صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > بیانیه‌ها > صدور احکام زندان و اعدام در مورد معترضان

صدور احکام زندان و اعدام در مورد معترضان

پنج شنبه 19 ژانويه 2023

با توجه به بیش از چهار دهه فساد گسترده، خشونت و ناکارآمدی حکومت اسلامی در ایران و بازگشت بخش بزرگی از مردم به هویت ملی، بجای یک هویت تحمیلی، زنده شدن آرمانخواهی و واقعیتگرایی ملت ایران از آنچه در این دهه های فساد و خون از دست داده، بی اعتنایی حاکمیت اسلامی به خواستها و نیازهای مردم ایران، که کمترینش عدم اجرای حتی همین قانون اساسی فرمایشی است که اکثریت مردم آنرا پذیرا نبودهاند. پایمال کردن حقوق شهروندی ملت، فشارهای اقتصادی، بیکاری، افزایش شکاف طبقاتی، تحمیل نوع پوشش و سرکوب هویتی زنان کشور که نیمی از شهروندان را تشکیل میدهند و دهها مورد دیگر، سرانجام زنان و جوانان ما را که بیش از همه از فساد، بیسوادی و عقبافتادگی فرهنگی سران نظام رنج برده اند وادار به اقدام اعتراض و تظاهرات گسترده کرده است.

ملت خشمگین ایران که کشتارهای دهه 60، قتلهای زنجیرهای دهه 70 و تظاهرات اعتراضی گذشته را در سالهای 78، 88، 96 و 98، را فراموش نکرده اند و اینکه رژیم چگونه حتی از نیروهای نیمه وحشی خارجی برای سرکوب و کشتن مردم خودش استفاده میکند، این بار تصمیم گرفته اند که به هر تدبیر و وسیله که شده، حتی با به خطر انداخن جان خود و عزیزانشان، کار این نظام فاسد سرکوبگر آدمکش را تمام کنند.

حاکمان حکومت اسلامی به جای توجه به خواستهای منطقی مردم چشمها و گوشها را میبندند و با هزینه های هنگفت واستفاده از بسیج و گارد ویژه و یگانهای خشن وارداتی به زدن و کشتن و تجاوزهای خشن و مرگبار جنسی به سرکوب مردم غیرمسلح میپردازند. در نتیجه شمار زیادی از مردم، بویژه زنان و کودکان و نوجوانان زخمی و کشته یا زندانی و حتی اعدام میشوند. اکنون حکومت اسلامی برای ایجاد ترس و وحشت بیشتر در میان مردم با تشکیل دادگاههای فرمایشی وغیرعلنی چند دقیقهای، بدون حضور وکیل اقدام به صدور و اجرای فوری احکام اعدام و زندانهای بلند مدت میکند..

ما میدانیم که رژیم از مردم به شدت وحشتزده شده، ولی فهم اینکه چه باید بکند را ندارد. با توجه به موارد بالا، جبهه ملی ایران اینگونه رفتاروحشیانه غیرانسانی را با مردم سرزمین ایران به شدت محکوم کرده و به مسئولان و عوامل پشت پرده قدرت برای چندمین بار هشدار میدهد که عواقب وخیمی برای اینگونه رفتار ظالمانه و احکام غیرانسانی قابل انتظار خواهد بود. مردم کم کم به مسلح شدن گرایش پیدا کردهاند. آدمکشهای وارداتی شما با وجود پرداختهای کلان که به آنها میشود، جانشان را فدای شما نخواهند کرد. بترسید از زمانی که وارد خانه هایتان شوند یا از ترس مرگ از خانه بیرون نیایید.

جبهه ملی ایران، کمیسون سیاسی شورای ششم

کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0