمد سیف زاده وکیل مبارز و موسس کانون مدافعان حقوق بشر
۲- نرگس کرمانشاهی فعال حقوق بشر
۳- پروانه سپهر روانشناس ،فعال حقوق بشر
۴- مهران سپهری دانداپزشک
۵- ناهید امیری فعال حقوق بشر
۶- امیر کیانی فعال و کنشگر سیاسی
۷-مرسده شهابدین دندانپزشک، خانواده اعدامی
۸- مرجان شهابدین پزشک خانواده اعدامی دهه ی شصت
۹- بیژن میر عمادی دکتر فیزیک اتمی
۱۰-دلارام میر عمادی هنرمند
۱۱- جمشید ایمانی راد موسس انتشارات مولوی
۱۲-مهوش قایمی فعال اجتماعی
۱۳- فرهاد صوفی فعال حقوق بشر
۱۴- مری مگناتون فعال حقوق بشر
۱۵- رحیم یحیوی آزاد برادر سه اعدامی دهه ی شصت
۱۶-توران آبادان
۱۷-بهمن اسدی
۱۸- منوچهر رادپور
۱۹- نیلوفر بیضایی هنرمند
۲۰-قاسم مرتضایی فعال سیاسی
۲۱-خدابخش بلوچ
۲۲-نسرین رییسی
۲۳-عطاییه وجدانی
۲۴- نیک مبارکی
۲۵- فلامرز پورنوروز نویسنده
۲۶- هوشنگ انصاری نویسنده .
۲۷- مهوش قائمی فعال اجتماعی
۲۸- کیوان یزدانی فعال صنفی بازنشستگان
۲۹-محرمعلی نقوی فعال صنفی بازنشستگان
۳۰-شهین حیدری ، فعال حقوق همجنس گررایان و تراجنسیتی، فارغ تحصیل اقتصاد و مدیریت
۳۱- علی وافی نویسنده و شاعر
۳۲-سعید صامدی شاعر و نویسنده
۳۳-کمال ذهبیون عضو جنبش نجات ایران
۳۴-جواد عفاریان موروثی فعال سیاسی کسبه شهر
۳۵-رسول کاظمی عضو جنبش نجات ایران
۳۶-احمد پور مندی فعال سیاسی جمهوری خواه
۳۷-مریم اهری فعال سیاسی جمهوری خواه
۳۸-ساسان پژهان فعال حقوق بشر
۳۹-محمود کریمی حکاک استاد تئاتر دانشگاه سینا
۴۰-حسن زرهی روزنامه نگار وسر دبیر روزنامه شهر وند
۴۱-محمد زمانی فعال و کنشگر سیاسی
۴۲-محمد سلیمانی فعال و کنشگر سیاسی
۴۳-حسن شکری فعال و کنشگر سیاسی
۴۴-اسفندیار خلف فعال و کنشگر سیاسی
۴۵-حبیب بهر مند فعال و کنشگر سیاسی
۴۶-ملیحه حیاتی فعال و کنشگر سیاسی
۴۷-رسول کناره فرد فعال و کنشگر سیاسی
۴۸-مجید دهبان فعال و کنشگر سیاسی
۴۹-سعید کارخانه فعال و کنشگر سیاسی
۵۰-ندا دهقان فعال و کنشگر سیاسی

كارنامه

کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0