صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در رابطه با اعتصاب همگانی مردم (...)

بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در رابطه با اعتصاب همگانی مردم ایران

سه شنبه 25 اوت 2020

کمیته ملی اعتصابات و اعتراضات مدنی, [25.08.20 17:14]
🛑

اعتصاب جرم نیست
اعتصاب حق قانونی همه شهروندان است

https://t.me/tasvir200/189

اکنون بیش از دو ماه از آغاز اعتصاب سراسری کارگران و کارکنان مظلوم شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که چیزی بیشتر از حقوق قانونی و معوقه خود را مطالبه نمی کنند می گذرد و در طی این مدت با پیوستن بیش از پنچاه واحد صنفی و تشکل اجتماعی دیگر نظیر واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی در شهرهای مختلف به این حرکت اعتراضی، می رود تا یک اعتصاب عمومی سراسریو پرشور در جهت احقاق حقوق حقه و استیفاء مطالبات معوقۀمردم ایران شکل گیرد.

توسل به اعتصاب سراسری، کم هزینه ترین راه ممکن برای احقاق حقوق و تامین منافع صنفی، گروهی اجتماعی شهروندان است. در تمامی کشورهای مترقی و پیشرفته، توسل به اعتصاب بعنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته و اعتصاب کنندگان هرگز مورد تعرض و پیگرد قرار نمی گیرند.

حتی در مقدمه قانون اساسی فعلی نیز توسل به اعتصاب بعنوان شیوه ای موجه برای احقاق حقوق تلویحا مورد تایید قرار گرفته است یادآور می شود طی حرکتهای اعتراضی بوقوع پیوسته در سال ۱۳۵۷خورشیدی، رهبران این حرکتها مردم را به اعتصابات سراسری فراخواندند و از طریق همین اعتصابات بود که خواسته های خود را به کرسی نشاندند.

توسل به اعتصاب همگانی نشانه ای از اتحاد، همبستگی، یکپارچگی و همدلی مردم ایران با خواستگاههای گوناگون در برابر ستمی یکسان است.

مدیران، گردانندگان و صاحبان واحدهای صنفی نظیر کارخانجات نیشکر هفت تپه که کارگران آنها دست به اعتصاب غذا زده اند، رانت خوارانی هستند که با استفاده از رانتهای دولتی نه تنها مقادیر متنابهی از ثروت های عمومی مردم را به حسابهای شخصی خود و خانواده هایشان در خارج از کشور واریز کرده اند بلکه حتی به آن هم راضی نشدند تا دستکم حداقل دسمتزد کارگرانی را که در دوران تورم لجام گسیخته برای تامین معیشت خود و خانواده هایشان، برای آنها بسختی کار کرده اند، به آنها پرداخت نمایند.

متاسفانه نظام جمهوری اسلامی بارها نشان داده و ثابت کرده است که اراده ای برای بهبود وضعیت معیشت شهروندانش ندارد و مردم خود باید بفکر خود باشند.

در این شرایط اعتصاب همگانی تنها ابزار ممکن برای نجات ملت ایران از این وضعیت، که خود در ایجاد آن نقشی نداشته اند می باشد.

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» ضمن حمایت قاطع و بی قید وشرط از اعتصابات سراسری مردم ایران، از تمامی فعالان حقوق بشر در سراسر جهان بویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور دعوت می کند تا از طریق تماس با تشکلهای کارگری محل اقامت خود ضمن تشریح خواسته های بحق شهروندان ایران حمایت و همبستگی تشکلهای کارگری سراسر جهان با مردم ایران را جلب نمایند.

بدیهی است چنین حرکتی منجر به اعمال فشار از سوی افکار عمومی بر دولتهای حامی دموکراسی بویژه دولتهای عضو اتحادیه اروپا برای تجدید نظر در روابطشان با دولت جمهوری اسلامی شده و از این طریق اندکی از فشار وارده به مردم ایران کاسته می گردد.

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» همچنین توجه افکار عمومی جهان بویژه وجدانهای بیدار را به این واقعیت جلب می کند که عدم اهتمام نظام جمهوری اسلامی به حداقل خواستهای مشروع شهروندانش، بطور خودکار موجب اسقاط "مشروعیت" نظام فعلی حاکم بر ایران گردیده و چنین نظامی نمی تواند بیش از این نماینده واقعی مردم ایران در صحنه جهانی تلقی گردد.

در خاتمه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به سرکردگان نظام حاکم بر ایران هشدار می دهد که تمامی اقدامات آنها را به دقت زیر نظر داشته و با توجه به اینکه مسئولیت قانونی حفاظت از اعتصاب کنندگان بر عهده نیروهای امنیتی می باشد، هرگونه تقصیر یا قصور آنها در این رابطه بلافاصله با ذکر جزئیات به مجامع بین المللی ذیربط منعکس می گردد.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر
لندن- بروکسل – برلین – تورنتو- واشنگتن
۴ شهریور ۱۳۹۹

#اعتصاب_رهایی

#اعتراض_اعتصاب_اتحاد_تنها_ره_رهایی

@freeiran99

کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0